Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Vật tư, phụ tùng cho BDSC thiết bị Điện & Tự động hóa (03/20-TRAIN A/XNK)
  Cập nhật lúc 08/07/2020 9:01:56 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2020 9:00:00 SA đến: 23/07/2020 9:00:00 SA
 • Trang bị bảo hộ lao động năm 2020 – XNK-29/20-VT
  Cập nhật lúc 06/07/2020 11:07:53 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 06/07/2020 9:00:00 SA đến: 21/07/2020 9:00:00 SA
 • Sửa chữa Actuator của Valve XV0901 (XNK-30/20-DV)
  Cập nhật lúc 02/07/2020 3:52:15 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2020 3:45:00 CH đến: 17/07/2020 9:00:00 SA
 • Công cụ, dụng cụ, phụ tùng cho vận hành thường xuyên (Bộ đàm) (03/20-XNK/TUDH)
  Cập nhật lúc 01/07/2020 1:48:15 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 08/07/2020 9:00:00 SA đến: 20/07/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cơ khí giàn nén nhỏ cho vận hành thường xuyên (XNK-28/20-VT)
  Cập nhật lúc 26/06/2020 2:14:15 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2020 9:00:00 SA đến: 14/07/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng thiết bị điện giàn nén lớn cho vận hành thường xuyên (XNK-25/20-VT)
  Cập nhật lúc 22/06/2020 7:55:23 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2020 9:00:00 SA đến: 13/07/2020 9:00:00 SA