Sign In

Thông báo đấu thầu


​VT-4426/23-KB consumable parts for electrical equipment on Jackup Rigs

Interested bidders can buy Bidding documents with non-refundable cost of VND 500.000,00/set (in word: Five hundred thousand Vietnam Dong/set). 
Payment for Bidding documents shall be made by Telegraphic Transfer to the following Vietsovpetro's account: 

Account No. 008.1.00.000001.1
Beneficiary: Vietsovpetro
VIETCOMBANK, Vung Tau Branch
Please indicate: Payment for Bidding documents – Package No. VT-4426/23-KB  

 

Thời gian bán HSMT từ : 05/02/2024 8:00:00 SA đến 06/03/2024 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 VND/set
Người liên hệ: Ms. Sasha
Hình thức đấu thầu: international competetive bidding
Thời gian đóng thầu: 06/03/2024 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 06/03/2024 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

01/02/2024 8:34:45 SA
Provision of 12 inch pipe laying barge (đơn hàng DV-4427/23-XL-DA )
Thời gian bán HSMT từ : 01/02/2024 7:40:00 SA đến 19/03/2024 9:00:00 SA
26/01/2024 11:06:56 SA
PROVISION OF CONNECTING MATERIALS FOR PIPELINE PIGGING ACCORDING TO PLAN 2024, BLOCK 09-1 (ITB VT-0201/24-KT-DA-CHH)
Thời gian bán HSMT từ : 26/01/2024 2:00:00 CH đến 08/03/2024 9:00:00 SA