Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Vật tư E&I cho Đấu nối đường ống khai thác giếng CT-7X- Cá Tầm
  Cập nhật lúc 09/07/2020 11:06:08 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 15/07/2020 7:00:00 SA đến: 28/07/2020 9:00:00 SA
 • “Thiết bị điện và vật tư” -Theo đơn hàng số DVL-047/20/VT
  Cập nhật lúc 08/07/2020 4:51:17 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2020 8:00:00 SA đến: 28/07/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư điện quý III– năm 2020
  Cập nhật lúc 08/07/2020 4:13:20 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 14/07/2020 9:00:00 SA đến: 24/07/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn mời thầu "Mua dụng cụ sửa chữa", đơn hàng VTB-013/20/VT
  Cập nhật lúc 08/07/2020 3:20:45 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2020 10:00:00 SA đến: 20/07/2020 10:00:00 SA
 • Gia hạn VT-156/20-XNDV (Phụ tùng cẩu Liebherr LTM 1080)
  Cập nhật lúc 08/07/2020 2:37:54 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2020 8:00:00 SA đến: 15/07/2020 9:00:00 SA
 • TBMT cung cấp “Vật tư kết nối dùng cho dụng cụ đo lưu lượng khí dầu cho BK3/BK-6 " - Gói thầu số ПДНГ-0235/20
  Cập nhật lúc 08/07/2020 9:21:37 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2020 8:00:00 SA đến: 23/07/2020 2:00:00 CH
 • Vật tư, phụ tùng cho BDSC thiết bị Điện & Tự động hóa (03/20-TRAIN A/XNK)
  Cập nhật lúc 08/07/2020 9:01:56 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2020 9:00:00 SA đến: 23/07/2020 9:00:00 SA
 • ПДНГ-0170/20 Phụ tùng cho PPD-30000
  Cập nhật lúc 07/07/2020 5:07:17 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2020 8:00:00 SA đến: 23/07/2020 9:00:00 SA
 • ПДНГ-0177/20 Phụ tùng cho PPD-40000
  Cập nhật lúc 07/07/2020 5:03:53 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2020 8:00:00 SA đến: 23/07/2020 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu " cung cấp Sơn và dung môi để bảo dưỡng công trình biển, thực hiện bởi nhân lực công trình biển XNKT Quý III và IV/2020" (ПДНГ-0289/20)
  Cập nhật lúc 07/07/2020 4:07:06 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2020 8:00:00 SA đến: 23/07/2020 2:00:00 CH
 • Văn phòng phẩm năm 2020
  Cập nhật lúc 07/07/2020 3:25:44 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2020 9:00:00 SA đến: 21/07/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp Dụng cụ cáp tời (gói thầu số VT-223/20-KT) - Wireline Tools under Vietsovpetro’s Package VT-223/20-KT
  Cập nhật lúc 07/07/2020 3:17:11 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2020 11:40:00 SA đến: 28/07/2020 10:00:00 SA
 • Cáp thép cho đội tàu Xí nghiệp Vận tải biển năm 2020 (gói thầu VT-232/20-VTB)
  Cập nhật lúc 07/07/2020 9:37:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2020 9:30:00 SA đến: 27/07/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng thay thế cho Thiết bị Tự động hóa trên giàn BK - Thiên Ưng (VT-209/20-KT)
  Cập nhật lúc 07/07/2020 8:58:08 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/07/2020 8:00:00 SA đến: 23/07/2020 9:00:00 SA
 • Sơn & Dung môi sửa chữa các công trình biển BK8, BK14, BK15, RC6 năm 2020
  Cập nhật lúc 07/07/2020 8:31:45 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 10/07/2020 10:00:00 SA đến: 24/07/2020 10:00:00 SA
 • Tiếp tục gia hạn bán HSMT gói 0098/20 Mua chất phụ gia làm mát các HT trao đổi nhiệt trên giàn tự nâng "Nalcool 2000"
  Cập nhật lúc 06/07/2020 3:45:19 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 06/07/2020 8:00:00 SA đến: 13/07/2020 9:00:00 SA
 • Trang bị bảo hộ lao động năm 2020 – XNK-29/20-VT
  Cập nhật lúc 06/07/2020 11:07:53 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 06/07/2020 9:00:00 SA đến: 21/07/2020 9:00:00 SA
 • TBMT cung cấp “Phụ tùng, vật tư cho tự động hóa khắc phục sự cố trên các giàn MSPs, BK " - Gói thầu số ПДНГ-0295/20
  Cập nhật lúc 03/07/2020 8:28:12 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2020 8:00:00 SA đến: 17/07/2020 2:00:00 CH
 • ПДНГ-0104/20 Trang thiết bị và dụng cụ các xưởng khác
  Cập nhật lúc 03/07/2020 4:21:28 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2020 8:00:00 SA đến: 20/07/2020 2:00:00 CH
 • TBMT gói VT-151/20-KT "Phụ tùng cho công việc khảo sát giếng mỏ NRĐM 2020"
  Cập nhật lúc 03/07/2020 3:42:02 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2020 3:05:00 CH đến: 20/07/2020 2:00:00 CH
 • Gói thầu : XNK&SG-0100/20: Phụ tùng tiêu hao để vận hành thiết bị tàu thuyền giàn Tam Đảo -03 năm 2020
  Cập nhật lúc 03/07/2020 11:12:01 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2020 8:00:00 SA đến: 22/07/2020 9:00:00 SA
 • TBMT gói DV-032/20-DA/FPSO "Dịch vụ chống ăn mòn bằng phun nước siêu cao áp cho đường ống, kết cấu theo MSR-3924 cho FPSO-AMD-TGT1"
  Cập nhật lúc 03/07/2020 10:48:39 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 08/07/2020 8:00:00 SA đến: 20/07/2020 9:00:00 SA
 • ПДНГ: 0225/20 Kiểm định và cấp chứng chỉ cho các thiết bị và phương tiện đo lường-kiểm tra chất lượng của Căn cứ DVSX
  Cập nhật lúc 03/07/2020 10:30:32 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 30/06/2020 8:00:00 SA đến: 14/07/2020 9:00:00 SA
 • Provision of Spare Parts for Rig Equipment of J.U “Tam Dao-01” for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-219/20-KB).
  Cập nhật lúc 03/07/2020 8:07:41 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2020 8:00:00 SA đến: 29/07/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn gói thầu mua Phụ tùng cho máy phát điện và động cơ điện lô 09-1 (VT-158/20-CD)
  Cập nhật lúc 03/07/2020 7:41:57 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 12/06/2020 8:00:00 SA đến: 10/07/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho Diesel Yanmar, Cat, Cummin trên tàu chứa dầu Chí Linh
  Cập nhật lúc 02/07/2020 4:33:23 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2020 8:00:00 SA đến: 21/07/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư phụ tùng cho các thiết bị điện, động lực (Vật tư thiết bị cho hệ thống nung dầu Crude Oil Heater (CHU) trên giàn CTC-1) (VT-215/20-KT)
  Cập nhật lúc 02/07/2020 4:19:16 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2020 3:55:00 CH đến: 22/07/2020 10:00:00 SA
 • Dịch vụ bảo trì hệ thống thông gió và điều hòa không khí các tòa nhà: XN Khoan – TT An toàn, XN Xây lắp – XN Dịch vụ và XN Địa Vật Lý Vietsovpetro năm 2020 (ĐH DV-194/20-DSNO)
  Cập nhật lúc 02/07/2020 4:07:06 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2020 9:00:00 SA đến: 23/07/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ bảo trì hệ thống thông gió và Điều hòa không khí tòa nhà BMĐH Vietsovpetro (ĐH DV-193/20-DSNO)
  Cập nhật lúc 02/07/2020 4:03:01 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2020 9:00:00 SA đến: 23/07/2020 9:00:00 SA
 • Sửa chữa Actuator của Valve XV0901 (XNK-30/20-DV)
  Cập nhật lúc 02/07/2020 3:52:15 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2020 3:45:00 CH đến: 17/07/2020 9:00:00 SA
 •  Content Editor