Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Gia hạn thời gian chào thầu đối với gói thầu "Phụ tùng cho động cơ Diesel Iveco (CĐ-058/18)"
  Cập nhật lúc 20/07/2018 4:47:42 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2018 8:00:00 SA đến: 27/07/2018 2:00:00 CH
 • Đầu cốt cáp thép (CĐ-062/18)
  Cập nhật lúc 16/07/2018 2:04:06 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 24/07/2018 8:00:00 SA đến: 03/08/2018 2:00:00 CH
 • Dịch vụ nâng cấp cải tạo thiết bị thử nghiệm các bơm nhiên liệu diesel đảm bảo chức năng thử nghiệm vòi phun điện tử EUI (ĐH: CD-059/18)
  Cập nhật lúc 09/07/2018 10:22:59 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 16/07/2018 8:00:00 SA đến: 26/07/2018 3:00:00 CH