Sign In

Thông báo đấu thầu

 • TBMT gói KT-022/20-VT "Vật tư để sửa chữa các đường ống công nghệ (bằng nhân lực của giàn) trên các Công trình biển năm 2020"
  Cập nhật lúc 30/03/2020 2:49:45 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 06/04/2020 8:00:00 SA đến: 16/04/2020 9:00:00 SA
 • VT-05/20-KT/TƯ Cung cấp “Vật tư cải hoán hệ thống điện BK Thiên Ưng kết nối Tam Đảo 02”.
  Cập nhật lúc 27/03/2020 9:53:53 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2020 3:45:00 CH đến: 09/04/2020 2:00:00 CH
 • VT-009/20-DA/FPSO “Vật tư Văn Phòng & VPP - MSR-3252-3387-3418-3649-3744-3759 cho vận hành Tàu FPSO-TGT1 năm 2020”
  Cập nhật lúc 26/03/2020 3:42:01 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 01/04/2020 8:00:00 SA đến: 13/04/2020 2:00:00 CH
 • E-HSMT KT-031/20-VT_Bình chứa acid năm 2020
  Cập nhật lúc 26/03/2020 11:09:15 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/03/2020 8:00:00 SA đến: 09/04/2020 2:00:00 CH
 • Gia hạn thời điểm đóng/mở thầu VT-04/20-KT/TƯ "Vật tư tiêu hao cho các thiết bị động lực"
  Cập nhật lúc 25/03/2020 11:25:58 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/03/2020 9:00:00 SA đến: 01/04/2020 9:00:00 SA
 • TBMT gói KT-017/20-VT "Máy nén khí trục vít các loại"
  Cập nhật lúc 24/03/2020 3:11:59 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/03/2020 2:55:00 CH đến: 09/04/2020 9:30:00 SA
 • KT-024/20-VT Phụ tùng cho BK và các RC
  Cập nhật lúc 24/03/2020 2:50:35 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 30/03/2020 8:00:00 SA đến: 08/04/2020 2:00:00 CH
 • KT-018/20-VT _ Phụ tùng thiết bị lọc nước biển
  Cập nhật lúc 23/03/2020 4:55:32 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/03/2020 8:00:00 SA đến: 07/04/2020 2:00:00 CH
 • TBMT gói KT-027/20-VT “Dụng cụ để kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống báo cháy, báo khí trên các giàn MSP”
  Cập nhật lúc 23/03/2020 11:21:56 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/03/2020 8:00:00 SA đến: 08/04/2020 9:00:00 SA
 • KT-013/20-VT Phụ tùng cho ống mềm để sửa chữa giếng
  Cập nhật lúc 20/03/2020 10:00:08 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2020 9:20:00 SA đến: 06/04/2020 2:00:00 CH
 • KT-021/20-VT_Vật tư làm sạch bề mặt kim loại cho các công trình biển XNKT
  Cập nhật lúc 19/03/2020 4:41:55 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/03/2020 8:00:00 SA đến: 03/04/2020 2:00:00 CH
 • KT-014/20-VT Thiết bị vệ sinh trên các công trình biển năm 2020.
  Cập nhật lúc 19/03/2020 2:48:48 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/03/2020 8:00:00 SA đến: 31/03/2020 9:30:00 SA
 • KT-016/20-VT Thiết bị thay thế trên tàu Vietsovpetro-02 - Bơm các loại
  Cập nhật lúc 19/03/2020 2:25:50 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/03/2020 8:00:00 SA đến: 03/04/2020 8:30:00 SA
 • TBMT gói KT-011/20-VT "Giàn ngưng làm mát bằng không khí"
  Cập nhật lúc 16/03/2020 10:33:20 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2020 8:00:00 SA đến: 31/03/2020 9:00:00 SA