Sign In

Thông báo đấu thầu

 • KT-066/18-VT: Van, ống và phụ kiện PVC-U, PPR cho công trình biển
  Cập nhật lúc 18/07/2018 2:30:50 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/07/2018 8:00:00 SA đến: 03/08/2018 9:00:00 SA
 • VT-057/18-DA/FPSO - Vật tư bảo dưỡng,và dự phòng cho bơm tăng áp hệ thống xử lý nước sinh hoạt MSR-3189 rev1
  Cập nhật lúc 18/07/2018 1:41:34 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/07/2018 8:00:00 SA đến: 03/08/2018 9:00:00 SA
 • VT-13/18-KT-TƯ_“Vật tư thiết bị cho nhà bếp, thiết bị vệ sinh, thiết bị dụng cụ văn hóa thể thao, đồ gỗ cho giàn BK Thiên Ưng năm 2018”
  Cập nhật lúc 16/07/2018 3:41:43 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 8:00:00 SA đến: 30/07/2018 2:00:00 CH
 • KT-065/18-VT – “Trang thiết bị và dụng cụ cho ban Tăng sản lượng năm 2018”
  Cập nhật lúc 16/07/2018 3:36:41 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 8:00:00 SA đến: 30/07/2018 9:00:00 SA
 • VT-056/18-DA/TƯ-ĐH Các chai Gas chuẩn cho thiết bị phân tích thành phần gas của hệ thống máy nén Gas Đại Hùng trên BK Thiên Ưng
  Cập nhật lúc 16/07/2018 9:41:44 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/07/2018 8:00:00 SA đến: 30/07/2018 9:00:00 SA
 • VT-050/18-DA/TƯ-ĐH - Phụ tùng cho hệ thống phóng và nhận Pig trên BK4A
  Cập nhật lúc 10/07/2018 3:42:46 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2018 8:00:00 SA đến: 23/07/2018 2:00:00 CH
 • VT-048/18-DA/CNV: Cung cấp Thiết bị dụng cụ cho vận hành và bảo dưỡng giàn CNV
  Cập nhật lúc 10/07/2018 3:38:27 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2018 8:00:00 SA đến: 23/07/2018 9:00:00 SA
 • VT-051/18-DA/R&ĐM _ Cung cấp Vật tư, phụ tùng thiết bị phần Điện
  Cập nhật lúc 06/07/2018 4:23:53 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 12/07/2018 8:00:00 SA đến: 23/07/2018 2:00:00 CH
 • KT-064/18-VT – “Phụ tùng cho thiết bị Tăng sản lượng năm 2018”
  Cập nhật lúc 06/07/2018 3:26:29 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 12/07/2018 8:00:00 SA đến: 23/07/2018 9:00:00 SA
 • KT-016/18-DV: Kiểm định và cấp chứng chỉ cho các thiết bị nâng-thiết bị chịu áp lực của Căn cứ DVSX
  Cập nhật lúc 06/07/2018 3:20:12 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2018 8:00:00 SA đến: 23/07/2018 1:45:00 CH
 • VT-01/18-KT/Ca Tam: Dụng cụ cơ khí cho CTC-1
  Cập nhật lúc 06/07/2018 3:16:31 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2018 8:00:00 SA đến: 24/07/2018 1:45:00 CH
 • VT-047/18-DA/FPSO: “Dầu bôi trơn cho máy nén khí thấp áp và Dầu cho hệ thống thủy lực chèn làm kín các ổ xoay trên Turret MSR-3148 rev1
  Cập nhật lúc 06/07/2018 10:56:05 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 12/07/2018 8:00:00 SA đến: 23/07/2018 2:00:00 CH
 • VT-052/18-DA/CNV: Vật tư để sửa thiết bị lấy mẫu dầu PVT phục vụ phân chia sản phẩm giàn CNV
  Cập nhật lúc 06/07/2018 10:53:07 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 12/07/2018 8:00:00 SA đến: 23/07/2018 2:00:00 CH