Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thực hiện bộ luật ISM Code: Soạn thảo cập nhật, chỉnh sửa Hệ thống quản lý an toàn và mời VRQC đánh giá giấy chứng nhận DoC”, đơn hàng DV-4077/23-VTB-TTH
  Cập nhật lúc 01/12/2023 6:28:58 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 01/12/2023 5:25:00 CH đến: 15/12/2023 10:00:00 SA
 • Gói thầu: Thực hiện bộ luật ISPS và cập nhật, soạn thảo, in ấn, mua sắm bổ sung tài liệu theo công ước MARPOL - năm 2023 ,, đơn hàng DV-4057/23-VTB-TTH
  Cập nhật lúc 01/12/2023 10:24:40 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 01/12/2023 10:00:00 SA đến: 15/12/2023 10:00:00 SA
 • Gói thầu TTAT/021/23-DV Đào tạo tiếng Anh cho CBCNV Vietsovpetro
  Cập nhật lúc 30/11/2023 8:49:34 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 30/11/2023 9:00:00 SA đến: 11/12/2023 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn thời hạn đóng thầu gói thầu số VT-2483/23-ĐVL-HTTH VV Cung cấp vật tư đo MPLT cho Lô 09-3/12
  Cập nhật lúc 29/11/2023 3:18:05 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2023 9:00:00 SA đến: 11/12/2023 9:00:00 SA
 • Gói thầu TTAT/017/23-VT Phụ tùng sửa chữa thiết bị ứng cứu sự cố
  Cập nhật lúc 29/11/2023 10:57:45 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 29/11/2023 9:00:00 SA đến: 08/12/2023 9:30:00 SA
 • (VT-3878/23-XL-DA-TTH) Vật tư sơn và bọc cách nhiệt cho chế tạo bình áp lực giàn BK-23
  Cập nhật lúc 29/11/2023 7:57:39 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 27/11/2023 5:00:00 CH đến: 07/12/2023 10:00:00 SA
 • Dịch vụ sửa chữa, CAM vỏ tàu, kết cấu kim loại, các đường ống, bồn bể tàu Trường Sa năm 2024 (gói thầu số DV-3930/23-CĐ), (email liên hệ: vannh.mt@vietsov.com.vn , Ext: 2949)
  Cập nhật lúc 29/11/2023 7:43:47 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/11/2023 8:00:00 SA đến: 19/12/2023 9:00:00 SA
 • TBMT-DVN-DV-4030/23-KT-DA-TTH -Dịch vụ sửa chữa các đường ống bị ăn mòn bằng vật liệu composite - MSR 5003
  Cập nhật lúc 28/11/2023 4:23:50 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/11/2023 4:15:00 CH đến: 08/12/2023 4:15:00 CH
 • Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống internet và an ninh mạng (DV-3192/23-CNTT-TTH)
  Cập nhật lúc 28/11/2023 4:14:09 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 27/11/2023 10:25:00 SA đến: 12/12/2023 9:30:00 SA
 • Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống phần mềm Quản lý điều hành sản xuất tại Xí nghiệp Xây lắp KS&SC Công trình dầu khí (DV-3755/23-CNTT-TTH.
  Cập nhật lúc 28/11/2023 4:10:22 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 28/11/2023 2:40:00 CH đến: 13/12/2023 9:30:00 SA
 • DVN- DV-4031/23-KT-DA-TTH-Dịch vụ sửa chữa, kiểm định container, thùng rác cho Giàn TGT-H1H4H5
  Cập nhật lúc 27/11/2023 11:31:20 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/11/2023 8:00:00 SA đến: 07/12/2023 9:00:00 SA
 • Instrument & Electrical bulk materials Package For Expansion of Gaslift and Manifold system on BK14/BT7 2nd stage Project (Block 09-1) (bidding package No. VT-3909/23-XL-DA-TLAT)
  Cập nhật lúc 24/11/2023 2:54:44 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/11/2023 3:00:00 CH đến: 03/01/2024 9:00:00 SA
 • SERVICE OF OVERHAUL UPS AND DC CHARGER ON DGCP PLATFORM, BLOCK 09-1 (ITB No. DV-074/23-KHI-HC)
  Cập nhật lúc 24/11/2023 2:29:31 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/11/2023 9:00:00 SA đến: 18/12/2023 9:00:00 SA
 • (VT-3925/23 - XL- TTH) goi thầu "Materials for reconstruction/modification of process system for increasing quantity of crude oil and produced water treatment on CPP3 top-up
  Cập nhật lúc 23/11/2023 5:48:44 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 22/11/2023 7:00:00 CH đến: 04/12/2023 8:15:00 SA
 • Thuê nhân lực để bảo dưỡng thiết bị giàn Thiên Ưng 2023 (25-DV-3778/23-CĐ-TTH)
  Cập nhật lúc 23/11/2023 3:58:01 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/11/2023 4:00:00 CH đến: 04/12/2023 2:00:00 CH
 • HIRING HPU AND SERVICES OPERATION FOR ONSHORE/ OFFSHORE OF FLOODING SYSTEMS CPP-KNT (BLOCK 09-2/09) (Gói thầu số 36-DV-3773/23-XL-DA-VPL, phát hành tại P.TM - Vietsovpetro, Tel.: 0254.3839871-2675, linhvp.hq@vietsov.com.vn).
  Cập nhật lúc 23/11/2023 2:19:35 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/11/2023 9:00:00 SA đến: 04/01/2024 9:00:00 SA
 • 36-VT-3657/23-XL-DA-HMH (Piping special items - CPP-KNT)
  Cập nhật lúc 22/11/2023 3:40:27 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/11/2023 8:00:00 SA đến: 02/01/2024 9:00:00 SA
 • TBMT - Lập hồ sơ thiết kế phục vụ việc bổ sung tính năng hoạt động làm neo (AH Notation) trong giấy chứng nhận phân cấp (Class) cho tàu và trình VR phê duyệt, đơn hàng DV-3919/23-VTB-TTH
  Cập nhật lúc 22/11/2023 10:25:00 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 21/11/2023 2:00:00 CH đến: 06/12/2023 10:00:00 SA
 • Phụ tùng tiêu hao cho vận hành hệ thống bơm tráng xi măng (Gói thầu VT-3548/23-KB)
  Cập nhật lúc 22/11/2023 10:11:44 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/11/2023 8:00:00 SA đến: 07/12/2023 9:00:00 SA
 • Vật tư điện, điều khiển và tự động hóa để chế tạo cụm bơm hóa phẩm cho WHP-KTN (36-VT-3805/23-CĐ-DA-TTH)
  Cập nhật lúc 21/11/2023 3:04:27 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 21/11/2023 2:00:00 CH đến: 06/12/2023 2:00:00 CH
 • Supplying of Pour Point Depressant and Demulsifier used for crude oil treatment and transportation - Block 09-1 (VSP’s package No. VT-3779/23-KT)
  Cập nhật lúc 21/11/2023 11:32:03 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/11/2023 8:00:00 SA đến: 22/12/2023 9:00:00 SA
 • Lifting gear phục vụ lắp đặt biển - DVN-VT-3926/23-XL
  Cập nhật lúc 17/11/2023 2:46:15 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/11/2023 8:00:00 SA đến: 25/12/2023 2:00:00 CH
 • Extension VT-3426/23-XL-DA-HMH (Provision of extension of gaslift system and inlet manifold on BK14/BT7)
  Cập nhật lúc 17/11/2023 8:42:26 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2023 8:00:00 SA đến: 04/12/2023 9:00:00 SA
 • Supplying of Downhole Completion Equipment of Thien Ung Field – Block 04-3
  Cập nhật lúc 16/11/2023 5:09:39 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/11/2023 8:00:00 SA đến: 27/12/2023 9:00:00 SA
 • Slings, shackles for POC BK-23 (Block 09-1) (VT-3790/23-XL-DA-TLAT)
  Cập nhật lúc 16/11/2023 9:45:35 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 16/11/2023 9:00:00 SA đến: 26/12/2023 9:00:00 SA
 • Hệ thống cảnh báo PAGA và Thiết bị thông tin liên lạc cho dự án BK23 và Vật tư cải hoán BK-14/BT-7 để kết nối BK-23 (VT-3550/23-CNTT-DA (LTN))
  Cập nhật lúc 15/11/2023 10:58:49 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/11/2023 9:00:00 SA đến: 25/12/2023 9:00:00 SA
 • Thiết bị và Phụ tùng phục vụ sửa chữa giàn Tam Đảo-05 (đơn hàng VT-3775/23-KB)
  Cập nhật lúc 14/11/2023 8:23:17 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/11/2023 8:00:00 SA đến: 04/12/2023 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho ống mềm để sửa chữa giếng (VT-3529/23-KT)
  Cập nhật lúc 13/11/2023 5:10:58 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/11/2023 4:00:00 CH đến: 04/12/2023 9:00:00 SA
 • 36-VT-3346/23-XL-DA-HMH (Hot induction bend WHP-KTN & BK15 modification)
  Cập nhật lúc 09/11/2023 2:59:27 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/11/2023 8:00:00 SA đến: 20/12/2023 9:00:00 SA
 • Material for safety equipment for BK-23 and modification of BK-14/BT-7 to connect to BK-23 - Block 09.1 (VT-3640/23-XL-DA-TLAT)
  Cập nhật lúc 07/11/2023 8:27:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/11/2023 9:00:00 SA đến: 11/12/2023 9:00:00 SA
 • VT-3576/23-CD Materials to fabricate Portable Chemical Injection Skid for OGPE
  Cập nhật lúc 02/11/2023 4:55:57 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 03/11/2023 8:00:00 SA đến: 04/12/2023 9:00:00 SA
 • Spare Part for X-Mas Tree Well TU-11ST-2 (Block 04-3) under Vietsovpetro’s Package 25-VT-3328/23-KT-DA-NTTH (email contact: hangntt@vietsov.com.vn , Ext: 2003)
  Cập nhật lúc 30/10/2023 7:18:04 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 31/10/2023 8:00:00 SA đến: 11/12/2023 9:00:00 SA