Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế sửa chữa đường ống, bồn bể áp lực PVFabricator tại XN Xây Lắp CTB
  Cập nhật lúc 21/10/2020 5:35:18 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2020 8:00:00 SA đến: 30/10/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế hệ thống đo lường tự động hóa "Smart Plant Instrumentation"tại XN Xây Lắp CTB
  Cập nhật lúc 21/10/2020 5:30:28 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2020 8:00:00 SA đến: 30/10/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp, bảo trì hỗ trợ kỹ thuật phần mềm thiết kế bình áp lực PV ELite tại XN Xây Lắp CTB
  Cập nhật lúc 21/10/2020 5:05:19 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2020 8:00:00 SA đến: 30/10/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Nâng cấp bảo trì phần mềm mô phỏng quá trình đóng cọc GRL WEAP tại NCKH&TK
  Cập nhật lúc 21/10/2020 4:43:34 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2020 8:00:00 SA đến: 02/11/2020 9:00:00 SA
 • E-TBMT gói thầu 25.XNKT-0057/20: Container đựng rác, Container đựng rác thải độc hại cho giàn BK Thiên Ưng năm 2020
  Cập nhật lúc 21/10/2020 4:12:43 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2020 8:00:00 SA đến: 30/10/2020 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ bảo trì phần mềm thiết kế cơ khí đường ống CADWWORX tại NIPI
  Cập nhật lúc 21/10/2020 3:24:40 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2020 8:00:00 SA đến: 02/11/2020 9:00:00 SA
 • Spare parts of diesel Yanmar, Caterpillar on UBN Chi Linh (Phụ tùng cho Diesel YANMAR, CAT trên tàu chứa dầu Chí Linh ) under Vietsovpetro’s Package VT-563/20-CD
  Cập nhật lúc 21/10/2020 2:12:41 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/10/2020 2:00:00 CH đến: 11/11/2020 9:00:00 SA
 • Hệ thống thông tin liên lạc và giám sát hình anh BK-19 (gói thầu số VT-444/20-CNTT-DA)
  Cập nhật lúc 21/10/2020 11:19:45 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/10/2020 10:00:00 SA đến: 06/11/2020 2:00:00 CH
 • TBMT gói thầu VT-077/20-DA/CNV v/v Vật tư tiêu hao và thiết bị đồ dùng sinh hoạt văn phòng giàn CNV
  Cập nhật lúc 21/10/2020 9:55:34 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2020 8:00:00 SA đến: 02/11/2020 2:00:00 CH
 • Cáp thép (lô 09-1) (Đơn hàng VT-570/20-CD)
  Cập nhật lúc 21/10/2020 7:59:09 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2020 8:00:00 SA đến: 10/11/2020 9:00:00 SA
 • Nâng cấp hệ thống ép thử thủy lực NKT. Đơn hàng DV-362/20-CD.
  Cập nhật lúc 20/10/2020 4:51:31 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2020 7:00:00 SA đến: 12/11/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời hạn nộp thầu gói thầu VT-345/20-DVL, cung cấp Phụ tùng cho trạm thử vỉa ghi số, lô 09-1
  Cập nhật lúc 20/10/2020 3:43:17 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2020 9:00:00 SA đến: 28/10/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian bán HSMT gói Cung cấp Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng định kì hàng năm cho Cano cao tốc dịch vụ cảng (gói thầu số DV-332/20-XNDV)
  Cập nhật lúc 20/10/2020 11:42:23 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/09/2020 3:30:00 CH đến: 30/10/2020 9:00:00 SA
 • VT-514/20-KB (Cần khoan năm 2021)
  Cập nhật lúc 20/10/2020 11:18:36 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2020 8:00:00 SA đến: 01/12/2020 9:00:00 SA
 • Tên gói thầu: Ống, vật tư kết nối, các chi tiết đặc chủng của đường ống cho hệ thống công nghệ và phụ trợ cho BK19 – Lô 09.1 (VT-470/20-XL-DA/N3-TTHN)
  Cập nhật lúc 20/10/2020 11:11:39 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2020 9:50:00 SA đến: 04/11/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư cho mở rộng hệ thống khí Gaslift và Manifold cho BK15 – Lô 09.1(VT-527/20-XL-DA/N3-TTHN)
  Cập nhật lúc 20/10/2020 11:08:01 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2020 9:00:00 SA đến: 03/11/2020 9:00:00 SA
 • Downhole Completion Equipment and Spare parts (ITB VT-524/20-KT)
  Cập nhật lúc 20/10/2020 11:05:28 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2020 9:00:00 SA đến: 18/11/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ vận chuyển đi lại cho dự án (29/20-DVN/XNK)
  Cập nhật lúc 20/10/2020 9:44:38 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2020 9:00:00 SA đến: 02/11/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ kiểm tra bảo dưỡng xuồng cứu sinh các giàn tự nâng năm 2020 (gói thầu DV-366/20-KB)
  Cập nhật lúc 20/10/2020 8:28:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2020 9:00:00 SA đến: 04/11/2020 9:00:00 SA
 • VT-556/20-XNDV (Phụ tùng cẩu Liebherr LTM 1090)
  Cập nhật lúc 19/10/2020 4:54:48 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2020 8:00:00 SA đến: 09/11/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp Phụ tùng khóa thủy lực “ Weatherford” và trạm thủy lực cho lô 09-1 ( Gói thầu số VT-568/20-KB)
  Cập nhật lúc 19/10/2020 4:20:13 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/10/2020 8:00:00 SA đến: 10/11/2020 9:00:00 SA
 • “Mua Phụ tùng cho cẩu Liebherr, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-522/20-XL-NHT)/ Purchasing Spare parts for crane Liebherr, Block 09.1 (bidding package No. VT-522/20-XL-NHT)
  Cập nhật lúc 19/10/2020 2:48:24 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2020 9:00:00 SA đến: 05/11/2020 2:00:00 CH
 • Thuê nhân lực bên ngoài hỗ trợ thực hiện dự án ICSS giàn BK18A
  Cập nhật lúc 19/10/2020 10:49:56 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2020 10:00:00 SA đến: 29/10/2020 2:00:00 CH
 • Phụ tùng cho máy Memory (gói thầu số VT-455/20-DVL)
  Cập nhật lúc 19/10/2020 10:41:02 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2020 10:30:00 SA đến: 03/11/2020 2:00:00 CH
 • Bản quyền công cụ lập trình các ứng dụng phần mềm (gói thầu số VT-440/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 19/10/2020 10:39:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2020 10:30:00 SA đến: 04/11/2020 2:00:00 CH
 • Phụ tùng xe nâng 2020
  Cập nhật lúc 19/10/2020 9:07:52 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 21/10/2020 10:00:00 SA đến: 03/11/2020 10:00:00 SA
 • Cung cấp bản quyền phần mềm SolidWorks cho XN Cơ điện (gói thầu số 537/20-CNTT - Mr.Lâm - ext: 2015)
  Cập nhật lúc 16/10/2020 4:32:41 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2020 8:00:00 SA đến: 29/10/2020 2:00:00 CH
 • Vật tư chính để chế tạo tủ WHCP BK19( VT-529/20-CD-DA)
  Cập nhật lúc 16/10/2020 9:14:12 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2020 8:00:00 SA đến: 30/10/2020 2:00:00 CH
 • Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế công trình “Cadworx” (DV-351/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 16/10/2020 9:07:37 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2020 9:00:00 SA đến: 03/11/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian bán HSMT gói Phụ tùng máy cắt gọt kim loại (VT-437/20-CD)
  Cập nhật lúc 15/10/2020 4:08:03 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2020 8:00:00 SA đến: 26/10/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian bán HSMT gói Phụ tùng máy cắt gọt kim loại (VT-437/20-CD)
  Cập nhật lúc 15/10/2020 4:07:56 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2020 8:00:00 SA đến: 26/10/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn VT-421/20-CNTT (Máy vi tính)
  Cập nhật lúc 15/10/2020 3:48:32 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 30/09/2020 8:00:00 SA đến: 23/10/2020 9:00:00 SA
 • Khí mẫu chuẩn (VT-519/20-KHI)
  Cập nhật lúc 15/10/2020 1:47:08 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 21/10/2020 9:00:00 SA đến: 04/11/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu : “Sửa chữa các trụ điện trong khu vực Cảng Vietsovpetro - XN Dịch vụ” – DV-334/20-PXD-NTK
  Cập nhật lúc 15/10/2020 10:30:53 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2020 10:25:00 SA đến: 30/10/2020 9:00:00 SA
 • Vỏ tủ WHCP giàn BK19 (VT-531/20-CD-DA)
  Cập nhật lúc 15/10/2020 10:04:01 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2020 9:30:00 SA đến: 30/10/2020 2:30:00 CH
 • Phụ tùng cho máy nén khí Atlascopco, lô 09-1 (VT-554/20-KT)
  Cập nhật lúc 15/10/2020 9:37:18 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2020 9:00:00 SA đến: 03/11/2020 9:00:00 SA
 • Mua gỗ làm ván sàn cho Sà Lan VSP-06, đơn hàng VTB-024/20/VT
  Cập nhật lúc 14/10/2020 4:50:16 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2020 7:30:00 SA đến: 30/10/2020 8:30:00 SA
 • Thuê dịch vụ thi công tuyến cáp ngầm và lắp đặt thiết bị HT Báo cháy tự động Ban Tăng sản lượng - XNKTDK
  Cập nhật lúc 14/10/2020 3:39:29 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 14/10/2020 3:40:00 CH đến: 26/10/2020 2:00:00 CH
 • Notification of extension to the bid submission date. Inquiry No. VT-405/20-KB.
  Cập nhật lúc 14/10/2020 2:51:45 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2020 7:00:00 SA đến: 26/10/2020 9:00:00 SA
 • “Mua Khí kỹ thuật năm 2020, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-483/20-XL-NHT)
  Cập nhật lúc 14/10/2020 1:41:32 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2020 9:00:00 SA đến: 29/10/2020 2:00:00 CH
 • Gói thầu TTAT-022/20-VT
  Cập nhật lúc 14/10/2020 11:02:49 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2020 8:00:00 SA đến: 30/10/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho hệ thống Gas Booster –RP-3 (ĐH VT-552/20-KT)
  Cập nhật lúc 14/10/2020 9:07:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2020 8:00:00 SA đến: 30/10/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp Sét cho khoan và sửa giếng năm 2020 và Quý I năm 2021 cho Lô 09-1 (Gói thầu VT-541/20-KB)
  Cập nhật lúc 13/10/2020 3:22:55 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2020 8:00:00 SA đến: 26/10/2020 9:00:00 SA
 • LED lamps for installation in offshore luminaires under Vietsovpetro’s Package VT-546/20-KT
  Cập nhật lúc 13/10/2020 2:33:20 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2020 2:30:00 CH đến: 03/11/2020 10:00:00 SA
 • Cung cấp dịch vụ Sửa chữa phục hồi cấp tàu Thiên Ưng 01 năm 2020 (gói thầu số DV-339/20-VTB)
  Cập nhật lúc 13/10/2020 2:30:54 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/10/2020 8:00:00 SA đến: 03/11/2020 9:00:00 SA
 • TBMT gói 25.XNKT-0056/20 "Hóa chất xử lý axit bằng tổ hợp hệ thống Coiled tubing cho giếng TƯ-8"
  Cập nhật lúc 13/10/2020 10:21:15 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2020 8:00:00 SA đến: 29/10/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng nồi hơi Aalborg (gói thầu VT-555/20-KT)
  Cập nhật lúc 13/10/2020 8:13:33 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2020 9:00:00 SA đến: 28/10/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng sửa chữa class tàu Sao Mai-02 (gói thầu VT-538/20-VTB)
  Cập nhật lúc 13/10/2020 8:04:52 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2020 9:00:00 SA đến: 03/11/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn đóng thầu gói thầu "Cung cấp bản quyền phần mềm Sharepoint" (VT-378/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 12/10/2020 3:43:53 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2020 9:00:00 SA đến: 28/10/2020 9:00:00 SA
 • Gói thầu TTAT/021/20 - VT
  Cập nhật lúc 12/10/2020 10:56:45 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2020 8:00:00 SA đến: 26/10/2020 9:00:00 SA
 • VT-484/20-KB (Phụ tùng cho búa khoan nam 2020)
  Cập nhật lúc 12/10/2020 10:15:29 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2020 8:00:00 SA đến: 04/11/2020 9:00:00 SA
 • VT-489/20-KB (đầu nối cho cần khoan)
  Cập nhật lúc 12/10/2020 10:13:10 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2020 8:00:00 SA đến: 04/11/2020 9:00:00 SA
 • VT-441/20-KB (choòng khoan nam 2021 cho Lô 09-1)
  Cập nhật lúc 12/10/2020 10:10:17 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2020 8:00:00 SA đến: 05/11/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp Hóa phẩm cho khoan và sửa giếng năm 2020 và Quý I năm 2021 cho Lô 09-1 (Gói thầu VT-540/20-KB)
  Cập nhật lúc 12/10/2020 7:59:04 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2020 8:00:00 SA đến: 02/11/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu - Gói thầu "Phụ tùng cho cẩu trục năm 2020 (Gói thầu số VT-453/20-XL-VTN)
  Cập nhật lúc 09/10/2020 10:26:27 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2020 8:00:00 SA đến: 23/10/2020 9:00:00 SA
 • HSMT VT-498/20-XL-N3-NTH
  Cập nhật lúc 09/10/2020 9:51:31 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 09/10/2020 9:00:00 SA đến: 26/10/2020 9:00:00 SA
 • “Consumable material for hydrotest order in 2020 - Block 09-1” (Package No.VT-469-493-500/20-XL-VTN)
  Cập nhật lúc 09/10/2020 8:59:17 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 09/10/2020 8:00:00 SA đến: 26/10/2020 2:00:00 CH
 • Phụ tùng sửa chữa tại bến các tàu Xí nghiệp Vận tải biển (gói thầu VT-534/20-CD)
  Cập nhật lúc 09/10/2020 8:19:25 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 09/10/2020 9:00:00 SA đến: 26/10/2020 9:00:00 SA
 • Supply of Spare parts to repair drilling and mining equipment for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-491/20-CD)
  Cập nhật lúc 09/10/2020 8:07:52 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2020 8:00:00 SA đến: 02/11/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ nâng cấp bảo trì phần mềm phân tích vận chuyển neo chằng kết cấu «MOSES” tại Xí nghiệp XL công trình biển (DV-287/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 09/10/2020 7:36:13 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 12/10/2020 9:00:00 SA đến: 27/10/2020 9:00:00 SA
 • Chemicals for treatment of sea water (ITB No. VT-512/20-KT)
  Cập nhật lúc 07/10/2020 4:14:20 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/10/2020 9:00:00 SA đến: 27/10/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng tự động hóa giàn nén nhỏ cho bảo dưỡng 4K-8K (ĐH VT-504/20-KHI)
  Cập nhật lúc 07/10/2020 11:02:25 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2020 8:00:00 SA đến: 22/10/2020 9:00:00 SA
 • Purchasing Power cables for the energy system on the assembly yard in 2021, Block 09.1 (bidding package No. VT-449/20-XL-NHT)
  Cập nhật lúc 07/10/2020 7:20:52 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 09/10/2020 9:00:00 SA đến: 22/10/2020 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu gói thầu VT-074/20-DA/WHP – Vật tư tiêu hao và thiết bị đồ dùng sinh hoạt văn phòng cho các giàn H1/H4&H5.
  Cập nhật lúc 06/10/2020 4:28:19 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 12/10/2020 8:00:00 SA đến: 22/10/2020 9:00:00 SA
 • Mua phụ tùng cho máy bơm Foam
  Cập nhật lúc 06/10/2020 3:28:23 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 09/10/2020 10:00:00 SA đến: 23/10/2020 10:00:00 SA
 • Spare parts for repair of electrical and automation part of FSO “Vietsovpetro-02” – Inquiry No. VT-505/20-KT
  Cập nhật lúc 06/10/2020 2:09:59 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2020 7:15:00 SA đến: 27/10/2020 9:00:00 SA
 • Sắt thép cho XN Khoan &SG ( lô 09-1)-Đơn hàng No. VT-490/20-KB
  Cập nhật lúc 06/10/2020 11:24:33 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2020 8:00:00 SA đến: 22/10/2020 9:00:00 SA
 • Hóa chất xử lý nước duy trì áp suất vỉa năm 2020-2021, lô 09-1 (VT-512/20-KT)
  Cập nhật lúc 06/10/2020 11:11:13 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/10/2020 11:00:00 SA đến: 27/10/2020 9:00:00 SA
 • Tổ hợp thiết bị đo khảo sát địa vật lý tổng hợp giếng thân trần qua cầu khoan (VT-510/20-DVL)
  Cập nhật lúc 06/10/2020 11:11:09 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 12/10/2020 9:00:00 SA đến: 02/11/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho diesel Jcb, Iveco, Ford, Perkins trạm tời XNKT (VT-495/20-CD)
  Cập nhật lúc 06/10/2020 9:58:41 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2020 8:00:00 SA đến: 27/10/2020 9:00:00 SA
 • Supplying of Spare parts of oxygen production line for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-496/20-CD)
  Cập nhật lúc 06/10/2020 9:53:06 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/10/2020 8:00:00 SA đến: 23/10/2020 9:00:00 SA
 • TBMT gói VT-071/20-DA/WHP "Vật tư thí nghiệm hóa chất phục vụ vận hành TGT-WHPs"
  Cập nhật lúc 06/10/2020 8:35:01 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 12/10/2020 8:00:00 SA đến: 22/10/2020 9:00:00 SA
 • Supplying of Spare parts for Mud Motors for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-497/20-KB)
  Cập nhật lúc 06/10/2020 7:30:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2020 8:00:00 SA đến: 27/10/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ Giám sát, chứng nhận và cấp chứng chỉ các hệ thống đo xuất dầu và “Compact Prover” năm 2020-2021. Đơn hàng DV-335/20-CD
  Cập nhật lúc 05/10/2020 4:39:16 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/10/2020 7:00:00 SA đến: 27/10/2020 9:00:00 SA
 • TB gia hạn thời gian đóng thầu cung cấp dịch vụ “Nâng cấp Firmware cho hệ thống PLC của Rockwell Automation trên giàn CTK-3" - Gói thầu số ПДНГ-0237/20
  Cập nhật lúc 05/10/2020 4:13:28 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 09/10/2020 8:00:00 SA đến: 23/10/2020 2:00:00 CH
 • TB gia hạn thời gian đóng thầu cung cấp “Hệ thống kiểm soát thông số bơm acid" - Gói thầu số ПДНГ- 0172/20
  Cập nhật lúc 05/10/2020 4:08:30 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 09/10/2020 8:00:00 SA đến: 23/10/2020 2:00:00 CH
 • Thiết bị thay thế VSAT, PAXB, NETWORKING (VT-435/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 05/10/2020 8:10:46 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/10/2020 9:00:00 SA đến: 26/10/2020 9:00:00 SA
 • Thiết bị vô tuyến sóng cực ngắn (VT-476/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 02/10/2020 4:03:40 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/10/2020 9:00:00 SA đến: 23/10/2020 9:00:00 SA
 • Mua Cap khoan năm 2020 cho Lô 09-1 (VT-425/20-KB)
  Cập nhật lúc 02/10/2020 10:59:01 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/10/2020 8:00:00 SA đến: 28/10/2020 9:00:00 SA
 • Mua elevator năm 2020 cho Lô 09-1 (VT-459/20-KB)
  Cập nhật lúc 02/10/2020 10:56:16 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/10/2020 8:00:00 SA đến: 29/10/2020 9:00:00 SA
 • Valves for Jack-up rigs (Package No. VT-474/20-KB)
  Cập nhật lúc 01/10/2020 7:55:38 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2020 8:00:00 SA đến: 22/10/2020 9:00:00 SA
 • Technical drilling hoses and couplings for Jack-up rigs (Package No. VT-482/20-KB)
  Cập nhật lúc 01/10/2020 7:48:38 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2020 8:00:00 SA đến: 22/10/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Thuê kênh vệ tinh 512 Kbps cho giàn CTC-1
  Cập nhật lúc 30/09/2020 2:28:46 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 05/10/2020 8:00:00 SA đến: 27/10/2020 9:00:00 SA
 • Spare parts for exploitation of fleet/Phụ tùng khai thác đội tàu (đơn hàng VT-485/20-VTB)
  Cập nhật lúc 30/09/2020 10:41:18 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2020 7:15:00 SA đến: 22/10/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Kiểm định cấp chứng chỉ thiết bị đo
  Cập nhật lúc 30/09/2020 8:40:22 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2020 8:00:00 SA đến: 26/10/2020 9:00:00 SA
 • VT-416/20-KB Mua định tâm ống chống năm 2020 cho Lô 09-1
  Cập nhật lúc 30/09/2020 8:10:34 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2020 8:00:00 SA đến: 22/10/2020 9:00:00 SA
 • Liner hangers for Block 09-1 (Package No. VT-452/20-KB)
  Cập nhật lúc 28/09/2020 3:14:42 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/09/2020 8:00:00 SA đến: 30/10/2020 9:00:00 SA
 • Khí mẫu chuẩn (XNK-22/20-VT)
  Cập nhật lúc 28/09/2020 9:54:28 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2020 9:00:00 SA đến: 26/10/2020 9:00:00 SA