Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thuê dịch vụ chống ăn mòn (CĐ-079/17)
  Cập nhật lúc 20/10/2017 1:41:11 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 30/10/2017 8:00:00 SA đến: 10/11/2017 2:00:00 CH
 • Cung cấp Phụ tùng cho thiết bị của Xưởng sửa chữa thiết bị khoan khai thác (CĐ-078/17)
  Cập nhật lúc 20/10/2017 1:39:46 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 30/10/2017 8:00:00 SA đến: 10/11/2017 2:00:00 CH
 • Cung cấp vòng bi các loại (CĐ-076/17)
  Cập nhật lúc 16/10/2017 8:30:55 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 24/10/2017 8:00:00 SA đến: 06/11/2017 2:00:00 CH