Sign In

Thông báo đấu thầu


  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng/bộ. Hình thức thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro như sau:
  • Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.
  • Số tài khoản: 0081.0000000.11 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Vũng Tàu.
  • Nội dung chuyển khoản: Công ty ...... nộp tiền mua HSMT gói thầu “Sửa chữa kết cấu kim loại và chống ăn mòn giàn MKS (CGCP-171-TS-CE5-CE-001 Rev.0 và CGCP-172-TS-CE5-CE-001 Rev.0) - Gói thầu No.DV-0132/24-KHI-VTN.​


Thời gian bán HSMT từ : 31/01/2024 12:00:00 SA đến 01/03/2024 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 đồng/bộ
Người liên hệ: Vũ Trung Nam (ĐT: 0254-3839871 - Ext. 2478 hoặc 098.2006.318; Email: namvt.hq@vietsov.com.vn).
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 01/03/2024 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 01/03/2024 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành