Sign In

Thông báo đấu thầu


Vietsovpetro has a plan to organize an open international competitive bidding for supplying of   Materials to fabricate Portable Chemical Injection Skid for OGPE (VSP's package No. VT-3576/23-CD).

​Interested bidders can buy Bidding documents with non-refundable cost of VND 500.000,00/set (in word: Five hundred thousand Vietnam Dong/set). 

Payment for Bidding documents shall be made by Telegraphic Transfer to the following Vietsovpetro's account: 

Account No. 008.1.00.000001.1
Beneficiary: Vietsovpetro
VIETCOMBANK, Vung Tau Branch
Please indicate: Payment for Bidding documents – Package No. VT-3576/23-CD

Thời gian bán HSMT từ : 03/11/2023 8:00:00 SA đến 04/12/2023 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 VND/set
Người liên hệ: Alferyeva Alexandra (Ms. Sasha) 2946
Hình thức đấu thầu: international competetive bidding
Thời gian đóng thầu: 04/12/2023 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 04/12/2023 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN