Sign In

Thông báo đấu thầu

 • VT-146/17-DA/FPSO: Van cho hệ thống đo đếm khí MSR-2941-1
  Cập nhật lúc 15/01/2018 8:19:57 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 09/01/2018 8:00:00 SA đến: 19/01/2018 8:30:00 SA
 • Gói thầu KT-002/18-VT – “Vật tư và Hóa phẩm diệt khuẩn cho UBN-2
  Cập nhật lúc 11/01/2018 3:01:04 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/01/2018 8:00:00 SA đến: 29/01/2018 9:00:00 SA
 • VT-148/17-DA/FPSO: Bộ nguồn acqui cho cẩu, xuồng cứu sinh và bơm cứu hỏa trên FPSO MSR-2993, 2956
  Cập nhật lúc 09/01/2018 9:42:25 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 15/01/2018 8:00:00 SA đến: 25/01/2018 9:00:00 SA