Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Vật tư chính để chế tạo tủ WHCP BK18A (VT-330/20-CD-DA)
  Cập nhật lúc 18/09/2020 3:59:32 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 18/09/2020 9:00:00 SA đến: 05/10/2020 2:30:00 CH
 • Phụ tùng thay thế cho hệ thống SCADA (VT-395/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 18/09/2020 3:58:28 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/09/2020 9:00:00 SA đến: 09/10/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư phụ tùng đột xuất phục vụ công việc trên giàn CCP (XNK-34/20-VT)
  Cập nhật lúc 18/09/2020 2:59:16 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 24/09/2020 9:00:00 SA đến: 06/10/2020 9:00:00 SA
 • VT-414/20-CNTT (Cung cấp bản quyền phần mềm SQL Server)
  Cập nhật lúc 18/09/2020 2:29:37 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/09/2020 8:00:00 SA đến: 09/10/2020 9:00:00 SA
 • 28.XNKT-0049/20- Thoi làm sạch đường ống vận chuyển dầu của mỏ Cá Tầm - Lô 09-3/12
  Cập nhật lúc 18/09/2020 11:12:38 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/09/2020 8:00:00 SA đến: 28/09/2020 10:30:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Sửa chữa nhỏ các hạng mục Ban gia tăng sản lượng khai thác dầu khí thuộc Xí nghiệp Khai thác – Vietsovpetro” - DV-290/20-PXD-NTK.
  Cập nhật lúc 18/09/2020 10:26:03 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/09/2020 10:35:00 SA đến: 02/10/2020 9:00:00 SA
 • Spare parts for operater of cement pump year 2020. Inquiry VT-405/20-KB
  Cập nhật lúc 18/09/2020 9:52:35 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2020 7:00:00 SA đến: 14/10/2020 8:00:00 SA
 • Equipments and materials for servicing fire and gas systems at offshore facilities for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-387/20-CD)
  Cập nhật lúc 18/09/2020 9:47:37 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2020 8:00:00 SA đến: 12/10/2020 9:00:00 SA
 • Công cụ dụng cụ phục vụ vận hành Train-A (nhóm II) (04/20-TRAIN A/XNK)
  Cập nhật lúc 18/09/2020 9:07:37 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2020 12:00:00 SA đến: 30/09/2020 9:00:00 SA
 • Сonsumable parts of electrical equipment for “Tam Dao 03” jack-up rig on Block 09-1 ̣(Package No. VT-398/20-KB)
  Cập nhật lúc 18/09/2020 7:27:36 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2020 8:00:00 SA đến: 12/10/2020 9:00:00 SA
 • Supplying of Electric cables and electric wires for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-403/20-CD)
  Cập nhật lúc 17/09/2020 5:19:44 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2020 8:00:00 SA đến: 12/10/2020 9:00:00 SA
 • dịch vụ sửa chữa tàu “Vietsovpetro-02” để gia hạn giấy phép hoạt động (ĐH DV-309/20-KT)
  Cập nhật lúc 17/09/2020 4:31:56 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2020 9:15:00 SA đến: 05/10/2020 9:00:00 SA
 • Mua vật tư sửa chữa sự cố cho tàu Sai Mai 01, , đơn hàng 021/20/VT
  Cập nhật lúc 17/09/2020 4:24:12 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2020 4:00:00 CH đến: 01/10/2020 8:30:00 SA
 • Mua vật tư hộp đen VDR cho các tàu Thiên Ưng 01, Vũng Tàu 05, Vũng Tàu 06, đơn hàng VTB-020/20/VT
  Cập nhật lúc 17/09/2020 4:19:27 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2020 3:30:00 CH đến: 05/10/2020 8:30:00 SA
 • VT-063/20-DA/FPSO Vật tư hàng hải cho tàu FPSO-AMD-TGT1 năm 2020-MSR-3732-3804-3818-3948
  Cập nhật lúc 17/09/2020 3:26:58 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2020 8:00:00 SA đến: 01/10/2020 9:00:00 SA
 • GIA HẠN: TBMT ПДНГ-0347/20 - Vật tư và thiết bị cho nâng cấp hệ thống đo dầu trên CTK-3
  Cập nhật lúc 17/09/2020 2:03:53 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 07/09/2020 8:00:00 SA đến: 24/09/2020 9:00:00 SA
 • Klin hỏi PS-16 cho giàn Cứu Lòng và Phụ kiện chống phục cho giàn Tam Đảo 03 cho Lô 09-1. (VT-349/20-KB)
  Cập nhật lúc 17/09/2020 11:23:27 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/09/2020 8:00:00 SA đến: 30/09/2020 9:00:00 SA
 • Dụng cụ cho sửa giếng năm 2020 cho Lô 09-1 (VT-371/20-KB)
  Cập nhật lúc 17/09/2020 11:20:55 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/09/2020 8:00:00 SA đến: 06/10/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng điện tiêu hao de vận hành giàn khoan tự nâng Tam Đảo - 05 cho Lô 09-1. (VT-397/20-KB)
  Cập nhật lúc 17/09/2020 11:18:18 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2020 8:00:00 SA đến: 13/10/2020 9:00:00 SA
 • Máy cắt dây tia lửa điện EDM Lô 09-1 (VT-380/20-CD)
  Cập nhật lúc 17/09/2020 11:13:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2020 8:00:00 SA đến: 12/10/2020 9:00:00 SA
 • Mua vật tư phục vụ dự án “Khảo sát đường ống ngầm thu gom khí khu vực mỏ Rồng năm 2020, ĐH: 001/20/MoRong/VTB
  Cập nhật lúc 17/09/2020 10:23:49 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 15/09/2020 2:00:00 CH đến: 25/09/2020 2:15:00 CH
 • Anodes cho xích của hệ thống neo tàu Vietsovpetro-01
  Cập nhật lúc 17/09/2020 9:01:16 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2020 8:00:00 SA đến: 30/09/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư, Phụ tùng động cơ Waukesha cho bảo dưỡng 4K-8K giàn MKC (ĐH VT-383/20-KHI)
  Cập nhật lúc 17/09/2020 8:35:56 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/09/2020 8:00:00 SA đến: 29/09/2020 9:00:00 SA
 • Mời khảo sát và báo giá bảo trì thiết bị thí nghiệm.
  Cập nhật lúc 16/09/2020 4:39:03 CH - Bên mời thầu: Viện
  Thời gian bán HSMT từ: 16/09/2020 8:00:00 SA đến: 21/09/2020 4:00:00 CH
 • Phụ tùng cho thiết bị của xưởng TB nâng & TBCN (VT-401/20-CD)
  Cập nhật lúc 16/09/2020 4:13:52 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/09/2020 8:00:00 SA đến: 08/10/2020 9:00:00 SA
 • Bảo dưỡng trạm vệ tinh trên giàn khoan và trên bờ (DV-297/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 16/09/2020 3:49:35 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2020 9:00:00 SA đến: 07/10/2020 9:00:00 SA
 • Dụng cụ sửa chữa cơ khí, dụng cụ đo. (Lô 09-1) ( Gói thầu số VT-399/20-CD)
  Cập nhật lúc 16/09/2020 11:25:21 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2020 8:00:00 SA đến: 06/10/2020 9:00:00 SA
 • Spare parts of Wireline Tools under Vietsovpetro's Package VT-388/20-KT - Cung cấp Phụ tùng cho bộ phận cáp tời (gói thầu số VT-388/20-KT)
  Cập nhật lúc 16/09/2020 8:33:55 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/09/2020 8:00:00 SA đến: 06/10/2020 10:00:00 SA
 • ПДНГ-0324/20_ Sơn, vật tư phục vụ bảo dưỡng chống ăn mòn mỏ NR-ĐM năm 2020
  Cập nhật lúc 15/09/2020 5:35:16 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2020 8:00:00 SA đến: 01/10/2020 2:00:00 CH
 • Mua Ống mềm và đầu nối cho giàn tự nâng cho Lô 09-1 (Gói thầu VT-402/20-KB)
  Cập nhật lúc 15/09/2020 1:42:05 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2020 8:00:00 SA đến: 28/09/2020 9:00:00 SA
 •  Content Editor