Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Supplying of Spare parts for diesel Caterpillar for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-476/21-CD)
  Cập nhật lúc 20/09/2021 5:38:08 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2021 8:00:00 SA đến: 07/10/2021 9:00:00 SA
 • Supplying Drilling spools and adapters for Jack ups in 2021 for Block 09-1 (VSP’s Package No. VT-491/21-KB)
  Cập nhật lúc 20/09/2021 5:21:53 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2021 8:00:00 SA đến: 12/10/2021 9:00:00 SA
 • Thiết bị mạng (VT-431/21-CNTT L.T.Ngọc)
  Cập nhật lúc 20/09/2021 4:40:30 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2021 9:00:00 SA đến: 05/10/2021 9:00:00 SA
 • Provision of Helideck signal light, Block 09-1 (VSP’s package No. VT-466/21-KT-VNNQ), Ms. Quỳnh (ext. 2462)
  Cập nhật lúc 20/09/2021 3:29:18 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2021 8:00:00 SA đến: 11/10/2021 9:00:00 SA
 • Provision of mechanical tools for supply base (VSP’s package No. VT-472/21-KB)
  Cập nhật lúc 20/09/2021 2:53:10 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2021 8:00:00 SA đến: 12/10/2021 9:00:00 SA
 • Provision of spare parts for operation of MMWU (VSP’s package No. VT-462/21-KB)
  Cập nhật lúc 20/09/2021 2:46:08 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2021 8:00:00 SA đến: 11/10/2021 9:00:00 SA
 • Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị an toàn của hệ thống cầu cảng số XNDV-023/21-DV.
  Cập nhật lúc 20/09/2021 2:36:34 CH - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2021 11:00:00 SA đến: 29/09/2021 9:00:00 SA
 • VT-060/21-DA/FPSO Vật tư cho hệ thống HVAC của Block nhà ở và trạm phân phối điện trên FPSO MSR-4268; MSR-4292
  Cập nhật lúc 20/09/2021 10:10:38 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2021 8:00:00 SA đến: 05/10/2021 8:30:00 SA
 • Dịch vụ Tổ chức khoá đào tạo về điều khiển hệ thống thủy lực thiết bị nâng (09-21/DVN-ĐTCĐ)
  Cập nhật lúc 20/09/2021 10:02:15 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2021 9:45:00 SA đến: 29/09/2021 2:00:00 CH
 • Kim loại đen (CD-100/21)
  Cập nhật lúc 20/09/2021 9:48:21 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2021 9:30:00 SA đến: 04/10/2021 2:00:00 CH
 • Thuê dịch vụ thả ống chống 245mm cho giếng khoan R-41 cho lô 09-1 ( Gói thầu số DV-373/21-KB)
  Cập nhật lúc 20/09/2021 9:02:31 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/09/2021 8:00:00 SA đến: 07/10/2021 9:00:00 SA
 • Vật tư chính cho bình áp lực giàn RC-RB1
  Cập nhật lúc 20/09/2021 8:27:16 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 18/09/2021 2:30:00 CH đến: 08/10/2021 10:00:00 SA
 • TBMT gói thầu ПДНГ-0379/21 - Phụ tùng khắc phục hư hỏng các thiết bị điện
  Cập nhật lúc 18/09/2021 3:45:36 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/09/2021 8:00:00 SA đến: 05/10/2021 9:00:00 SA
 • Mua Sét cho khoan và sửa giếng cho Quý I năm 2022 cho Lô 09-1 (Gói thầu VT-397/21-KB)
  Cập nhật lúc 17/09/2021 5:33:58 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2021 8:00:00 SA đến: 06/10/2021 9:00:00 SA
 • Kiểm định chai khí kỹ thuật, bồn chứa vật liệu rời và hiệu chỉnh cân điện tử năm 2022. Đơn hàng số XNDV-021-21-DV
  Cập nhật lúc 17/09/2021 3:36:17 CH - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
  Thời gian bán HSMT từ: 15/09/2021 8:00:00 SA đến: 24/09/2021 9:00:00 SA
 • TBMT 25.XNKT-0032/21) Cung cấp “Van chặn và phụ tùng cho hệ thống công nghệ”
  Cập nhật lúc 17/09/2021 2:38:13 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2021 4:00:00 CH đến: 06/10/2021 9:00:00 SA
 • Gia hạn gói thầu Phụ tùng hệ thống tự động hóa giàn nén lớn cho vận hành thường xuyên (KHI-023/21-VT)
  Cập nhật lúc 17/09/2021 10:02:47 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 01/09/2021 9:00:00 SA đến: 24/09/2021 9:00:00 SA
 • Sửa chữa đại tu kết cấu vỏ và turret tàu "Vietsovpetro-02" - 2021/2022 (ĐH DV-366/21-KT)
  Cập nhật lúc 17/09/2021 9:50:40 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2021 9:00:00 SA đến: 11/10/2021 9:00:00 SA
 • Ống thép (CD-098/21)
  Cập nhật lúc 17/09/2021 9:20:17 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2021 9:00:00 SA đến: 05/10/2021 2:00:00 CH
 • Sửa chữa nắp giếng lưu trữ nguồn phóng xạ- DVL-065/21/DV
  Cập nhật lúc 16/09/2021 8:09:43 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2021 8:00:00 SA đến: 30/09/2021 9:00:00 SA
 • VẬT TƯ SƠN CHO CHẾ TẠO BÌNH ÁP LỰC SEPARATOR V-1-D
  Cập nhật lúc 16/09/2021 4:07:56 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 06/09/2021 9:00:00 SA đến: 27/09/2021 10:00:00 SA
 • Provision of of mechanical tools for setting BOP and maintaining equipment of Jackup Rigs, MMWU tools for setting Wellhead and Christmas tree (VSP’s package No. VT-464/21-KB)
  Cập nhật lúc 16/09/2021 4:03:13 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2021 8:00:00 SA đến: 07/10/2021 9:00:00 SA
 • Phụ tùng thay thế để sửa chữa 03 cẩu Italgru trên Tam Đảo 03 (VT-261/21-CD)
  Cập nhật lúc 16/09/2021 3:15:46 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 16/09/2021 3:00:00 CH đến: 30/09/2021 2:00:00 CH
 • Tổ chức khóa đào tạo thí nghiệm các thiết bị điện cao áp (06 -21/ĐTCĐ)
  Cập nhật lúc 16/09/2021 10:43:12 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 16/09/2021 10:45:00 SA đến: 24/09/2021 2:00:00 CH
 • Kim loại màu (CD-099/21)
  Cập nhật lúc 16/09/2021 10:31:33 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 16/09/2021 10:00:00 SA đến: 04/10/2021 2:00:00 CH
 • TBMT ПДНГ-0374/21 v/v Máy hàn và phụ tùng
  Cập nhật lúc 14/09/2021 8:40:09 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/09/2021 8:00:00 SA đến: 27/09/2021 2:00:00 CH
 • TBMT 25.XNKT-0041/21 v/v Mua Nitơ lỏng và thuê Tank để làm sạch giếng TU-12-ST Lô 04-3 bằng CTU
  Cập nhật lúc 14/09/2021 8:37:49 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/09/2021 8:00:00 SA đến: 27/09/2021 2:00:00 CH
 • GIA HẠN: TBMT Vòng bi cho các công trình biển năm 2021 (số hiệu gói thầu số ПДНГ-0189/21).
  Cập nhật lúc 14/09/2021 4:07:40 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2021 8:00:00 SA đến: 23/09/2021 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời điểm đóng thầu VT-392/21-VTB
  Cập nhật lúc 14/09/2021 10:14:02 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/08/2021 8:00:00 SA đến: 21/09/2021 9:00:00 SA
 • provision of Instrument Spare parts for CGCS 4K-8K, Block 09-1 (VSP’s package No. VT-456/21-KHI-VNNQ)
  Cập nhật lúc 13/09/2021 3:14:06 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/09/2021 8:00:00 SA đến: 04/10/2021 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Trang thiết bị văn phòng và các thiết bị khác. Theo đơn hàng 25.TTLL-0010/21
  Cập nhật lúc 11/09/2021 4:04:45 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 15/09/2021 8:00:00 SA đến: 24/09/2021 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời điểm đóng thầu - gói DV-225/21-VTB- Cung cấp, kết nối, lắp đặt HT VSAT cho các tàu dịch vụ
  Cập nhật lúc 10/09/2021 5:36:41 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/08/2021 7:30:00 SA đến: 30/09/2021 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu DV-332/21-CD: Cung cấp dịch vụ Giám sát, chứng nhận và cấp chứng chỉ các hệ thống đo xuất dầu và “ Compact Prover” năm 2021-2022 cho lô 09-1
  Cập nhật lúc 10/09/2021 4:14:38 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/08/2021 8:00:00 SA đến: 24/09/2021 9:00:00 SA
 • TBMT -Đại tu, lắp đặt máy phát Saturn 20 - Vật tư chính cho Hệ thống hòa đồng bộ các nguồn cung cấp điện (PMS) trên RP3 và GNK Rồng (Lô 09-1)(ĐƠN HÀNGĐơn hàng No. DV-275/21-CD-R)(Ms. Phương 5345)
  Cập nhật lúc 10/09/2021 4:08:35 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/09/2021 8:00:00 SA đến: 12/10/2021 9:00:00 SA
 • Khóa đào tạo phần mềm 3D phục vụ thiết kế tủ điện (04 -21 ĐTCĐ)
  Cập nhật lúc 10/09/2021 2:13:44 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 10/09/2021 2:00:00 CH đến: 20/09/2021 2:00:00 CH
 • Kim loại không gỉ (CD-097/21)
  Cập nhật lúc 10/09/2021 2:13:27 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 10/09/2021 2:00:00 CH đến: 28/09/2021 2:30:00 CH
 • Vật tư An toàn BHLĐ, PCCC giàn DGCP năm 2021 (22/21-DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 10/09/2021 10:03:00 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 17/09/2021 9:00:00 SA đến: 27/09/2021 9:00:00 SA
 • Thiết bị, dụng cụ phục vụ việc lấy mẫu chất lưu các giàn nén khí (CCP & MKC) (005/21/BBCL/KHI)
  Cập nhật lúc 09/09/2021 7:07:36 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 15/09/2021 9:00:00 SA đến: 30/09/2021 9:00:00 SA
 • Spare Parts for Solar Turbines, Compressor & Coolers, Block 09-1 (ITB No. VT-426/21-KHI-NQK)
  Cập nhật lúc 09/09/2021 11:05:26 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/09/2021 9:00:00 SA đến: 27/09/2021 9:00:00 SA
 • Spare part for fresh water maker on Thien Ung platform, Lô 04-3, Gói thầu VT-447/21-KT
  Cập nhật lúc 09/09/2021 9:24:36 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/09/2021 9:00:00 SA đến: 27/09/2021 9:00:00 SA
 • Sửa chữa Dock tàu “Sao Mai 01” - Năm 2021/ (gói thầu số DV-359/21-VTB) (email liên hệ: vannh.mt@vietsov.com.vn , Ext: 2949)
  Cập nhật lúc 08/09/2021 10:12:54 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/09/2021 9:00:00 SA đến: 01/10/2021 9:00:00 SA
 • E-HSMT gói ПДНГ-0328/21 "Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo khí và báo cháy cho tàu chứa dầu"
  Cập nhật lúc 08/09/2021 4:37:56 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 08/09/2021 1:50:00 CH đến: 23/09/2021 2:00:00 CH
 • XNXL-160/21: CUNG CẤP VẬT TƯ LÀM SẠCH BỀ MẶT
  Cập nhật lúc 08/09/2021 4:05:18 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 08/09/2021 2:00:00 CH đến: 20/09/2021 10:00:00 SA
 • Provision of Spare parts of Diesel Engine, Block 09-1 (VSP’s package No. VT-449/21-KT-VNNQ), Ms. Quỳnh (ext.2462)
  Cập nhật lúc 08/09/2021 3:05:25 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 09/09/2021 8:00:00 SA đến: 29/09/2021 9:00:00 SA
 • Thiết bị đầu giếng và Cây thông khai thác, Lô 09-1, gói thầu VT-452/21-KT
  Cập nhật lúc 08/09/2021 10:46:14 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/09/2021 10:30:00 SA đến: 08/10/2021 9:00:00 SA
 • DH số 0216/21 mua que hàn cho XNK&SG
  Cập nhật lúc 07/09/2021 4:05:42 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 10/09/2021 8:00:00 SA đến: 24/09/2021 9:00:00 SA
 • Dịch vụ kiểm tra bảo dưỡng kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu (gói thầu DV-365/21-KT)
  Cập nhật lúc 06/09/2021 8:59:15 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 04/09/2021 9:00:00 SA đến: 24/09/2021 9:00:00 SA
 • Spare parts for diesel Wartsila on UBN VSP-01, VSP-02 for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-162/21-CD.R).
  Cập nhật lúc 01/09/2021 5:07:11 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/09/2021 8:00:00 SA đến: 22/09/2021 9:00:00 SA
 • Choòng khoan cho giếng khoan thăm dò – thẩm lượng thứ 3 (16-1/15-3X) VT-399/21
  Cập nhật lúc 01/09/2021 4:57:39 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/09/2021 12:00:00 SA đến: 11/10/2021 12:00:00 SA
 • Provision of insert bowls and slips for JU Rig Tam Dao 01 (VSP’s package No. VT-437/21-KB).
  Cập nhật lúc 31/08/2021 5:49:30 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/09/2021 8:00:00 SA đến: 04/10/2021 9:00:00 SA
 • Supplying of Spare parts of wellhead for the third well on Block 16-1/15 (VSP’s Invitation for Bid No. VT-414/21-KB)
  Cập nhật lúc 31/08/2021 8:45:20 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 31/08/2021 8:15:00 SA đến: 11/10/2021 9:00:00 SA
 • Provision of Chemicals used for water treatment in the waterflood system for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-428/21-KT-VNNQ), MS. Quỳnh ext. 2462
  Cập nhật lúc 30/08/2021 10:51:41 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 31/08/2021 8:00:00 SA đến: 22/09/2021 9:00:00 SA
 • Gia hạn mời thầu gói thầu "Phụ tùng cho thiết bị VHF, UHF và HF (VT-357/21-CNTT (L.T.Ngoc)"
  Cập nhật lúc 28/08/2021 12:56:01 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 12/08/2021 9:00:00 SA đến: 20/09/2021 9:00:00 SA
 • Dụng cụ đo và thiết bị sửa chữa (Đơn hàng No. 0003/21/HSTHSD/CNTT&0003/21/CNV/CNTT&0001/21/CCP3/CNTT.
  Cập nhật lúc 27/08/2021 4:58:49 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 30/08/2021 9:00:00 SA đến: 21/09/2021 9:00:00 SA
 • Provision of valves for JU Rigs (VSP’s package No. VT-425/21-KB)
  Cập nhật lúc 27/08/2021 4:51:31 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 31/08/2021 8:00:00 SA đến: 20/09/2021 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Sửa chữa cầu cảng 5, 6 thuộc cảng Vietsovpetro” – DV-270/21-PXD-NTK
  Cập nhật lúc 27/08/2021 3:18:48 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/08/2021 3:30:00 CH đến: 01/10/2021 9:00:00 SA
 • Mua vật tư thiết bị Radio năm 2021 - VT-436/21-VTB
  Cập nhật lúc 27/08/2021 10:07:46 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 30/08/2021 8:00:00 SA đến: 23/09/2021 9:00:00 SA
 • Supplying of equipment for JU rig Tam Dao 02 (VSP’s package No.VT-419/21-KB)
  Cập nhật lúc 23/08/2021 4:05:01 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/08/2021 8:00:00 SA đến: 27/09/2021 9:00:00 SA