Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Gia hạn: VT-555/19-VT – Vật tư cho bơm điện chìm trên giàn 3, 7, 8 (No.809; No.822 và No.816)
  Cập nhật lúc 18/10/2019 4:50:29 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2019 8:00:00 SA đến: 25/10/2019 9:00:00 SA
 • KT-145/19-VT “Trang thiết bị và dụng cụ các xưởng khác”
  Cập nhật lúc 17/10/2019 5:29:01 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2019 8:00:00 SA đến: 04/11/2019 2:00:00 CH
 • VT-090/19-DA/FPSO: Field tools for reforming DC bus capacitor of VFD cabinetse Tàu FPSO-TGT-1, MSR-3462
  Cập nhật lúc 17/10/2019 5:21:13 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2019 8:00:00 SA đến: 04/11/2019 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu cung cấp “Phụ tùng để kết nối trạm điều khiển giếng WCP đến các giếng mới trên các CTB” - Gói thầu số KT-144/19-VT
  Cập nhật lúc 15/10/2019 7:42:25 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2019 8:00:00 SA đến: 28/10/2019 2:00:00 CH
 • VT-14/19-KT/CATAM Mua hóa phẩm CaCl2 phục vụ công tác NVTL giếng CT-102 mỏ Cá Tầm
  Cập nhật lúc 14/10/2019 4:20:47 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2019 8:00:00 SA đến: 28/10/2019 9:00:00 SA
 • TBMT gói VT-096/19-DA/CNV ""Thiết bị dụng cụ cho vận hành bảo dưỡng giàn CNV"
  Cập nhật lúc 14/10/2019 3:45:15 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2019 8:00:00 SA đến: 29/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu cung cấp “Vật tư, phụ tùng cho thiết bị Điện-Tự Động Hóa” - Gói thầu số VT-087/19-DA/R-ĐM
  Cập nhật lúc 11/10/2019 7:23:58 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2019 8:00:00 SA đến: 28/10/2019 2:00:00 CH
 • VT-101/19-DA/MNTUĐH Dụng cụ và thiết bị cho việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện, cơ khí của hệ thống nén khí Đại Hùng trên giàn Thiên Ưng
  Cập nhật lúc 10/10/2019 3:22:32 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2019 8:00:00 SA đến: 28/10/2019 8:30:00 SA
 • KT-142/19-VT “Vật tư cho phương tiện cứu sinh năm 2019”
  Cập nhật lúc 10/10/2019 3:18:00 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2019 8:00:00 SA đến: 23/10/2019 2:00:00 CH
 • TBMT gói VT-091/19-DA/CNV "Vật tư dự phòng bảo dưỡng sửa chữa cẩu và thiết bị cơ khí giàn CNV"
  Cập nhật lúc 10/10/2019 12:12:37 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/10/2019 8:00:00 SA đến: 28/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu cung cấp “Vật tư tiêu hao & Inox Tote Tanks cho dịch vụ vận hành bảo dưỡng hệ thống máy nén khí Đại Hùng trên BK Thiên Ưng " - Gói thầu số VT-085/19-DA/MNTƯĐH
  Cập nhật lúc 08/10/2019 10:32:15 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2019 8:00:00 SA đến: 21/10/2019 2:00:00 CH
 • KT-138/19-VT – Van và chi tiết nối
  Cập nhật lúc 07/10/2019 4:44:30 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2019 8:00:00 SA đến: 22/10/2019 9:00:00 SA
 • KT-136/19-VT – Phụ tùng cho BK và các RC
  Cập nhật lúc 07/10/2019 3:52:13 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2019 8:00:00 SA đến: 21/10/2019 9:00:00 SA
 • TBMT gói KT-139/19-VT "Vật tư để lắp đặt hệ thống xử lý lắng đọng muối trên BK ThTC-1"
  Cập nhật lúc 07/10/2019 2:28:05 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2019 8:00:00 SA đến: 21/10/2019 2:00:00 CH
 • KT-133/19-VT “Vật tư để lắp đặt skid trung hòa acid dư”
  Cập nhật lúc 07/10/2019 2:19:00 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2019 8:00:00 SA đến: 21/10/2019 2:00:00 CH
 • VT-092/19-DA/WHP: Vật tư thiết bị phục vụ vận hành và bảo dưỡng TGT-WHPs năm 2019
  Cập nhật lúc 07/10/2019 10:53:58 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2019 8:00:00 SA đến: 22/10/2019 8:30:00 SA
 • KT-137/19-VT “Phụ tùng cho ThTC, GTC”
  Cập nhật lúc 04/10/2019 4:52:33 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 10/10/2019 8:00:00 SA đến: 21/10/2019 2:00:00 CH
 • TBMT gói VT-014/19-KT/TƯ “Phụ tùng cho thiết bị lọc nước biển trên BK Thiên Ưng”
  Cập nhật lúc 04/10/2019 8:44:50 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 10/10/2019 8:00:00 SA đến: 21/10/2019 9:00:00 SA
 • DV-046/19-DA/CNV Dịch vụ nâng cấp phần mềm quản lý bảo dưỡng CMMS cho giàn CNV
  Cập nhật lúc 03/10/2019 5:08:45 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 09/10/2019 8:00:00 SA đến: 21/10/2019 8:30:00 SA
 • VT-086/19-DA/FPSO: Vật tư tiêu hao, tấm lưới sàn grating và nệm cho tàu FPSO-TGT1 năm 2019 MSR-3368-3374-3376-3381-3490-3553-3568-3572-3589-3607
  Cập nhật lúc 03/10/2019 4:37:10 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 09/10/2019 8:00:00 SA đến: 21/10/2019 9:00:00 SA