Sign In

Thông báo đấu thầu

 • VT-066/19-DA/FPSO – Vật tư bảo dưỡng và dự phòng cho bộ phận cơ khí MSR-3520rev1-MSR-3537rev1-MSR-3567rev1.
  Cập nhật lúc 23/08/2019 3:41:36 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/08/2019 8:00:00 SA đến: 03/09/2019 9:00:00 SA
 • VT-067/19-DA/CNV – Cảm biến báo khí cháy và các vật tư cho hệ thống báo động của BK-CNV 2019
  Cập nhật lúc 23/08/2019 3:36:40 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/08/2019 8:00:00 SA đến: 29/08/2019 2:00:00 CH
 • DV-02/19-KT/TƯ Thuê chuyên gia và phần mềm chuyên dụng sửa chữa UPS Chloride số 2 giàn BK Thiên Ưng
  Cập nhật lúc 23/08/2019 10:57:14 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/08/2019 8:00:00 SA đến: 09/09/2019 2:00:00 CH
 • KT-084/19-VT Dụng cụ Điện và động lực phục vụ vận hành, bảo dưỡng
  Cập nhật lúc 23/08/2019 10:31:48 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 29/08/2019 8:00:00 SA đến: 09/09/2019 9:00:00 SA
 • VT-470/19-KT – Phụ tùng cho công việc khảo sát giếng mỏ NR-DM 2019
  Cập nhật lúc 21/08/2019 4:34:09 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/08/2019 8:00:00 SA đến: 26/08/2019 9:00:00 SA
 • VT-070/19-DA/HST-HSD Tủ dụng cụ & Bồn chứa nước cho Giàn HST & HSD
  Cập nhật lúc 21/08/2019 4:31:15 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/08/2019 8:00:00 SA đến: 06/09/2019 9:00:00 SA
 • VT-069/19-DA/H1 Thiết bị vật tư thí nghiệm phân tích dầu trong nước cho giàn H1
  Cập nhật lúc 19/08/2019 3:29:52 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/08/2019 8:00:00 SA đến: 04/09/2019 9:00:00 SA
 • VT-071/19-DA/FPSO “Vật tư tiêu hao & thiết bị cẩu hàng cho tàu FPSO-TGT1 năm 2019 MSR-2881-2895-2914-3060-3187-3357-3379-3485-3454-3561-3566-3627”
  Cập nhật lúc 19/08/2019 2:28:19 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/08/2019 8:00:00 SA đến: 03/09/2019 9:00:00 SA
 • VT-072/19-DA/FPSO “Vật tư phục vụ công tác shutdown job 2019 MSR-3493 Rev02
  Cập nhật lúc 19/08/2019 2:24:24 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/08/2019 8:00:00 SA đến: 30/08/2019 9:00:00 SA
 • VT-066/19-DA/FPSO – Vật tư bảo dưỡng và dự phòng cho bộ phận cơ khí MSR-3520rev1-MSR-3537rev1-MSR-3567rev1.
  Cập nhật lúc 16/08/2019 5:13:58 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/08/2019 8:00:00 SA đến: 03/09/2019 9:00:00 SA
 • VT-065/19-DA/VCTUDH _ Vật tư, phụ tùng TĐH
  Cập nhật lúc 16/08/2019 5:12:26 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/08/2019 8:00:00 SA đến: 04/09/2019 2:00:00 CH
 • KT-017/19-DV _ Sửa chữa thiết bị lạnh gởi về từ CTB
  Cập nhật lúc 16/08/2019 5:05:16 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/08/2019 8:00:00 SA đến: 03/09/2019 2:00:00 CH
 • TBMT Gói thầu số KT-087/19-VT “Thiết bị nhà bếp cho CTB”
  Cập nhật lúc 16/08/2019 4:20:04 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/08/2019 8:00:00 SA đến: 03/09/2019 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu “Cung cấp dây chuyên dụng phục vụ cho công tác neo tàu, xuất dầu trên tàu FPSOArmada MSR-3452-3473 " - Gói thầu số VT-076/19-DA/FPSO
  Cập nhật lúc 14/08/2019 3:20:08 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/08/2019 8:00:00 SA đến: 30/08/2019 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu cung cấp “Trang thiết bị và dụng cụ cho các xưởng khác" - Gói thầu số KT-086/19-VT
  Cập nhật lúc 13/08/2019 3:49:22 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/08/2019 8:00:00 SA đến: 03/09/2019 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu cung cấp “Vật tư thay thế sửa chữa Thiết bị Điện và Diesel giàn CNV" - Gói thầu số VT-068/19-DA/CNV
  Cập nhật lúc 13/08/2019 3:45:39 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/08/2019 8:00:00 SA đến: 29/08/2019 2:00:00 CH
 • DV-030/19-DA/Armada – Dịch vụ vận chuyển hộp số cho máy nén Gas compressor trên FPSO TGT-1
  Cập nhật lúc 13/08/2019 10:42:15 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/08/2019 8:00:00 SA đến: 29/08/2019 9:00:00 SA
 • VT-470/19-KT – Phụ tùng cho công việc khảo sát giếng mỏ NR-DM 2019
  Cập nhật lúc 12/08/2019 6:31:20 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/08/2019 8:00:00 SA đến: 26/08/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu cung cấp “ Vật tư tiêu hao cho giàn Cá Tầm năm 2019 - Lô 09-3/12" - Gói thầu số VT-10/19-KT/CÁ TẦM
  Cập nhật lúc 12/08/2019 1:47:37 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/08/2019 8:00:00 SA đến: 26/08/2019 2:00:00 CH
 • TBMT Gói thầu số DV-035/19-DA/FPSO “Dịch vụ chống ăn mòn bằng phun nước siêu cao áp cho đường ống, kết cấu”
  Cập nhật lúc 08/08/2019 8:57:31 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 14/08/2019 8:00:00 SA đến: 26/08/2019 9:00:00 SA