Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Dịch vụ cung cấp nhân lực (DV-082/18-CĐ)
  Cập nhật lúc 23/03/2018 2:02:46 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 02/04/2018 8:00:00 SA đến: 13/04/2018 2:00:00 CH
 • Vật liệu phụ các loại (CĐ-017/18).
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:47:35 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2018 8:00:00 SA đến: 03/04/2018 2:00:00 CH
 • Dung môi và sơn cách điện các loại. (CĐ-016/18).
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:45:10 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2018 8:00:00 SA đến: 03/04/2018 2:00:00 CH
 • Hóa chất và dung môi các loại (CĐ-015/18)
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:33:21 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2018 8:00:00 SA đến: 03/04/2018 2:00:00 CH
 • Phụ tùng động cơ Diesel CAT 3512C, tàu VSP Express (CĐ-014/18)
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:30:34 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2018 8:00:00 SA đến: 30/03/2018 2:00:00 CH
 • Phụ tùng máy nén Gas Howden tàu VSP 02 (CĐ-011/18)
  Cập nhật lúc 21/03/2018 9:16:24 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2018 8:00:00 SA đến: 02/04/2018 2:00:00 CH
 • Phụ tùng cho động cơ Diesel Detroit S60 (CĐ-020/18)
  Cập nhật lúc 16/03/2018 9:57:04 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2018 10:00:00 SA đến: 27/03/2018 2:00:00 CH
 • Phụ tùng thiết bị hàn (CĐ-019/18)
  Cập nhật lúc 16/03/2018 8:47:09 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2018 8:00:00 SA đến: 09/04/2018 2:00:00 CH
 • Que hàn (CĐ-018/18)
  Cập nhật lúc 16/03/2018 8:45:31 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2018 8:00:00 SA đến: 09/04/2018 2:00:00 CH
 • Bảo hộ lao động (CĐ-010/18)
  Cập nhật lúc 14/03/2018 9:13:17 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 22/03/2018 8:00:00 SA đến: 30/03/2018 2:00:00 CH
 • Dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị điện
  Cập nhật lúc 13/03/2018 7:47:03 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2018 8:00:00 SA đến: 02/04/2018 2:00:00 CH
 • Phụ tùng cho thiết bị của X. BDSCTBĐ-TĐH & P.TNĐ (CĐ-012/18)
  Cập nhật lúc 12/03/2018 1:33:08 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2018 8:00:00 SA đến: 02/04/2018 2:00:00 CH
 • Thiết bị và vật liệu điện (CĐ-009/18)
  Cập nhật lúc 08/03/2018 9:38:50 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 16/03/2018 8:00:00 SA đến: 27/03/2018 2:00:00 CH