Sign In

Thông báo đấu thầu

 • TBMT cung cấp “Vật tư kết nối dùng cho dụng cụ đo lưu lượng khí dầu cho BK3/BK-6 " - Gói thầu số ПДНГ-0235/20
  Cập nhật lúc 08/07/2020 9:21:37 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2020 8:00:00 SA đến: 23/07/2020 2:00:00 CH
 • ПДНГ-0170/20 Phụ tùng cho PPD-30000
  Cập nhật lúc 07/07/2020 5:07:17 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2020 8:00:00 SA đến: 23/07/2020 9:00:00 SA
 • ПДНГ-0177/20 Phụ tùng cho PPD-40000
  Cập nhật lúc 07/07/2020 5:03:53 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2020 8:00:00 SA đến: 23/07/2020 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu " cung cấp Sơn và dung môi để bảo dưỡng công trình biển, thực hiện bởi nhân lực công trình biển XNKT Quý III và IV/2020" (ПДНГ-0289/20)
  Cập nhật lúc 07/07/2020 4:07:06 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2020 8:00:00 SA đến: 23/07/2020 2:00:00 CH
 • TBMT cung cấp “Phụ tùng, vật tư cho tự động hóa khắc phục sự cố trên các giàn MSPs, BK " - Gói thầu số ПДНГ-0295/20
  Cập nhật lúc 03/07/2020 8:28:12 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2020 8:00:00 SA đến: 17/07/2020 2:00:00 CH
 • ПДНГ-0104/20 Trang thiết bị và dụng cụ các xưởng khác
  Cập nhật lúc 03/07/2020 4:21:28 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2020 8:00:00 SA đến: 20/07/2020 2:00:00 CH
 • TBMT gói VT-151/20-KT "Phụ tùng cho công việc khảo sát giếng mỏ NRĐM 2020"
  Cập nhật lúc 03/07/2020 3:42:02 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2020 3:05:00 CH đến: 20/07/2020 2:00:00 CH
 • TBMT gói DV-032/20-DA/FPSO "Dịch vụ chống ăn mòn bằng phun nước siêu cao áp cho đường ống, kết cấu theo MSR-3924 cho FPSO-AMD-TGT1"
  Cập nhật lúc 03/07/2020 10:48:39 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 08/07/2020 8:00:00 SA đến: 20/07/2020 9:00:00 SA
 • ПДНГ: 0225/20 Kiểm định và cấp chứng chỉ cho các thiết bị và phương tiện đo lường-kiểm tra chất lượng của Căn cứ DVSX
  Cập nhật lúc 03/07/2020 10:30:32 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 30/06/2020 8:00:00 SA đến: 14/07/2020 9:00:00 SA
 • Mời thầu- VT-044/20-DA/CNV- Vật tư thay thế bảo dưỡng sửa chữa thiết bị Điện và Động lực giàn CNV
  Cập nhật lúc 02/07/2020 11:10:59 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 08/07/2020 8:00:00 SA đến: 20/07/2020 8:30:00 SA
 • TBMT gói ПДНГ-0103/20 "Lưới chống trượt cho sân bay trực thăng"
  Cập nhật lúc 01/07/2020 4:08:46 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 06/07/2020 8:00:00 SA đến: 16/07/2020 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu Thang nhôm chữ A 2.5M (ПДНГ - 0292/20)
  Cập nhật lúc 01/07/2020 3:37:52 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2020 8:00:00 SA đến: 16/07/2020 2:00:00 CH
 • TBMT gói ПДНГ-0290/20 "Vật tư, chi tiết bằng cao su cho các đơn vị sản xuất năm 2020"
  Cập nhật lúc 01/07/2020 11:20:11 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2020 8:00:00 SA đến: 17/07/2020 9:00:00 SA
 • ПДНГ-0286-20 Quạt thông gió
  Cập nhật lúc 30/06/2020 10:29:15 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 06/07/2020 8:00:00 SA đến: 16/07/2020 2:00:00 CH
 • HSMT ПДНГ-0294/20: Phụ tùng cho các BK, RC.
  Cập nhật lúc 29/06/2020 9:08:06 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2020 8:00:00 SA đến: 13/07/2020 2:00:00 CH
 • ПДНГ-0107/20 – Điều hòa không khí sử dụng cho công trình biển năm 2020
  Cập nhật lúc 26/06/2020 3:41:10 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2020 8:00:00 SA đến: 13/07/2020 9:00:00 SA
 • VT-043/20-DA/FPSO Vật tư tiêu hao E&I MSR-3600-3634-3845-3898 cho vận hành Tàu FPSO-TGT1 trong năm 2020
  Cập nhật lúc 25/06/2020 9:21:08 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2020 8:00:00 SA đến: 13/07/2020 9:00:00 SA
 • Gói thầu ПДНГ-0066/20_ Phụ tùng Điện - TĐH khắc phục các khuyến cáo đăng kiểm của DNV và sự cố trên các CTB
  Cập nhật lúc 24/06/2020 3:53:53 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2020 8:00:00 SA đến: 09/07/2020 2:00:00 CH