Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Cáp và phụ kiện thiết bị điện
  Cập nhật lúc 23/10/2017 7:30:04 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 30/10/2017 9:00:00 SA đến: 09/11/2017 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cẩu CR-4 và Máy nén không khí giàn MKC
  Cập nhật lúc 23/10/2017 7:25:59 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 25/10/2017 9:00:00 SA đến: 07/11/2017 9:00:00 SA
 • Phụ tùng hệ thống làm mát MKC
  Cập nhật lúc 20/10/2017 10:18:23 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 27/10/2017 7:00:00 SA đến: 08/11/2017 9:00:00 SA
 • Làm sạch, bảo dưỡng bề mặt chi tiết máy nén khí Dresser Rand-Giàn CCP
  Cập nhật lúc 18/10/2017 4:40:44 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 27/10/2017 9:00:00 SA đến: 07/11/2017 9:00:00 SA
 • Dung dịch rửa Turbine (XNK-52/17)
  Cập nhật lúc 18/10/2017 2:37:00 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 25/10/2017 9:00:00 SA đến: 06/11/2017 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cơ khí cho công việc sửa chữa trên các giàn nén khí 4K, 8K – XNK-43/17
  Cập nhật lúc 12/10/2017 2:43:16 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2017 8:00:00 SA đến: 31/10/2017 9:00:00 SA
 • Nhớt cho máy nén không khí & bình WD-40
  Cập nhật lúc 11/10/2017 9:21:15 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 12/10/2017 7:00:00 SA đến: 24/10/2017 9:00:00 SA
 • Dụng cụ cho công việc sửa chữa giàn CCP và MKC (XNK-46/17)
  Cập nhật lúc 04/10/2017 2:30:23 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 14/10/2017 9:00:00 SA đến: 24/10/2017 10:00:00 SA