Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Vật tư & phụ tùng để sửa chữa 02 bơm điện ngầmATURIA giàn CTC1 (CD-001/19)
  Cập nhật lúc 10/12/2019 2:52:23 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 16/12/2019 8:00:00 SA đến: 23/12/2019 2:00:00 CH
 • Phụ kiện, vật tư tiêu hao ICSS-BK21 (CD-121/19-DA)
  Cập nhật lúc 10/12/2019 8:38:27 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 16/12/2019 8:00:00 SA đến: 23/12/2019 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu mua máy Điều hòa Nhiệt độ gói thầu XNKSG-0220/19
  Cập nhật lúc 05/12/2019 10:31:01 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 12/12/2019 8:00:00 SA đến: 24/12/2019 9:00:00 SA
 • Dụng cụ và vật tư tiêu hao lắp đặt chế tạo tủ WHCP BK21 (CD-120/19-DA)
  Cập nhật lúc 04/12/2019 3:55:22 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 12/12/2019 8:00:00 SA đến: 23/12/2019 2:00:00 CH
 • Gói thầu XNK&SG-0218/19 Hiệu chỉnh :Dịch vụ đại tu giàn Tam Đảo 03 sau 5 năm hoạt động
  Cập nhật lúc 04/12/2019 3:27:51 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 10/12/2019 8:00:00 SA đến: 27/12/2019 9:00:00 SA
 • Vật tư cơ khí để chế tạo trạm tạo hơi nóng cao áp (CD-122/19)
  Cập nhật lúc 03/12/2019 2:22:16 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 09/12/2019 8:00:00 SA đến: 19/12/2019 2:00:00 CH
 • Vật tư điện Quý I năm 2020
  Cập nhật lúc 29/11/2019 3:37:43 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 06/12/2019 9:00:00 SA đến: 17/12/2019 9:00:00 SA
 • Dịch vụ kiểm tra không phá huỷ mối hàn để chế tạo bộ đo đa pha tổng (MFM-1201) & hệ thống bơm hoá phẩm cho giàn BK21 (CD-082/19-DA & CD-117/19-DA)
  Cập nhật lúc 29/11/2019 3:17:17 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2019 8:00:00 SA đến: 16/12/2019 2:00:00 CH
 • TBMT gói KT-159/19-VT "Phụ tùng cho thiết bị năng lượng Diesel, Tuốc bin khí"
  Cập nhật lúc 28/11/2019 2:33:04 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 04/12/2019 8:00:00 SA đến: 11/12/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mới thầu: “Sửa chữa và Chống ăn mòn kết cấu kim loại thượng tầng giàn MSP-7 mỏ Bạch Hổ - Vietsovpetro (MSP7-131-TS-SM Rev.2 & MSP7-132-TS-SM Rev.2)” – DV-010/20-KT1-NTK
  Cập nhật lúc 27/11/2019 1:35:42 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 04/12/2019 9:00:00 SA đến: 19/12/2019 9:00:00 SA
 • VT-19/19-KT/Cá Tầm _ Phụ tùng cho hệ thống nung dầu giàn CTC-1
  Cập nhật lúc 27/11/2019 10:31:45 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 03/12/2019 8:00:00 SA đến: 13/12/2019 2:00:00 CH
 • Mua phụ tùng sửa chữa tàu Sông Dinh 01 năm 2020, đơn hàng VTB-037/19/VT
  Cập nhật lúc 27/11/2019 7:23:42 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 27/11/2019 7:00:00 SA đến: 11/12/2019 8:00:00 SA
 • Vật tư tiêu hao cho thi công BK21 và các tuyến ống ngầm
  Cập nhật lúc 26/11/2019 8:07:16 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 29/11/2019 9:00:00 SA đến: 12/12/2019 10:00:00 SA
 • Mua kính buồng lái cho tàu Thiên Ưng-01, đơn hàng VTB-036/19/VT
  Cập nhật lúc 25/11/2019 10:42:44 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 27/11/2019 8:00:00 SA đến: 12/12/2019 8:00:00 SA
 • Thiết bị, dụng cụ phục vụ việc lấy mẫu chất lưu các giàn nén khí (GNTT, GNN) (04/19-CUULONG/XNK)
  Cập nhật lúc 25/11/2019 8:47:00 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 29/11/2019 9:00:00 SA đến: 10/12/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Sửa chữa và Chống ăn mòn kết cấu kim loại thượng tầng giàn MSP-10 mỏ Bạch Hổ - Vietsovpetro (MSP10-118-TS-SM Rev.1 & MSP10-119-TS-SM Rev.1)” – DV-009/20-KT1-NTK
  Cập nhật lúc 20/11/2019 8:25:12 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/11/2019 9:00:00 SA đến: 12/12/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu: “Sửa chữa và Chống ăn mòn kết cấu kim loại giàn BK1/BK10 mỏ Bạch Hổ - Vietsovpetro (BK1-041-TS-SM Rev.0 & BK1-042-TS-SM Rev.0)” – DV-003/20-KT1-NTK
  Cập nhật lúc 18/11/2019 10:10:16 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/11/2019 9:00:00 SA đến: 16/12/2019 9:00:00 SA