Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Vật tư để thay thế và sửa chữa khi có sự cố các tuyến cáp ngầm (CD-099/19)
  Cập nhật lúc 21/08/2019 9:04:09 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 29/08/2019 8:00:00 SA đến: 09/09/2019 2:00:00 CH
 • Thiết bị và vật tư điện (CĐ-098/19)
  Cập nhật lúc 21/08/2019 8:56:18 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 27/08/2019 8:00:00 SA đến: 10/09/2019 2:00:00 CH
 • Phụ tùng để bảo dưỡng cho 04 máy diesel Caterpillar 3516C trên giàn Tam Đảo 03 năm 2019 (ĐH: VT-490/19)
  Cập nhật lúc 16/08/2019 7:38:46 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 22/08/2019 8:00:00 SA đến: 04/09/2019 2:00:00 CH
 • Phụ tùng động cơ Ford, Iveco, Perkins của trạm tời XNKT năm 2019 (CĐ-083/19)
  Cập nhật lúc 14/08/2019 2:59:09 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 20/08/2019 8:00:00 SA đến: 30/08/2019 2:00:00 CH
 • Thuê dịch vụ tư vấn nâng cấp, chuyển đổi các PTN VILAS từ ISO/IEC 17025:2005 lên 17025:2017 (CD-095/19)
  Cập nhật lúc 09/08/2019 7:21:43 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 14/08/2019 8:00:00 SA đến: 26/08/2019 2:00:00 CH