Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Cung cấp ống cao su thủy lực và đầu nối (VT-566/17-CĐ)
    Cập nhật lúc 08/01/2018 9:17:43 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
    Thời gian bán HSMT từ: 10/01/2018 8:00:00 SA đến: 22/01/2018 2:00:00 CH