Sign In

Thông báo đấu thầu

  • MUA VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO ĐỢT 6 NĂM 2017
    Cập nhật lúc 17/10/2017 3:34:15 CH - Bên mời thầu: TT Y tế
    Thời gian bán HSMT từ: 24/10/2017 9:00:00 SA đến: 03/11/2017 9:00:00 SA
  • CUNG CẤP BÀN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TAI - MŨI - HỌNG
    Cập nhật lúc 16/10/2017 11:02:28 SA - Bên mời thầu: TT Y tế
    Thời gian bán HSMT từ: 17/10/2017 9:00:00 SA đến: 27/10/2017 9:00:00 SA