Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Vật tư chính để thực hiện dự án Sửa chữa TB nâng trên BK-3, RC-6 (Hoán cải hệ thống báo tải, báo góc cho các cẩu C-100) (VT-693/19-CD)
  Cập nhật lúc 14/01/2020 8:55:50 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 20/01/2020 8:00:00 SA đến: 10/02/2020 2:00:00 CH
 • Nhân công thuê ngoài để thực hiện dự án “Sửa chữa TB nâng trên BK-3, RC-6 (Hoán cải hệ thống báo tải, báo góc cho các cẩu C-100) ” (CĐ-125/19)
  Cập nhật lúc 14/01/2020 8:49:51 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 20/01/2020 8:00:00 SA đến: 05/02/2020 2:00:00 CH
 • Phụ kiện, vật tư tiêu hao để chế tạo cụm bơm hóa phẩm giàn BK21
  Cập nhật lúc 13/01/2020 3:40:36 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 17/01/2020 8:00:00 SA đến: 04/02/2020 2:30:00 CH
 • Thiết bị chính để chế tạo trạm tạo hơi nóng cao áp (CD-001/20)
  Cập nhật lúc 10/01/2020 3:20:01 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 16/01/2020 8:00:00 SA đến: 06/02/2020 2:00:00 CH