Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Vật tư điện, điều khiển và tự động hóa để đồng bộ cụm bơm hoá phẩm giàn CTC-2(VT-556 21-CD)
  Cập nhật lúc 20/10/2021 11:02:02 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2021 11:00:00 SA đến: 04/11/2021 2:00:00 CH
 • Gói thầu TTAT/015/21-DV
  Cập nhật lúc 20/10/2021 9:20:36 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 26/10/2021 8:00:00 SA đến: 04/11/2021 9:00:00 SA
 • Hóa chất Xylen cho xử lý giếng năm 2022 / Xylene for Well Treatment in 2022 (VT-528/21-KT-CHH)
  Cập nhật lúc 20/10/2021 8:03:31 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2021 9:00:00 SA đến: 09/11/2021 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu ПДНГ-0433/21 - Phụ tùng máy nén khí.
  Cập nhật lúc 19/10/2021 5:46:04 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2021 8:00:00 SA đến: 25/10/2021 9:00:00 SA
 • Cung cấp dịch vụ sửa chữa phục hồi cấp tàu “Long Hải 02” - Năm 2021 (gói thầu số DV-408/21-VTB) (email liên hệ: vannh.mt@vietsov.com.vn , Ext: 2949)
  Cập nhật lúc 19/10/2021 5:18:26 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2021 8:00:00 SA đến: 10/11/2021 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian phát hành HSMT Mua “Vật tư, thiết bị cơ khí chuyên dụng” Theo đơn hàng số DVL-068/21/VT
  Cập nhật lúc 19/10/2021 9:48:06 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 26/10/2021 8:00:00 SA đến: 26/10/2021 9:00:00 SA
 • Thiết bị, dụng cụ, vật tư để sửa chữa các thiết bị đo lưu lượng dầu, khí và nước trên các công trình biển/bờ, lô 09-1 (VT-550/21-CD)
  Cập nhật lúc 19/10/2021 9:16:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/10/2021 8:00:00 SA đến: 10/11/2021 9:00:00 SA
 • GIA HẠN TBMT 25.XNKT-0042/21 - Gói thầu Mua vật tư tiêu hao cho xử lý acid giếng TU-11-ST Lô 04-3
  Cập nhật lúc 19/10/2021 8:22:16 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 04/10/2021 8:00:00 SA đến: 22/10/2021 2:00:00 CH
 • Gói thầu: Van, Ống, Phụ kiện và Instruments cho cụm phóng thoi trên RC10
  Cập nhật lúc 18/10/2021 4:54:42 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2021 4:45:00 CH đến: 08/11/2021 10:00:00 SA
 • TBMT Vật tư an toàn phục vụ vận hành và lưới chống trượt sân bay cho NR-ĐM (ПДНГ-0412.21)
  Cập nhật lúc 18/10/2021 4:31:09 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2021 8:00:00 SA đến: 29/10/2021 8:30:00 SA
 • Supplying of drilling ropes (VSP’s package No. VT-562/21-KB)
  Cập nhật lúc 18/10/2021 4:19:19 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2021 8:30:00 SA đến: 09/11/2021 9:00:00 SA
 • Phụ tùng thiết bị điện giàn nén nhỏ cho bảo dưỡng 4K-8K (50% PVG),VT-559/21-KHI-LM
  Cập nhật lúc 18/10/2021 3:18:03 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2021 9:00:00 SA đến: 09/11/2021 9:00:00 SA
 • Sửa chữa thay thế các thiết bị hư hỏng hệ thống HVAC-SLM của giàn DGCP (031/21-DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 18/10/2021 3:15:18 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2021 9:00:00 SA đến: 01/11/2021 9:00:00 SA
 • Văn Phòng phẩm Dự án thu gom khí mỏ đại hùng
  Cập nhật lúc 18/10/2021 2:41:45 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 05/10/2021 9:00:00 SA đến: 25/10/2021 9:30:00 SA
 • Tri-Ethylene Glycol (TEG) for BK “Thien Ung” in 2021 (ITB VT-568/21-KT-CHH).
  Cập nhật lúc 18/10/2021 10:07:21 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2021 9:00:00 SA đến: 03/11/2021 9:00:00 SA
 • Vật tư tiêu hao để bảo dưỡng sửa chữa 03 động cơ diesel CAT 3412C sau 12.000h vận hành trên giàn MMWU-02 năm 2021 (CD-125/21)
  Cập nhật lúc 18/10/2021 9:13:30 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2021 9:00:00 SA đến: 25/10/2021 2:00:00 CH
 • XNXL-217/21 Phụ tùng cho thiết bị phun bi.
  Cập nhật lúc 18/10/2021 9:07:00 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 21/10/2021 10:00:00 SA đến: 01/11/2021 9:00:00 SA
 • Phiếu ĐB gia hạn nộp HSDT-Gói thầu VT-067-21-DA-FPSO
  Cập nhật lúc 18/10/2021 9:02:40 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 05/10/2021 8:00:00 SA đến: 26/10/2021 9:00:00 SA
 • Dụng cụ sửa chữa cơ khí, dụng cụ đo (CD-109/21)
  Cập nhật lúc 18/10/2021 8:45:13 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2021 8:30:00 SA đến: 28/10/2021 2:00:00 CH
 • Supplying of electrical motors on Jackup Rigs (VSP’s package No. VT-552/21-KB)
  Cập nhật lúc 18/10/2021 7:16:03 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2021 8:00:00 SA đến: 08/11/2021 9:00:00 SA
 • Gia hạn: Vật tư cứu sinh và An toàn PCCC giàn DGCP (029/21/DGCP/KHI)
  Cập nhật lúc 17/10/2021 9:57:50 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 05/10/2021 9:00:00 SA đến: 21/10/2021 9:00:00 SA
 • Phiếu đăng báo đầu thầu gói thầu VT-071.21-DA.FPSO
  Cập nhật lúc 15/10/2021 6:09:19 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2021 8:00:00 SA đến: 28/10/2021 9:00:00 SA
 • Phiếu đăng báo đấu thầu gói VT-070.21-DA.KVB
  Cập nhật lúc 15/10/2021 6:00:15 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2021 8:00:00 SA đến: 28/10/2021 9:00:00 SA
 • Vật liệu chi tiết bằng cao su (CD-120/21)
  Cập nhật lúc 15/10/2021 3:54:52 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2021 3:30:00 CH đến: 26/10/2021 2:00:00 CH
 • Vật liệu cách nhiệt (CD-116/21)
  Cập nhật lúc 15/10/2021 3:52:04 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2021 3:30:00 CH đến: 25/10/2021 2:00:00 CH
 • Bơm, van và phụ kiện để đồng bộ cụm bơm hoá phẩm (CIS) - RC10 (VT-537/21-CD-DA)
  Cập nhật lúc 15/10/2021 3:50:01 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2021 3:30:00 CH đến: 29/10/2021 2:00:00 CH
 • Gia hạn Gói thầu số 2 (Nhóm 2: Mục 10, 11: Phụ tùng cho máy bơm OXY) - Phụ tùng cho trạm OXY (CD-107-21)
  Cập nhật lúc 15/10/2021 1:42:00 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2021 9:00:00 SA đến: 22/10/2021 2:00:00 CH
 • Phụ tùng cho thiết bị của xưởng Cần ống TB đầu giếng (CD-113/21)
  Cập nhật lúc 15/10/2021 11:04:30 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2021 10:00:00 SA đến: 02/11/2021 2:00:00 CH
 • TBMT gói 28.XNKT-0042/21 “Vật tư tiêu hao tự động hoá, điện, động lực trên giàn BK-CTC1”
  Cập nhật lúc 15/10/2021 10:31:25 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2021 8:00:00 SA đến: 28/10/2021 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu qua mạng gói thầu cung cấp "Vật tư phục vụ đo kiểm tra khai thác" -Đơn hàng DVL-054/21/VT (Số TBMT qua mạng 20211037986)
  Cập nhật lúc 15/10/2021 9:59:33 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 14/10/2021 8:00:00 SA đến: 27/10/2021 9:00:00 SA
 • Dụng cụ cắt gọt kim loại (CD-111/21)
  Cập nhật lúc 15/10/2021 9:38:11 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2021 9:00:00 SA đến: 02/11/2021 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu - Gói thầu: Phụ tùng cho cẩu DEMAG năm 2021 (Gói thầu No.VT-517/21-XL-VTN)
  Cập nhật lúc 15/10/2021 9:20:40 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2021 8:00:00 SA đến: 04/11/2021 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian đóng thầu và phát hành HSMT Dịch vụ “Cắt cỏ, dọn vệ sinh kho vật liệu nổ Đất Đỏ và XN Địa vật lý GK” đơn hàng số DVL-066/21/DV
  Cập nhật lúc 15/10/2021 8:25:10 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2021 8:00:00 SA đến: 22/10/2021 9:00:00 SA
 • Phiếu đăng báo đầu thầu gói thầu VT-072-21-DA-CNVjpg_Page1
  Cập nhật lúc 14/10/2021 6:50:06 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2021 8:00:00 SA đến: 25/10/2021 2:00:00 CH
 • TBMT: “Mua cửa sổ mạn cho tàu Vũng Tàu-01”, VTB-029/21/VT
  Cập nhật lúc 14/10/2021 5:21:42 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2021 10:00:00 SA đến: 05/11/2021 10:00:00 SA
 • Vật tư cho kho bãi (KHI-026/21-VT)
  Cập nhật lúc 14/10/2021 5:12:49 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 14/10/2021 12:00:00 SA đến: 26/10/2021 12:00:00 SA
 • Mechanical spare parts for maintenance 4K-8K (ITB VT-558/21-KHI-CHH).
  Cập nhật lúc 14/10/2021 10:54:37 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2021 9:00:00 SA đến: 04/11/2021 9:00:00 SA
 • Supplying of spare parts for spider and elevator (VSP’s package No. VT-549/21-KB)
  Cập nhật lúc 14/10/2021 9:59:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2021 8:00:00 SA đến: 04/11/2021 9:00:00 SA
 • Supplying of consumable parts for drilling equipment on JU rigs (VSP’s package No. VT-514/21-KB)
  Cập nhật lúc 14/10/2021 9:26:37 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2021 8:00:00 SA đến: 24/11/2021 9:00:00 SA
 • Gia hạn gói thầu gói thầu số 2 (Nhóm 2: Mục 10÷15: Vật tư để chụp X-ray) - Vật tư để kiểm tra khuyết tật (NDT) (CD-102/21)
  Cập nhật lúc 14/10/2021 7:23:12 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 06/10/2021 8:00:00 SA đến: 20/10/2021 2:00:00 CH
 • Khóa thủy lực vặn ống chống, ống khai thác NKT và trạm thủy lực cho khóa, lô 09-1 (VT-526/21-KB)
  Cập nhật lúc 13/10/2021 5:22:22 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2021 8:00:00 SA đến: 08/11/2021 9:00:00 SA
 • Phụ tùng sửa chữa thường xuyên cho giàn tự nâng “Tam Đảo 03” lô 09-1 (VT-525/21-CD)
  Cập nhật lúc 13/10/2021 5:19:34 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2021 8:00:00 SA đến: 08/11/2021 9:00:00 SA
 • Các máy giếng địa vật lý Memory Lô 09-1 (VT-560/21-DVL)
  Cập nhật lúc 13/10/2021 4:13:17 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/10/2021 9:00:00 SA đến: 04/11/2021 9:00:00 SA
 • Thuê máy trộn xi măng (batch mixer) để trộn vữa xi măng tỷ trọng cao cho thi công giếng BH-55/ Service for batch mixer system and preparation of high-density cement slurry for well BH-55 (DV-393/21-KB).
  Cập nhật lúc 13/10/2021 2:59:49 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/10/2021 8:00:00 SA đến: 29/10/2021 9:00:00 SA
 • Dụng cụ sửa chữa cơ khí, dụng cụ đo (KHI-017/21-VT)
  Cập nhật lúc 13/10/2021 10:19:11 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 21/10/2021 9:00:00 SA đến: 04/11/2021 9:00:00 SA
 • VT-561/21-DVL-HMH (Phụ tùng cho thiết bị khống chế áp suất đầu giếng và cẩu MAST)
  Cập nhật lúc 13/10/2021 9:19:19 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2021 8:00:00 SA đến: 02/11/2021 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cơ khí giàn nén lớn cho vận hành thường xuyên (KHI-028/21-VT)
  Cập nhật lúc 13/10/2021 9:13:22 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2021 9:00:00 SA đến: 29/10/2021 9:00:00 SA
 • Provision of Swaging sleeves of wire rope for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-542/21-CD)( Ms. Hang ext 2146)
  Cập nhật lúc 12/10/2021 5:40:55 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/10/2021 8:00:00 SA đến: 29/10/2021 9:00:00 SA
 • Supplying of Spare parts for Torque master and Bucking unit machines for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-544/21-KB)
  Cập nhật lúc 12/10/2021 5:40:53 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/10/2021 8:00:00 SA đến: 29/10/2021 9:00:00 SA
 • Mua “Vật tư bảo dưỡng thiết bị khi đo carota khí giếng khoan TU-11ST lô 04-3” Theo đơn hàng hiệu chỉnh số DVL-049/21/VT
  Cập nhật lúc 12/10/2021 3:38:00 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 14/10/2021 8:00:00 SA đến: 25/10/2021 9:00:00 SA
 • Gia hạn gói thầu VT-455/21-CNTT (HMH) Phụ tùng cho mạng thông báo truyền thanh
  Cập nhật lúc 12/10/2021 10:59:01 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2021 8:00:00 SA đến: 25/10/2021 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho thiết bị của Xưởng Động lực (CD-108/21)
  Cập nhật lúc 12/10/2021 8:32:26 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 12/10/2021 9:00:00 SA đến: 28/10/2021 2:00:00 CH
 • Provision of Elevators for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-539/21-KB) (Ms. Hang ext.2146)
  Cập nhật lúc 11/10/2021 6:12:08 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2021 8:00:00 SA đến: 28/10/2021 9:00:00 SA
 • Bơm, van và phụ kiện để đồng bộ cụm bơm hoá phẩm (CIS)-CTC2 (VT-551 21-CD)
  Cập nhật lúc 11/10/2021 11:09:34 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2021 11:00:00 SA đến: 26/10/2021 2:00:00 CH
 • XNXL-204/21: PHỤ TÙNG CHO MÁY CẮT, Lô 09-1
  Cập nhật lúc 11/10/2021 10:32:14 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2021 11:00:00 SA đến: 21/11/2021 11:00:00 SA
 • Gói thầu TTAT/016/21-VT/DVN
  Cập nhật lúc 11/10/2021 9:21:29 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2021 8:00:00 SA đến: 25/10/2021 9:00:00 SA
 • Vật tư phục vụ dừng giàn (KHI-027/21-VT)
  Cập nhật lúc 11/10/2021 9:15:41 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2021 9:00:00 SA đến: 03/11/2021 9:00:00 SA
 • Vật tư để nâng cấp hệ thống thử NKT (VT-504/21-CD)
  Cập nhật lúc 08/10/2021 4:51:07 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2021 8:00:00 SA đến: 25/10/2021 2:00:00 CH
 • Vật tư chế tạo hộp nối cáp điện ngầm (CD-112/21)
  Cập nhật lúc 08/10/2021 4:41:54 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 08/10/2021 4:40:00 CH đến: 20/10/2021 2:00:00 CH
 • Vật tư để chế tạo vỏ tủ WHCP RC-RB1 (CD-104/21)
  Cập nhật lúc 08/10/2021 4:40:09 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 08/10/2021 4:30:00 CH đến: 22/10/2021 2:00:00 CH
 • Thiết bị truyền tải và phân phối cho hệ thống điện hợp nhất (gói thầu VT-505/21-KT)
  Cập nhật lúc 08/10/2021 9:37:08 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/10/2021 2:00:00 CH đến: 28/10/2021 9:00:00 SA
 • Mua phụ tùng cẩu VT 543/21-XNDV
  Cập nhật lúc 07/10/2021 4:19:15 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/10/2021 8:00:00 SA đến: 22/10/2021 9:00:00 SA
 • Vật tư điện, điều khiển và tự động hóa để đồng bộ cụm bơm hoá phẩm giàn RC10(VT-538 21-CD-DA)
  Cập nhật lúc 07/10/2021 4:07:45 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2021 4:00:00 CH đến: 22/10/2021 2:00:00 CH
 • Supplying of casing centralizer for wells on block 09-1 (VSP’s package No. VT-522/21-KB)
  Cập nhật lúc 07/10/2021 4:07:36 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2021 8:00:00 SA đến: 01/11/2021 9:00:00 SA
 • Vật tư chính để chế tạo và lắp đặt hệ thống điều khiển ICSS giàn CTC-02 (VT-485/21-CD)
  Cập nhật lúc 07/10/2021 2:21:55 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2021 8:00:00 SA đến: 01/11/2021 2:00:00 CH
 • Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải dầu khí năm 2022 (DV-355/21-XNDV (L.T.Ngọc))
  Cập nhật lúc 07/10/2021 9:08:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2021 9:00:00 SA đến: 27/10/2021 9:00:00 SA
 • Spare parts for diesel Wartsila on UBN VSP-01, VSP-02 under Vietsovpetro’s Package VT-547/21-CD (email contact: vannh.mt@vietsov.com.vn , Ext: 2949)
  Cập nhật lúc 07/10/2021 8:51:59 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2021 8:00:00 SA đến: 27/10/2021 9:00:00 SA
 • TBMT 28.XNKT-0011/21– “Công cụ & Dụng cụ cho công việc CAM cho giàn CTC-1”.
  Cập nhật lúc 06/10/2021 4:09:22 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 08/10/2021 9:00:00 SA đến: 20/10/2021 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu VT-01-21-DVN-BTSL v/v Mua Nitơ lỏng và thuê các thiết bị Nitơ
  Cập nhật lúc 06/10/2021 4:04:58 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 08/10/2021 8:00:00 SA đến: 27/10/2021 2:00:00 CH
 • Phụ tùng tự động hóa cho bảo dưỡng sửa chữa ở Riser Block (06/21-RB-CCP/KHI)
  Cập nhật lúc 06/10/2021 3:37:12 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2021 9:00:00 SA đến: 27/10/2021 9:00:00 SA
 • Bơm chìm cho các giàn tự nâng /Submersible pump of J. U. Rig, year 2021 (VT-535/21-KB)
  Cập nhật lúc 06/10/2021 3:27:17 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2021 8:00:00 SA đến: 27/10/2021 9:00:00 SA
 • Supplying of Service of "BK-20 Digital Twin of Vietsovpetro "White Tiger" field" (ITB № DV-334/21-CNTT-MSV)
  Cập nhật lúc 06/10/2021 3:25:38 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2021 8:00:00 SA đến: 10/11/2021 9:00:00 SA
 • Overhaul and upgrade the PW8000 desalination station”, Block 09-1 (ITB No. DV-182/21-KT-NQK)
  Cập nhật lúc 06/10/2021 3:12:21 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/10/2021 8:00:00 SA đến: 21/10/2021 9:00:00 SA
 • Dịch vụ “Hủy vật liệu nổ công nghiệp hết hạn, kém phẩm chất” đơn hàng số DVL-072/21/DV
  Cập nhật lúc 06/10/2021 2:57:18 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2021 8:00:00 SA đến: 25/10/2021 9:00:00 SA
 • XNXL-201/21- Vật tư hệ thống hút gió nhà xưởng - Xưởng Biển XNXL
  Cập nhật lúc 06/10/2021 2:52:40 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 06/10/2021 10:00:00 SA đến: 20/10/2021 10:00:00 SA
 • Vật tư thay thế cho HT điện và máy phát điện giàn DGCP cho đại tu (VT-467/21-KHI-LM)
  Cập nhật lúc 06/10/2021 9:06:42 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/10/2021 9:00:00 SA đến: 21/10/2021 9:00:00 SA
 • Vật tư, phụ tùng cho vận hành và BDSC GTC (Lần 2) (012/21-TRAIN –A/KHI)
  Cập nhật lúc 06/10/2021 7:48:18 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 12/10/2021 9:00:00 SA đến: 26/10/2021 9:00:00 SA
 • Khí mẫu chuẩn (KHI-025/21-VT)
  Cập nhật lúc 06/10/2021 7:36:27 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 06/10/2021 7:35:00 SA đến: 21/10/2021 9:00:00 SA
 • Supplying of Drilling hoses and couplings for Jack up rigs for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-530/21-KB)
  Cập nhật lúc 05/10/2021 4:55:42 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2021 8:00:00 SA đến: 22/10/2021 9:00:00 SA
 • Sửa chữa đại tu phần van ống tàu Vietsovpetro-02 năm 2021/2022 (ĐH DV-389/21-KT)
  Cập nhật lúc 05/10/2021 2:42:31 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/10/2021 7:15:00 SA đến: 28/10/2021 9:00:00 SA
 • TBMT-Phụ tùng cho bơm điện ngầm – Dây điện từ và cáp điện cho lô 09-1(Đơn hàng No. VT-541/21-CD)(Ms. Phương 5345)
  Cập nhật lúc 05/10/2021 11:11:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/10/2021 8:00:00 SA đến: 21/10/2021 9:00:00 SA
 • TBMT-Vật tư để chế tạo hộp nối cao thế cho lô 09-1- Đơn hàng No. VT-540/21-CD-Ms. Phương 5345
  Cập nhật lúc 05/10/2021 11:09:44 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/10/2021 8:00:00 SA đến: 21/10/2021 9:00:00 SA
 • TB mời chào hàng “Mua hải đồ và Ấn phẩm hàng hải cho đội tàu năm 2021-2022”, VTB-027/21/VT
  Cập nhật lúc 04/10/2021 3:54:23 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 05/10/2021 10:00:00 SA đến: 20/10/2021 10:00:00 SA
 • VT-520/21-CNTT-DA (HMH) Hệ thống cảnh báo PAGA cho RC-10
  Cập nhật lúc 04/10/2021 3:49:24 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/10/2021 8:00:00 SA đến: 15/11/2021 9:00:00 SA
 • VT-520/21-CNTT-DA (HMH) Hệ thống cảnh báo PAGA cho RC-10
  Cập nhật lúc 04/10/2021 3:49:23 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/10/2021 8:00:00 SA đến: 15/11/2021 9:00:00 SA
 • supplying of Chemicals for treatment of near bottom hole area in year 2022 - Block 09-1 (VSP’s package No. VT-481/21-KT-VNNQ)
  Cập nhật lúc 04/10/2021 2:21:24 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/10/2021 8:00:00 SA đến: 25/10/2021 9:00:00 SA
 • TBMT- Kiểm định/ Hiệu chuẩn và cấp chứng chỉ quốc gia các thiết bị đo lường cho lô 09-1.(Đơn hàng No. DV-387/21-CD)(Ms. Phương 5345)
  Cập nhật lúc 04/10/2021 10:42:04 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/10/2021 8:00:00 SA đến: 20/10/2021 9:00:00 SA
 • TBMT-Thuê dịch vụ làm mới hệ thống trao đổi nhiệt cho 03 máy nén khí công dụng Atlas copco GA90 trên giàn Tam Đảo 01 (lô 09-1)(Đơn hàng No. DV-374/21-KB ) (Ms. Phương)
  Cập nhật lúc 04/10/2021 10:15:55 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/10/2021 8:00:00 SA đến: 25/10/2021 9:00:00 SA
 • Supply of Drilling Mud Services for well 16-1/15-3X (Profile SV-2X and SV-2X ST) for Block 16-1/15 ( Package: DV-350/21-KB)
  Cập nhật lúc 04/10/2021 9:46:21 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/10/2021 6:05:00 CH đến: 11/11/2021 9:00:00 SA
 • TBMT -Vật tư và phụ tùng sửa chữa bơm điện ngầm cho lô 09-1- Đơn hàng No. VT-521/21-CD- Ms. Phương 5345
  Cập nhật lúc 04/10/2021 9:45:02 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/10/2021 8:00:00 SA đến: 20/10/2021 9:00:00 SA
 • Supplying of hydraulic hoses & fittings (VSP’s package No. VT-502/21-CD)
  Cập nhật lúc 01/10/2021 3:40:41 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/10/2021 8:30:00 SA đến: 26/10/2021 9:00:00 SA
 • TB gia hạn đóng thầu cung cấp "Trang thiết bị và dụng cụ cho Ban Tăng Sản Lượng năm 2022"_gói thầu số ПДНГ-0403/21
  Cập nhật lúc 01/10/2021 3:04:10 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 06/10/2021 8:00:00 SA đến: 27/10/2021 9:00:00 SA
 • " PRODUCTION TUBING, BLOCK 09-1" (ITB No. VT-524/21-KT-DHT
  Cập nhật lúc 01/10/2021 9:58:34 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/10/2021 9:30:00 SA đến: 01/11/2021 9:30:00 SA
 • Hóa chất cho giàn nén khí / Chemicals for Gas Compression Platforms (ITB VT-508/21-KHI-CHH) (Contact: hiepch.hq@vietsov.com.vn)
  Cập nhật lúc 01/10/2021 7:56:34 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/10/2021 9:00:00 SA đến: 26/10/2021 9:00:00 SA
 • Supplying of casing (VSP’s package No. VT-389/21-KB).
  Cập nhật lúc 30/09/2021 3:55:55 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/10/2021 8:00:00 SA đến: 05/11/2021 9:00:00 SA
 • Hóa chất ức chế ăn mòn cho các đường ống dẫn khí (VT-484/21-KHI)
  Cập nhật lúc 30/09/2021 2:01:37 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2021 9:00:00 SA đến: 21/10/2021 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho nồi hơi PPUA (VT-468/21-KT)
  Cập nhật lúc 30/09/2021 1:59:58 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/09/2021 2:30:00 CH đến: 26/10/2021 9:00:00 SA
 • Provision of Fishing tools for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-500/21-KB) (Ms Hang ext. 2146)
  Cập nhật lúc 30/09/2021 10:24:11 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 04/10/2021 8:00:00 SA đến: 25/10/2021 9:00:00 SA
 • Spare parts for air compressor and conditioners for J.U. Tam Dao - 02, Tam Dao - 05, Tam Dao - 01, Cuu Long, Tam Dao - 03 for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-489/21-KB) (Ms. Hang 2146)
  Cập nhật lúc 30/09/2021 9:35:47 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 04/10/2021 8:00:00 SA đến: 25/10/2021 9:00:00 SA
 • Lưới sàng rung trên giàn tự nâng năm 2021 (VT-513/21-KB)
  Cập nhật lúc 30/09/2021 8:01:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/10/2021 8:00:00 SA đến: 21/10/2021 9:00:00 SA
 • Supplying of stabilizers (VSP’s package No. VT-509/21-KB)
  Cập nhật lúc 29/09/2021 3:50:02 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 04/10/2021 8:00:00 SA đến: 25/10/2021 9:00:00 SA