Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thông báo mời thầu gói thầu Mua máy tách cát cho giàn Tam đảo - 03 (XNKSG-0103/18)
  Cập nhật lúc 23/03/2018 4:15:01 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 02/04/2018 8:00:00 SA đến: 12/04/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Vật tư NDT và vật tư tiêu hao khác phục vụ thi quy trình hàn - dự án phát triển mỏ Sao Vàng- Đại Nguyệt
  Cập nhật lúc 23/03/2018 3:45:59 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2018 7:00:00 SA đến: 10/04/2018 9:00:00 SA
 • “Mua phụ tùng cho thiết bị viba” theo đơn hàng số CNTT-0010/18.
  Cập nhật lúc 23/03/2018 3:26:42 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2018 8:00:00 SA đến: 11/04/2018 9:00:00 SA
 • “Mua máy in” theo đơn hàng số CNTT-0006/18.
  Cập nhật lúc 23/03/2018 3:23:33 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2018 8:00:00 SA đến: 11/04/2018 9:00:00 SA
 • Provision of Fuel Gas System - Đơn hàng/Package No. VT-04/17-XNK-WTCP
  Cập nhật lúc 23/03/2018 2:10:11 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2018 8:00:00 SA đến: 08/05/2018 9:00:00 SA
 • Dịch vụ cung cấp nhân lực (DV-082/18-CĐ)
  Cập nhật lúc 23/03/2018 2:02:46 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 02/04/2018 8:00:00 SA đến: 13/04/2018 2:00:00 CH
 • Gói thầu XNKSG -0102/18 -Bơm ly tâm dung dịch khoan cho giàn Tam Đảo -03
  Cập nhật lúc 23/03/2018 1:42:13 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 30/03/2018 8:00:00 SA đến: 11/04/2018 9:00:00 SA
 • VT-006/18-DA/FPSO: Cung cấp các loại cáp tải cho cẩu mạn trái trên tàu FPSO TGT-1 - MSR 2922
  Cập nhật lúc 23/03/2018 9:59:01 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 30/03/2018 8:00:00 SA đến: 10/04/2018 9:00:00 SA
 • VT-007/18-DA/FPSO - Mua Thước đo dầu và lấy mẫu dầu cho FPSO, MSR-2975, Cảm biến nhiệt độ MSR-2984, Cảm biến áp suất MSR-3026
  Cập nhật lúc 23/03/2018 9:51:27 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2018 8:00:00 SA đến: 12/04/2018 9:00:00 SA
 • Dịch vụ sửa chữa đại tu Turbocharge giàn MKC – XNK-04/18-DV
  Cập nhật lúc 23/03/2018 9:30:00 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2018 9:00:00 SA đến: 10/04/2018 9:00:00 SA
 • Mua vật tư giàn giáo cho Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt - Đơn hàng XNXL-033/18-SVCPP
  Cập nhật lúc 23/03/2018 8:52:03 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/03/2018 8:00:00 SA đến: 09/04/2018 9:00:00 SA
 • Provision of Automated Valves - Đơn hàng VT-07/17-XNK-WTCP
  Cập nhật lúc 23/03/2018 8:42:01 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/03/2018 8:00:00 SA đến: 07/05/2018 9:00:00 SA
 • Thiết bị động lực VT-005/18-KT/TƯ
  Cập nhật lúc 22/03/2018 3:23:46 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2018 8:00:00 SA đến: 09/04/2018 8:30:00 SA
 • KT-015/18-VT: Thiết bị thay thế trên tàu Chí Linh - Bơm nước ngọt” (
  Cập nhật lúc 22/03/2018 2:02:13 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/03/2018 8:00:00 SA đến: 11/04/2018 2:00:00 CH
 • Cải hoán hệ thống HVAC Topside & SLM trên giàn DGCP (03-18/DGCP/XNK)
  Cập nhật lúc 22/03/2018 1:56:15 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 02/04/2018 9:00:00 SA đến: 02/04/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Thuê dịch vụ bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, thay thế phụ tùng hư hỏng máy điều hòa nhiệt độ
  Cập nhật lúc 22/03/2018 10:12:16 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 28/03/2018 12:00:00 SA đến: 09/04/2018 12:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu:Thiết bị văn phòng phục vụ dự án P11, P12, P13, P14
  Cập nhật lúc 22/03/2018 10:10:42 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 28/03/2018 7:00:00 SA đến: 05/04/2018 12:00:00 SA
 • Mua phụ tùng cho UPS” theo đơn hàng số CNTT-0011/18.
  Cập nhật lúc 22/03/2018 9:44:26 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 28/03/2018 8:00:00 SA đến: 10/04/2018 9:00:00 SA
 • Kết quả: VT-123/17-DA/CNV Chế tạo Tủ dụng cụ & Bộ cáp chùm cho Giàn CNV
  Cập nhật lúc 22/03/2018 8:46:40 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/03/2018 12:00:00 SA đến: 31/05/2018 12:00:00 SA
 • Kết quả: VT-122/17-DA/CNV Vật tư thay thế và dự phòng cho thiết bị điện và diesel CNV 2017
  Cập nhật lúc 22/03/2018 8:45:01 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/03/2018 8:00:00 SA đến: 31/05/2018 8:00:00 SA
 • Kết quả: VT-113/17-DA/HST& HSD Thiết bị điện và dụng cụ cho giàn HST_Thang Long
  Cập nhật lúc 22/03/2018 8:42:12 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/03/2018 8:00:00 SA đến: 31/05/2018 8:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu, gói thầu số XNK&SG-0104/18
  Cập nhật lúc 22/03/2018 8:26:19 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 28/03/2018 8:00:00 SA đến: 09/04/2018 9:00:00 SA
 • Vật liệu phụ các loại (CĐ-017/18).
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:47:35 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2018 8:00:00 SA đến: 03/04/2018 2:00:00 CH
 • Dung môi và sơn cách điện các loại. (CĐ-016/18).
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:45:10 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2018 8:00:00 SA đến: 03/04/2018 2:00:00 CH
 • Hóa chất và dung môi các loại (CĐ-015/18)
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:33:21 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2018 8:00:00 SA đến: 03/04/2018 2:00:00 CH
 • Phụ tùng động cơ Diesel CAT 3512C, tàu VSP Express (CĐ-014/18)
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:30:34 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2018 8:00:00 SA đến: 30/03/2018 2:00:00 CH
 • Kết quả: VT-103/17-DA/FPSO Vật tư sửa chữa, xử lý rò rỉ MSR-2869; Vật tư cho hệ thống xử lý nước sinh hoạt MSR-2887
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:22:41 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2018 12:00:00 SA đến: 31/05/2018 12:00:00 SA
 • Kết quả: VT-099/17-DA/FPSO Vật tư & dụng cụ thiết bị điện phục vụ công tác Vận hành tàu FPSO-TGT 1, MSR-2779.
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:16:36 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2018 8:00:00 SA đến: 31/05/2018 8:00:00 SA
 • Kết quả: KT-100/17-VT Phụ tùng thiết bị hàn
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:14:28 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2018 8:00:00 SA đến: 31/05/2018 8:00:00 SA
 • Kết quả: KT-090/17-VT Phụ tùng cho các máy Diesel
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:11:37 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2018 8:00:00 SA đến: 21/06/2018 8:00:00 SA
 • Kết quả: KT-079/17-VT Phụ tùng cho máy nén khí Ingersoll-rand
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:09:28 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2018 8:00:00 SA đến: 21/06/2018 8:00:00 SA