Sign In

Thông báo đấu thầu

 • TBMT DV-031/21-DA/PVGAS v/v Cung cấp dụng cụ chuyên dụng phục vụ tháo dỡ toàn bộ máy nén khí giàn MSP-9 mang về bờ cho PV Gas SE
  Cập nhật lúc 23/07/2021 7:22:54 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/07/2021 6:45:00 CH đến: 03/08/2021 8:00:00 SA
 • Supplying of Chemicals KCL and Poly-Hib for drilling and workover in year 2021 for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-355/21-KB)
  Cập nhật lúc 23/07/2021 5:56:03 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/07/2021 8:00:00 SA đến: 11/08/2021 9:00:00 SA
 • VT-324/21-TTAT (HMH) Phụ tùng để sửa chữa máy thở
  Cập nhật lúc 23/07/2021 4:07:40 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/07/2021 8:00:00 SA đến: 13/08/2021 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho máy phát điện và động cơ điện (CD-030 21)
  Cập nhật lúc 23/07/2021 3:33:56 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/07/2021 8:50:00 SA đến: 04/08/2021 2:00:00 CH
 • TBMT gói thầu VT-043/21-DA/FPSO v/v "Chai khí phục vụ vận hành tàu FPSO-AMD-TGT1 năm 2021 (MSR 4074-4098-4159-4199)"
  Cập nhật lúc 23/07/2021 7:42:32 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/07/2021 8:00:00 SA đến: 04/08/2021 2:00:00 CH
 • Gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu "Sửa chữa cẩu, thiết bị nâng tại CCDVSX - Bảo dưỡng, đại tu 3 cẩu KB-308 - Phụ tùng, vật tư chính (CD-080/21)"
  Cập nhật lúc 22/07/2021 4:51:45 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 12/07/2021 8:00:00 SA đến: 03/08/2021 2:00:00 CH
 • Van chặn và phụ tùng cho hệ thống công nghệ của mỏ NR-ĐM năm 2021 - VT-341/21-KT-LM (Mr.Minh, ext 2109, minhl.mt@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 22/07/2021 4:46:33 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/07/2021 9:00:00 SA đến: 12/08/2021 9:00:00 SA
 • Vật tư kết cấu còn lại và vật tư biện pháp thi công – Dự án phát triển giàn Cá Tầm 02. (VT-331/21-XL)
  Cập nhật lúc 22/07/2021 3:39:12 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/07/2021 9:00:00 SA đến: 31/08/2021 9:00:00 SA
 • Các vật tư, phụ tùng Tự động hóa để khắc phục sự cố trên các công trình biển (VT-348/21-KT)
  Cập nhật lúc 22/07/2021 3:35:37 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/07/2021 9:00:00 SA đến: 23/08/2021 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu "Thuê dịch vụ NDT (kiểm tra không phá hủy) theo đơn hàng số XNXL-138/21
  Cập nhật lúc 22/07/2021 1:47:24 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 22/07/2021 10:00:00 SA đến: 05/08/2021 9:00:00 SA
 • GIA HẠN: ПДНГ-0318/21 Thiết bị văn phòng
  Cập nhật lúc 22/07/2021 10:32:37 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2021 8:00:00 SA đến: 04/08/2021 2:00:00 CH
 • GIA HẠN: ПДНГ-0309/21 “Vật tư, thiết bị phục vụ cho điều hành và các công trình biển của XNKT”
  Cập nhật lúc 22/07/2021 10:18:51 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2021 8:00:00 SA đến: 10/08/2021 2:00:00 CH
 • GIA HẠN: ПДНГ-0290/21 - Bộ trộn bọt Foam chữa cháy PC-2 (ejector), thang, khóa, và keo AB.
  Cập nhật lúc 22/07/2021 10:05:51 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2021 8:00:00 SA đến: 04/08/2021 2:00:00 CH
 • GIA HạN: ПДНГ-0293/21 Điều hòa không khí sử dụng cho công trình bờ năm 2021
  Cập nhật lúc 21/07/2021 9:01:35 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2021 8:00:00 SA đến: 02/08/2021 2:00:00 CH
 • Vật tư, phụ tùng TĐH - VT-336/21-KT-LM (Mr.Minh, ext:2109, minhl.mt@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 21/07/2021 7:29:26 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/07/2021 9:00:00 SA đến: 11/08/2021 9:00:00 SA
 • TBMT gói ПДНГ-0324/21 “Nhãn đường ống”
  Cập nhật lúc 21/07/2021 5:30:15 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/07/2021 8:00:00 SA đến: 09/08/2021 8:30:00 SA
 • TBMT cung cấp “Vật tư tiêu hao cho công việc cáp tời khi thực hiện cho CTC-1” - Gói thầu số 28.XNKT-0024/21
  Cập nhật lúc 21/07/2021 4:42:25 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/07/2021 8:00:00 SA đến: 09/08/2021 10:00:00 SA
 • Trang thiết bị PCCC cho các đơn vị cơ sở của VSP năm 2021 – Đợt 2
  Cập nhật lúc 21/07/2021 3:00:46 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/07/2021 9:00:00 SA đến: 11/08/2021 9:00:00 SA
 • Máy điều hoà nhiệt độ công nghiệp cho các trạm Địa vật lý (Gói thầu DVL-033A/21/VT)-Số thông báo mời thầu qua mạng la: 20210748418
  Cập nhật lúc 21/07/2021 2:23:07 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 17/07/2021 8:00:00 SA đến: 28/07/2021 9:00:00 SA
 • DV-281/21-YTE (HMH) - Bảo dưỡng thiết bị khoa Chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm
  Cập nhật lúc 21/07/2021 9:36:17 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/07/2021 8:00:00 SA đến: 09/08/2021 9:00:00 SA
 • Vật tư phục vụ gia công chế tạo, sửa chữa thay thế kết cấu khung giá đỡ và lồng bảo vệ quạt Lube Oil Cooler GTC-A và GTC-B
  Cập nhật lúc 21/07/2021 8:20:30 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 21/07/2021 8:00:00 SA đến: 28/07/2021 2:00:00 CH
 • Vật tư phụ tùng để sửa chữa 03 van bi của XN Khí (CD-087/21)
  Cập nhật lúc 20/07/2021 3:02:33 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/07/2021 8:00:00 SA đến: 30/07/2021 2:00:00 CH
 • Phụ tùng cho PPD-40000
  Cập nhật lúc 20/07/2021 2:33:19 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2021 3:00:00 CH đến: 10/08/2021 9:00:00 SA
 • Kiểm toán Báo cáo tài chính của Hợp đồng dầu khí lô 09-3/12 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (gói thầu DV-277/21-HDDK)
  Cập nhật lúc 20/07/2021 10:24:36 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/07/2021 10:30:00 SA đến: 09/08/2021 9:30:00 SA
 • Kiểm toán Báo cáo tài chính của Hợp đồng dầu khí lô 04-3 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (gói thầu DV-276/21-HDDK)
  Cập nhật lúc 20/07/2021 10:22:19 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/07/2021 10:00:00 SA đến: 09/08/2021 9:00:00 SA
 • Vật tư nhỏ lẻ cho vận hành thường xuyên – 02/21-TRAINF/KHI
  Cập nhật lúc 20/07/2021 9:33:22 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 21/07/2021 9:00:00 SA đến: 05/08/2021 9:00:00 SA
 • Gói thầu TTAT/005/21-VT
  Cập nhật lúc 19/07/2021 2:50:03 CH - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 23/07/2021 8:00:00 SA đến: 02/08/2021 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho thiết bị khảo sát ngầm ROV năm 2022 (ĐH VT-338/21-VSP)
  Cập nhật lúc 19/07/2021 10:46:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/07/2021 11:00:00 SA đến: 10/08/2021 9:00:00 SA
 • Mua trang bị cứu sinh cho các đơn vị của Vietsovpetro năm 2021 – đợt 2 (ĐH VT-333/21-VSP)
  Cập nhật lúc 19/07/2021 10:41:21 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/07/2021 10:00:00 SA đến: 09/08/2021 9:00:00 SA
 • Phiếu đăng báo đấu thầu gói thầu số ПДНГ-0288-21
  Cập nhật lúc 17/07/2021 7:17:37 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/07/2021 8:00:00 SA đến: 02/08/2021 2:00:00 CH
 • Paga system and Telecom system under Vietsovpetro’s Package VT-309/21-CNTT (email contact: vannh.mt@vietsov.com.vn , Ext: 2949) - Cung cấp Hệ thống cảnh báo & Hệ thống thông tin liên lạc dự án CTC-02
  Cập nhật lúc 17/07/2021 10:30:52 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/07/2021 8:00:00 SA đến: 25/08/2021 9:00:00 SA
 • TBMT cc Cáp thép và phụ kiện cho thiết bị nâng trên công trình biển (Lô 09-1)(Đơn hàng No. VT-199/21-CD-R)( Ms. Phương 5345)
  Cập nhật lúc 16/07/2021 5:44:57 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/07/2021 8:00:00 SA đến: 30/07/2021 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu "Phụ tùng thay thế để sửa chữa 03 cẩu Italgru trên Tam Đảo 03 (VT-261/21-CD)" (Gói thầu số 1 & gói thầu số 3)
  Cập nhật lúc 16/07/2021 4:56:01 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2021 9:30:00 SA đến: 26/07/2021 2:00:00 CH
 • Service of Vertical seismic profiling processing (VSP) for wells in Block 09-1 in 2021 (ITB No. DV-272/21-PDC-MSV)
  Cập nhật lúc 15/07/2021 6:30:56 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/07/2021 8:00:00 SA đến: 10/08/2021 9:00:00 SA
 • Phụ tùng sửa chữa Dock tàu Sao Mai 03 năm 2022 (gói thầu VT-308/21-VTB)
  Cập nhật lúc 15/07/2021 5:28:15 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/07/2021 9:00:00 SA đến: 05/08/2021 9:00:00 SA
 • TBMT ПДНГ-0307/21 - Cung cấp Dầu mỡ bôi trơn
  Cập nhật lúc 14/07/2021 6:48:41 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/07/2021 8:00:00 SA đến: 30/07/2021 9:00:00 SA
 • Phiếu đăng báo đầu thầu VT-034-21-DA-FPSO (ĐT lần 2)
  Cập nhật lúc 14/07/2021 5:29:18 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 15/07/2021 8:00:00 SA đến: 30/07/2021 2:00:00 CH
 • TBMT Thuê dịch vụ sửa chữa Stator cho động cơ đáy năm 2021 (Lô 09-1)(Đơn hàng No. DV-241/21-KB )(Ms Phương 5345)
  Cập nhật lúc 14/07/2021 5:02:28 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/07/2021 8:00:00 SA đến: 02/08/2021 9:00:00 SA
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (nhân lực phục vụ thi công) chế tạo trên bờ kết cấu các mặt D & Ống không gian chân đế Zawtika 12
  Cập nhật lúc 14/07/2021 11:37:16 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 14/07/2021 7:00:00 SA đến: 02/08/2021 9:00:00 SA
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (nhân lực phục vụ thi công) chế tạo trên bờ kết cấu Panel Launch Truss chân đế Zawtika 12
  Cập nhật lúc 14/07/2021 11:35:55 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 10/07/2021 8:00:00 SA đến: 30/07/2021 9:00:00 SA
 • Internal part cho bình áp lực Separator V-1-D giàn CPP-3
  Cập nhật lúc 14/07/2021 11:33:41 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 14/07/2021 8:00:00 SA đến: 04/08/2021 9:00:00 SA
 • Cung cấp Vật tư chính theo thiết kế (Plates; Pipes; Flanges; Studbolt/Heavy nuts; Fitting &Accessories; Hydrotest…) cho chế tạo hoàn thiện bình áp lực Separator V-1-D giàn CPP-3
  Cập nhật lúc 14/07/2021 11:30:33 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 14/07/2021 2:00:00 CH đến: 29/07/2021 9:00:00 SA
 • Extension of time of selling bidding document of Spare Part for Crane EBI C100-80 (ITB No. VT-267/21-KT-NTHT)
  Cập nhật lúc 13/07/2021 5:22:28 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/06/2021 8:00:00 SA đến: 02/08/2021 10:00:00 SA
 • Gia hạn gói thầu ПДНГ-0290/21 “Bộ trộn bọt Foam chữa cháy PC-2 (ejector), thang, khóa, và keo AB”
  Cập nhật lúc 13/07/2021 4:31:04 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2021 8:00:00 SA đến: 29/07/2021 12:00:00 SA
 • Phiếu ĐB gia hạn nộp HSDT gói thầu ПДНГ-0318-21
  Cập nhật lúc 13/07/2021 3:42:11 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2021 8:00:00 SA đến: 30/07/2021 2:00:00 CH
 • ПДНГ-0304/21 – Cung cấp vật tư kho bãi .
  Cập nhật lúc 13/07/2021 3:24:39 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 14/07/2021 8:00:00 SA đến: 03/08/2021 2:00:00 CH
 • ПДНГ-0309/21 “Vật tư, thiết bị phục vụ cho điều hành và các công trình biển của XNKT”
  Cập nhật lúc 13/07/2021 11:43:33 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2021 2:00:00 CH đến: 02/08/2021 2:00:00 CH
 • ПДНГ-GIA HẠN: 0293/21 Điều hòa không khí sử dụng cho công trình bờ năm 2021
  Cập nhật lúc 13/07/2021 11:31:10 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/07/2021 8:00:00 SA đến: 02/08/2021 2:00:00 CH
 • Gia hạn gói thầu ПДНГ-0305/21&ПДНГ-0311/21 "Phụ tùng thiết bị lọc nước biển”
  Cập nhật lúc 13/07/2021 10:36:08 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/07/2021 9:00:00 SA đến: 30/07/2021 9:00:00 SA
 • TBMT- Sửa chữa tháp khoan Tam Đảo 01 năm 2021- Vật tư sửa chữa tháp khoan (lô 09-1).(Đơn hàng No. VT-326/21-KB)( Ms. Phương 5345)
  Cập nhật lúc 13/07/2021 8:56:12 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/07/2021 8:00:00 SA đến: 02/08/2021 9:00:00 SA
 • Dịch vụ chống ăn mòn cục bộ trên giàn nén khí Rồng – 24/21-DGCP/KHI
  Cập nhật lúc 13/07/2021 8:08:33 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2021 9:00:00 SA đến: 28/07/2021 9:00:00 SA
 • Provision of Mechanical Spare parts for CCP - Block 09-1
  Cập nhật lúc 12/07/2021 3:48:31 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2021 8:00:00 SA đến: 28/07/2021 9:00:00 SA
 • Supplying of 22KV Submarine Cable for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-088/21-CD.R).
  Cập nhật lúc 09/07/2021 5:49:51 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2021 8:00:00 SA đến: 02/08/2021 9:00:00 SA
 • Vật tư thay thế cho HT điện và máy phát điện giàn DGCP cho đại tu - Vật tư E&I cho Block năng lượng DGCP (50% PVG) (KHI-019/21-VT)
  Cập nhật lúc 09/07/2021 4:44:56 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 14/07/2021 9:00:00 SA đến: 26/07/2021 9:00:00 SA
 • Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (gói thầu DV-246/21-TCKT)
  Cập nhật lúc 09/07/2021 4:26:51 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2021 4:00:00 CH đến: 30/07/2021 9:00:00 SA
 • Phí dịch vụ về thông tin liên lạc vệ tinh cho kiểm soát hành trình và tiêu hao dầu cho 7 tàu (gói thầu DV-254/21-VTB)
  Cập nhật lúc 09/07/2021 4:23:08 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2021 4:00:00 CH đến: 26/07/2021 9:00:00 SA
 • Phụ tùng hệ thống chiếu sáng (VT-298/21-KT) (Ms. Vy: 2401)
  Cập nhật lúc 08/07/2021 2:20:58 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/07/2021 2:30:00 CH đến: 28/07/2021 9:00:00 SA
 • Cung cấp Dịch vụ dung dịch cho khoan giếng R-40, Lô 09-1 (Gói thầu DV-259/21-KB)
  Cập nhật lúc 07/07/2021 5:04:13 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2021 8:00:00 SA đến: 29/07/2021 9:00:00 SA
 • Thay mới lớp bê tông chống cháy giàn Rồng (025/21/DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 07/07/2021 4:27:51 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2021 4:25:00 CH đến: 26/07/2021 9:00:00 SA
 • Supplying of Mudline suspension system for the third well on Block 16-1/15 (VSP’s Invitation for Bid No. VT-299/21-KB)
  Cập nhật lúc 06/07/2021 11:04:50 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/07/2021 10:55:00 SA đến: 16/08/2021 9:00:00 SA
 • Vật tư An toàn BHLĐ, PCCC giàn DGCP năm 2021 (22/21-DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 05/07/2021 3:20:11 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2021 9:00:00 SA đến: 26/07/2021 9:00:00 SA
 • Supplying of materials for towing of JU Rigs (VSP’s package No. VT-307/21-KB)
  Cập nhật lúc 05/07/2021 10:47:16 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2021 8:00:00 SA đến: 27/07/2021 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Sửa chữa và chống ăn mòn kết cấu kim loại giàn CCP mỏ Bạch Hổ - Vietsovpetro (CCP-169-TS-CE5-CE-001 Rev.0 & CCP-170-TS-CE5-CE-001 Rev.0)” – DV-040/21-KHI1-NTK
  Cập nhật lúc 02/07/2021 10:13:32 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/07/2021 9:00:00 SA đến: 03/08/2021 9:00:00 SA
 • Title of Bidding package: Anodes for Jacket under Vietsovpetro’s Package VT-196/21-XL-DA-NTHT
  Cập nhật lúc 01/07/2021 7:51:25 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2021 8:00:00 SA đến: 11/08/2021 9:00:00 SA
 • Provision of Instrument Bulk Materials, Block 09-3/12 (ĐH VT-283/21-XL-DA-VNNQ)
  Cập nhật lúc 29/06/2021 10:09:42 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2021 8:00:00 SA đến: 09/08/2021 9:00:00 SA
 • Electrica Bulk Materials (VT-271/21-XL-DA-NTHT)
  Cập nhật lúc 24/06/2021 3:38:30 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/06/2021 8:00:00 SA đến: 04/08/2021 9:00:00 SA
 • Provision of drill pipes (VSP’s package No. VT-268/21-KB)
  Cập nhật lúc 10/06/2021 4:05:24 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/06/2021 8:00:00 SA đến: 26/07/2021 9:00:00 SA