Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Vật tư phục vụ bảo dưỡng các thiết bị điện trên giàn TĐ-03 năm 2020 (CD-066/20)
    Cập nhật lúc 24/06/2020 2:52:37 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
    Thời gian bán HSMT từ: 30/06/2020 8:00:00 SA đến: 09/07/2020 2:00:00 CH