Sign In

Thông báo đấu thầu


​Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí (XNKT) thuộc Liên doanh Việt - Nga VIETSOVPETRO có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu cung cấp “Trang thiết bị và dụng cụ cho các xưởng khác" - Gói thầu số KT-086/19-VT .

Chi tiết xem tại đây: TBMT_KT-086-19-VT.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 19/08/2019 8:00:00 SA đến 03/09/2019 2:00:00 CH
Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ (bốn trăm ngàn đồng)
Người liên hệ: Mrs. Lành (Emai: lanhkt.pt@vietsov.com.vn), Điện thoại 0254-3839871/3838662 – Ext. 5768
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 03/09/2019 2:00:00 CH
Thời gian mở thầu: 03/09/2019 2:30:00 CH
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

13/08/2019 3:45:39 CH
Thông báo mời thầu cung cấp “Vật tư thay thế sửa chữa Thiết bị Điện và Diesel giàn CNV" - Gói thầu số VT-068/19-DA/CNV
Thời gian bán HSMT từ : 19/08/2019 8:00:00 SA đến 29/08/2019 2:00:00 CH

13/08/2019 10:42:15 SA
DV-030/19-DA/Armada – Dịch vụ vận chuyển hộp số cho máy nén Gas compressor trên FPSO TGT-1
Thời gian bán HSMT từ : 19/08/2019 8:00:00 SA đến 29/08/2019 9:00:00 SA

12/08/2019 6:31:20 CH
VT-470/19-KT – Phụ tùng cho công việc khảo sát giếng mỏ NR-DM 2019
Thời gian bán HSMT từ : 16/08/2019 8:00:00 SA đến 26/08/2019 9:00:00 SA

12/08/2019 1:47:37 CH
Thông báo mời thầu cung cấp “ Vật tư tiêu hao cho giàn Cá Tầm năm 2019 - Lô 09-3/12" - Gói thầu số VT-10/19-KT/CÁ TẦM
Thời gian bán HSMT từ : 16/08/2019 8:00:00 SA đến 26/08/2019 2:00:00 CH

08/08/2019 8:57:31 SA
TBMT Gói thầu số DV-035/19-DA/FPSO “Dịch vụ chống ăn mòn bằng phun nước siêu cao áp cho đường ống, kết cấu”
Thời gian bán HSMT từ : 14/08/2019 8:00:00 SA đến 26/08/2019 9:00:00 SA