Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Vật tư & phụ tùng để sửa chữa 02 bơm điện ngầmATURIA giàn CTC1 (CD-001/19)
  Cập nhật lúc 10/12/2019 2:52:23 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 16/12/2019 8:00:00 SA đến: 23/12/2019 2:00:00 CH
 • Phụ kiện, vật tư tiêu hao ICSS-BK21 (CD-121/19-DA)
  Cập nhật lúc 10/12/2019 8:38:27 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 16/12/2019 8:00:00 SA đến: 23/12/2019 2:00:00 CH
 • Dụng cụ và vật tư tiêu hao lắp đặt chế tạo tủ WHCP BK21 (CD-120/19-DA)
  Cập nhật lúc 04/12/2019 3:55:22 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 12/12/2019 8:00:00 SA đến: 23/12/2019 2:00:00 CH
 • Vật tư cơ khí để chế tạo trạm tạo hơi nóng cao áp (CD-122/19)
  Cập nhật lúc 03/12/2019 2:22:16 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 09/12/2019 8:00:00 SA đến: 19/12/2019 2:00:00 CH
 • Dịch vụ kiểm tra không phá huỷ mối hàn để chế tạo bộ đo đa pha tổng (MFM-1201) & hệ thống bơm hoá phẩm cho giàn BK21 (CD-082/19-DA & CD-117/19-DA)
  Cập nhật lúc 29/11/2019 3:17:17 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2019 8:00:00 SA đến: 16/12/2019 2:00:00 CH