Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Vật tư chính theo Thiết kế cho 03 Bình & Pigs và Heater Giàn MSP10 & BK15 - dự án KNT-KTN
  Cập nhật lúc 25/06/2024 3:13:50 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/06/2024 3:00:00 CH đến: 11/07/2024 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu DV-2186/24-KT-TTH Kiểm định và cấp chứng chỉ cho các thiết bị nâng-thiết bị chịu áp lực của các xưởng bờ XNKT - 2024
  Cập nhật lúc 25/06/2024 3:02:16 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/06/2024 3:00:00 CH đến: 05/07/2024 9:30:00 SA
 • Gói thầu VT-2026-24-VTB V/v: "Thiết bị cho hệ thống cố định vị trí"
  Cập nhật lúc 25/06/2024 2:50:16 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/06/2024 3:00:00 CH đến: 15/07/2024 12:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian đóng thầu - VT-1908/24-CNTT-PKK) v/v cung cấp Phần mềm mô phỏng, phân tích và tính toán hệ thống điện “ETAP” tại Viện NCKH&TK (số hiệu gói thầu VT-1908/24-CNTT-PKK),
  Cập nhật lúc 25/06/2024 2:42:34 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/06/2024 2:30:00 CH đến: 05/07/2024 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ ROV khảo sát Giếng bảo tồn (KNT-1X, 2X; KTN-1X, 2X, 3X, 4X, 5X), Seabed Survey hỗ trợ khoan (KTN-P1, P9), Lô 09-2/09 năm 2024 - Gói thầu 36-DV-1927/24-VTB
  Cập nhật lúc 25/06/2024 8:58:09 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2024 9:00:00 SA đến: 15/07/2024 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ ROV khảo sát Đường ống ngầm mỏ Cá Tầm & Giếng bảo tồn (CT-6X), Seabed Survey hỗ trợ khoan, Lô 09-3/12 năm 2024 -Gói thầu 28-DV-1931/24-VTB
  Cập nhật lúc 25/06/2024 8:56:07 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2024 9:00:00 SA đến: 15/07/2024 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu VT-1425/24-KT-TTH cung cấp Que hàn
  Cập nhật lúc 25/06/2024 8:44:58 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/06/2024 9:30:00 SA đến: 04/07/2027 9:00:00 SA
 • Gia hạn gói thầu: " Văn phòng phẩm, dụng cụ sinh hoạt đời sống'' theo đơn hàng số VT-1371/24-CNTT-TTH
  Cập nhật lúc 25/06/2024 7:51:49 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 04/06/2024 12:00:00 SA đến: 04/07/2024 9:30:00 SA
 • Vật tư cho xưởng sửa chữa thiết bị điện tử ( Theo đơn hàng số VT-2125/24-ĐVL-TTH)
  Cập nhật lúc 25/06/2024 7:32:44 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2024 7:00:00 CH đến: 04/07/2024 10:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu: Thuê nhân lực bên ngoài để chế tạo 02 Module WHCP BK-TNG (25-DV-1990/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 24/06/2024 3:48:22 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 12/06/2024 2:00:00 CH đến: 01/07/2024 2:00:00 CH
 • Mua Sắt thép năm 2024 (Đơn hàng số: VT-2218/24-KB-TTH)
  Cập nhật lúc 24/06/2024 2:06:20 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2024 2:00:00 CH đến: 04/07/2024 10:00:00 SA
 • Gia hạn gói thầu DV: 1862/24-TTAT-TTH Xin cấp Giấy phép môi trường cho dự án "Đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển axit Xí nghiệp Khai Thác”
  Cập nhật lúc 24/06/2024 2:06:05 CH - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 14/06/2024 9:00:00 SA đến: 03/07/2024 9:00:00 SA
 • Mua Máy rửa sàn áp lực cao (Đơn hàng số: VT-2210/24-KB-TTH)
  Cập nhật lúc 24/06/2024 1:45:42 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2024 2:00:00 CH đến: 04/07/2024 10:00:00 SA
 • Khảo sát kiểm tra độ dày kết cấu thân vỏ, kiểm tra khuyết tật kết cấu và thiết bị chịu lực phục vụ kiểm tra định kỳ 5 năm giàn Tam Đảo-02 năm 2025 (DV-2024/24-KB)
  Cập nhật lúc 24/06/2024 11:30:03 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2024 11:00:00 SA đến: 09/07/2024 9:00:00 SA
 • Structural material for Topside, Shelter, Drilling Deck, Bridge Project BK 24 (bidding package No. VT-1964/24-XL-DA-TTĐ, Commercial department of Vietsovpetro, Tel.0254.3839871-2674, daott.dr@vietsov.com.vn).
  Cập nhật lúc 24/06/2024 8:46:27 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2024 9:00:00 SA đến: 29/07/2024 9:30:00 SA
 • Gia hạn gói thầu Điều hòa công nghiệp làm mát bằng không khí / Industrial Air-cooled air conditioner (VT-1706/24-KT)
  Cập nhật lúc 23/06/2024 8:50:46 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 31/05/2024 8:00:00 SA đến: 01/07/2024 9:00:00 SA
 • Thông tin mời qua mạng thầu gói thầu DVN-DV-2103-24-KT-DA-TTH
  Cập nhật lúc 21/06/2024 3:37:35 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2024 3:30:00 CH đến: 04/07/2024 10:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian đóng thầu Gói thầu của VSP số 36-VT-1400/24-KB-DA - mua Xi măng bơm trám các giếng khoan KTN-P1, KTN-P2, KTN-P9, KTN-P10 và KTN-P11, Lô 09-2/09
  Cập nhật lúc 21/06/2024 11:17:39 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/06/2024 9:00:00 SA đến: 27/06/2024 9:00:00 SA
 • TBMT - Mua mỡ bôi cáp, đơn hàng VT-2082/24-VTB-TTH
  Cập nhật lúc 21/06/2024 9:59:03 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2024 9:45:00 SA đến: 03/07/2024 11:00:00 SA
 • Gói thầu VT-2059/24-TTAT-TTH Chất phân tán xử lý dầu tràn
  Cập nhật lúc 21/06/2024 8:48:34 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2024 9:00:00 SA đến: 02/07/2024 9:00:00 SA
 • Gói thầu DV-1863/24-TTAT-TTH Xin cấp Giấy phép môi trường cho dự án Cảng dầu khí Vietsovpetro
  Cập nhật lúc 21/06/2024 8:46:03 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2024 9:00:00 SA đến: 02/07/2024 9:00:00 SA
 • Bơm màng cho giàn tự nâng - VT-2092/24-KB-TTH ( Oracle: XNK&SG-0126/24)
  Cập nhật lúc 20/06/2024 5:12:01 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 19/06/2024 10:15:00 SA đến: 28/06/2024 11:00:00 SA
 • Cần ống khai thác kèm đầu nối/Production Tubing (VT-1955/24-KT)
  Cập nhật lúc 20/06/2024 2:51:09 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2024 8:00:00 SA đến: 22/07/2024 9:00:00 SA
 • VT-2037/24-KT-TTH - Cáp Thép
  Cập nhật lúc 20/06/2024 8:40:58 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/06/2024 9:00:00 SA đến: 02/07/2024 10:00:00 SA
 • Provision of Automatic Well Deparaffinization Unit, Block 09-1 (VT-1963/24-KT)
  Cập nhật lúc 19/06/2024 4:36:28 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/06/2024 8:00:00 SA đến: 05/07/2024 9:00:00 SA
 • DV-2006/24-KT-TTH-Dịch vụ Sửa chữa máy biến áp dịch pha ESP305 RC2, Lô 09-1
  Cập nhật lúc 19/06/2024 4:15:21 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/06/2024 4:20:00 CH đến: 01/07/2024 10:00:00 SA
 • DVN-VT-2075/24-KT-DA-TTH- cào điện thoại di động trả trước năm 2024
  Cập nhật lúc 19/06/2024 3:20:16 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/06/2024 3:25:00 CH đến: 01/07/2024 10:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói VT-2045/24-KT-TTH Máy hàn và phụ tùng
  Cập nhật lúc 19/06/2024 2:45:08 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/06/2024 2:45:00 CH đến: 01/07/2024 9:00:00 SA
 • (DVN-VT-2071/24-XL-DA-TTH) Vật tư phục vụ khảo sát phần trên mặt nước P15 ( Contact: Ms.Mai - mail: maittt.cd@vietsov.com.vn; 0856804189/8553)
  Cập nhật lúc 19/06/2024 2:38:35 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 19/06/2024 2:00:00 CH đến: 28/06/2024 10:00:00 SA
 • Gia hạn và tiếp tuc phát HSMT: Mua hải đồ và ấn phẩm hàng hải cho đội tàu XN VTB&CTL, đơn hàng VT-1969/24-VTB-TTH
  Cập nhật lúc 19/06/2024 12:12:43 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2024 12:00:00 SA đến: 27/06/2024 10:00:00 SA
 • 36-VT-2097/24-XL-DA-TTH/Khí kỹ thuật phục vụ thi công hoán cải giàn MSP10 và BK15
  Cập nhật lúc 19/06/2024 9:24:04 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 19/06/2024 9:00:00 SA đến: 28/06/2024 9:00:00 SA
 • Extention of bid closing time- package No. Concept evaluation for supply vessel and self-elevating mobile offshore drilling unit natural-gas-based motor fuel using
  Cập nhật lúc 19/06/2024 8:28:57 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/05/2024 8:00:00 SA đến: 27/06/2024 9:00:00 SA
 • Cung cấp gỗ xẻ đơn hàng số VT-2057/24-XNDV-TTH
  Cập nhật lúc 18/06/2024 3:32:32 CH - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2024 11:05:00 SA đến: 26/06/2024 9:00:00 SA
 • 28-VT-2061/24-KT-TTH-Vật tư tiêu hao để sửa chữa, bảo dưỡng máy PPU để xử lý paraffin các giếng trên mỏ Cá Tầm
  Cập nhật lúc 18/06/2024 3:01:29 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2024 8:00:00 SA đến: 28/06/2024 9:00:00 SA
 • Thông tin mời thầu qua mạng gói thầu số VT-2114.24-KT-TTH
  Cập nhật lúc 18/06/2024 2:41:00 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2024 2:30:00 CH đến: 28/06/2024 10:00:00 SA
 • DVN-VT-2089/24-XL-TTH-Vật tư thiết bị phục vụ thi công sửa chữa khung dầm đỡ quạt làm mát GTC-A trên tàu FPSO-AMADA-TGT
  Cập nhật lúc 18/06/2024 1:38:31 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2024 1:30:00 CH đến: 27/06/2024 9:00:00 SA
 • Thông tin gia hạn gói thầu số 25-VT-1885.24-KT-DA-TTH (RRTN qua mạng)
  Cập nhật lúc 18/06/2024 11:10:50 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 06/06/2024 9:30:00 SA đến: 25/06/2024 10:00:00 SA
 • (DVN-VT-2051/24-XL-TTH ) Phụ tùng cho thiết bị cân kết cấu
  Cập nhật lúc 18/06/2024 9:56:02 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2024 3:00:00 SA đến: 27/06/2024 9:00:00 SA
 • Extension of Bid closing time for Bidding package for supply of “PROVISION OF SERVICE FOR OVERHAUL THE MEDIUM VOLTAGE INVERTER MV VFD OF BOOSTER GAS SYSTEM ON RP3 IN YEAR 2024, BLOCK 09-1 (ITB No. DV-1711/24-KT-CHH)
  Cập nhật lúc 18/06/2024 9:54:36 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/05/2024 9:00:00 SA đến: 02/07/2024 9:00:00 SA
 • DVN-DV-2049/24-KHI-DA-TTH: Dịch vụ thuê container làm nhà ở trên các giàn nén khí
  Cập nhật lúc 18/06/2024 8:42:03 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 18/06/2024 8:35:00 SA đến: 02/07/2024 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu VT-2036/24-KT-TTH Khí nitơ hoá lỏng dùng cho hệ thống CT để gọi dòng thử vỉa và xử lý vùng cận đáy giếng
  Cập nhật lúc 17/06/2024 4:11:48 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2024 4:00:00 CH đến: 03/07/2024 9:30:00 SA
 • Hướng dẫn đào tạo lập trình, cấu hình các tủ điều khiển trung tâm thế hệ mới của hệ thống báo cháy tự động Secutron với phiên bản sử dụng giao thức MP (DV-1942/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 17/06/2024 3:14:59 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2024 3:00:00 CH đến: 27/06/2024 2:00:00 CH
 • Gói thầu 25-VT-1968/24-KT V/v: "Thiết bị để khảo sát giếng (Lô 04-3)"
  Cập nhật lúc 17/06/2024 9:51:05 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2024 10:00:00 SA đến: 08/07/2024 9:00:00 SA
 • TBMT DVN-VT-1982/24-KT-DA-TTH Vật tư điện cho Tàu FPSO Armada TGT1 MSR: 5034_rev-01
  Cập nhật lúc 15/06/2024 5:23:12 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2024 9:00:00 SA đến: 27/06/2024 9:30:00 SA
 • VT-1971-24-KB: Phụ tùng cho máy lọc nước Alfa-Laval ORCA-40 giàn Tam Đảo 02 (huynq.hq-2448)
  Cập nhật lúc 14/06/2024 5:33:47 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/06/2024 4:00:00 CH đến: 04/07/2024 9:00:00 SA
 • VT-1910/24-KB E&I SPARE PARTS FOR OVERHAUL OF TAM DAO 03
  Cập nhật lúc 14/06/2024 5:15:49 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2024 8:00:00 SA đến: 09/07/2024 9:00:00 SA
 • VT-1825/24-KB PROVISION OF HYDRAULIC POWER TONG
  Cập nhật lúc 14/06/2024 5:13:54 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2024 8:00:00 SA đến: 08/07/2024 9:00:00 SA
 • Blow out preventer for Cuu Long JU rig under Vietsovpetro’s package No. VT-1965/24-KB
  Cập nhật lúc 14/06/2024 5:10:29 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2024 8:00:00 SA đến: 17/07/2024 9:00:00 SA
 • ​Gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu: Đào tạo về SC vỏ xuồng cứu sinh (DV-1731/24-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 14/06/2024 4:58:34 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 04/06/2024 2:00:00 CH đến: 25/06/2024 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu 28-VT-1884/24-KT-TTH Vật tư, phụ tùng cho máy bơm và máy nén khí
  Cập nhật lúc 14/06/2024 9:41:12 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 14/06/2024 10:00:00 SA đến: 01/07/2024 9:30:00 SA
 • Bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ, Văn phòng, Kho, Xưởng năm 2024, Đơn hàng số: DV-2001/24-VTB-TTH
  Cập nhật lúc 13/06/2024 4:50:09 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 13/06/2024 4:30:00 CH đến: 27/06/2024 10:00:00 SA
 • Thông tin mời thầu gói thầu số VT-2025.24-KT-TTH
  Cập nhật lúc 13/06/2024 2:30:35 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/06/2024 2:30:00 CH đến: 25/06/2024 10:00:00 SA
 • VT-1909.24-KB Tuy ô và đầu nối công nghệ cho giàn tự nâng (Ms Linh 2248)
  Cập nhật lúc 13/06/2024 1:43:47 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/06/2024 8:00:00 SA đến: 02/07/2024 9:00:00 SA
 • Vật tư kết cấu chính khối Chân đế, Cọc, Bến cập tàu giàn P15 (2041/24)
  Cập nhật lúc 13/06/2024 11:23:32 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/06/2024 11:00:00 SA đến: 03/07/2024 9:00:00 SA
 • Extension of the Deadline for bid submission for VSP's package No. 28-DV-1581/24-KB-DA - Provision of Drilling fluid services for 05 wells CT-205, CT-203, CT-213, CT-212XP and CT-206, Block 09-3/12
  Cập nhật lúc 13/06/2024 11:03:26 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/06/2024 9:00:00 SA đến: 28/06/2024 9:00:00 SA
 • Gói thầu VT-1911/24-VTB V/v: "Thiết bị trao đổi nhiệt cho các tàu năm 2024"
  Cập nhật lúc 13/06/2024 9:26:31 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 13/06/2024 9:30:00 SA đến: 03/07/2024 9:00:00 SA
 • Dầu, mỡ và vật tư khác: Dầu nhớt – Hóa chất - Sơn (DVN-VT-1987/24-KHI-DA-TTH)
  Cập nhật lúc 12/06/2024 9:21:34 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 12/06/2024 9:00:00 SA đến: 25/06/2024 9:00:00 SA
 • VT-1791.24-CD Vật tư chế tạo thanh cần cẩu (Ms.Linh 2248)
  Cập nhật lúc 10/06/2024 9:38:12 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/06/2024 8:00:00 SA đến: 28/06/2024 9:00:00 SA
 • GIA HẠN _DV-1204.24-KB Thuê dịch vụ sửa chữa Stator cho động cơ đáy năm 2024 _Ms.Linh 2248
  Cập nhật lúc 10/06/2024 9:08:27 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/05/2024 8:00:00 SA đến: 25/06/2024 9:00:00 SA
 • Mời thầu gói thầu: " Thiết bị văn phòng" đơn hàng số VT-1949/24-CNTT-TTH
  Cập nhật lúc 10/06/2024 8:38:24 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 10/06/2024 12:00:00 SA đến: 01/07/2024 9:30:00 SA
 • Provision of Wellhead and X-Mas Tree, Block 09-1 (ITB No. VT-1929/24-KT-CHH)
  Cập nhật lúc 10/06/2024 8:09:05 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/06/2024 9:00:00 SA đến: 10/07/2024 9:00:00 SA
 • Provision of Mechanical Spare Parts for Maintenance 4K-8K on CGCS (ITB No.VT-1951/24-KHI; email:dungpv.hq@vietsov.com.vn; Ext.2415)
  Cập nhật lúc 10/06/2024 7:34:18 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/06/2024 8:00:00 SA đến: 25/06/2024 9:00:00 SA
 • Phần mềm mô phỏng, phân tích và tính toán hệ thống điện “ETAP” tại Viện NCKH&TK (số hiệu gói thầu VT-1908/24-CNTT-PKK)
  Cập nhật lúc 08/06/2024 9:52:45 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/06/2024 9:40:00 SA đến: 25/06/2024 9:00:00 SA
 • Vật tư cho Khối thượng tầng, Khung dầm chịu lực, Cầu dẫn giàn P15
  Cập nhật lúc 07/06/2024 6:23:58 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/06/2024 9:00:00 SA đến: 28/06/2024 9:00:00 SA
 • Casing for Block 09-2/09 under Vietsovpetro’s package No. 36-VT-1334/24-KB-DA
  Cập nhật lúc 07/06/2024 1:48:50 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/06/2024 8:00:00 SA đến: 22/07/2024 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ thả ống chống bằng CRTi cho giếng khoan CT-205, CT-203, CT-212XP, CT-206, Lô 09-3/12 (Gói thầu 28-DV-1617/24-KB)
  Cập nhật lúc 06/06/2024 10:55:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/07/2024 9:00:00 SA đến: 08/07/2024 9:30:00 SA
 • Provision of Downhole Completion Equipment of Oil Wells, Block 09-1 (ITB No. VT-1787/24-KT)(email:dungpv.hq@vietsov.com.vn; Ext.2415)
  Cập nhật lúc 05/06/2024 4:15:19 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/06/2024 8:00:00 SA đến: 26/06/2024 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho thiết bị đầu giếng năm 2024, Lô 09-1 (VT-1925/24-KT)
  Cập nhật lúc 05/06/2024 3:10:59 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/06/2024 9:00:00 SA đến: 26/06/2024 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho nồi hơi /Spare parts for PPUa (VT-1833/24-KT)
  Cập nhật lúc 05/06/2024 3:06:27 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/06/2024 9:00:00 SA đến: 26/06/2024 9:00:00 SA
 • Gói thầu VT-1834/24-KT V/v: "Thiết bị lấy mẫu sâu dầu khí cao áp và phụ tùng năm 2024"
  Cập nhật lúc 05/06/2024 9:47:18 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/06/2024 10:00:00 SA đến: 25/06/2024 9:00:00 SA
 • Provision of Drilling fluid services for 05 wells KTN-P9, KTN-P10, KTN-P11, KTN-P1 and KTN-P2, Block 09-2/09 (Bidding package No. 36-DV-1707/24-KB-DA)
  Cập nhật lúc 05/06/2024 9:46:17 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/06/2024 9:15:00 SA đến: 11/07/2024 9:00:00 SA
 • Provision of Chemicals for cementing of wells KTN-P1, KTN-P2, KTN-P9, KTN-P10 and KTN-P11, Block 09-2/09 (Bidding package No. 36-VT-1420/24-KB-DA)
  Cập nhật lúc 29/05/2024 6:28:49 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 30/05/2024 8:00:00 SA đến: 04/07/2024 9:00:00 SA
 • VT-1356/24-KB Spare parts for spider
  Cập nhật lúc 29/05/2024 3:19:20 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 30/05/2024 8:00:00 SA đến: 01/07/2024 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Cung cấp vật tư, gia công, lắp đặt, chạy thử hoàn thiện hệ thống điều hòa thông gió (HVAC) và nội thất cho giàn CPP-KNT (Gói thầu No.36-DV-1017/24-XL-DA-VTN).
  Cập nhật lúc 27/05/2024 5:06:12 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/05/2024 12:00:00 SA đến: 05/07/2024 12:00:00 SA
 • Casing for wells TU-14XP of Block 04-3 (25-VT-3288/23-KB-DA package 2)
  Cập nhật lúc 27/05/2024 2:51:33 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/05/2024 8:00:00 SA đến: 27/06/2024 9:00:00 SA
 • Casing for wells TU-16 of Block 04-3 (VSP’s requisition 25-VT-3288/23-KB-DA package 1)
  Cập nhật lúc 27/05/2024 2:48:51 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/05/2024 8:00:00 SA đến: 27/06/2024 9:00:00 SA
 • 28-DV-0949/24-KB :Thuê dịch vụ bơm trám xi măng cho giếng CT-205, CT-203, CT-213, CT-212XP, CT-206 và NVTL giếng CT-206 trên giàn khoan thuê cho lô 09-3/12 (huynq.hq-2448)
  Cập nhật lúc 13/05/2024 11:42:30 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/05/2024 11:00:00 SA đến: 26/06/2024 9:00:00 SA