Sign In

Thông báo đấu thầu

 • VT-006/18-DA/FPSO: Cung cấp các loại cáp tải cho cẩu mạn trái trên tàu FPSO TGT-1 - MSR 2922
  Cập nhật lúc 23/03/2018 9:59:01 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 30/03/2018 8:00:00 SA đến: 10/04/2018 9:00:00 SA
 • VT-007/18-DA/FPSO - Mua Thước đo dầu và lấy mẫu dầu cho FPSO, MSR-2975, Cảm biến nhiệt độ MSR-2984, Cảm biến áp suất MSR-3026
  Cập nhật lúc 23/03/2018 9:51:27 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2018 8:00:00 SA đến: 12/04/2018 9:00:00 SA
 • Thiết bị động lực VT-005/18-KT/TƯ
  Cập nhật lúc 22/03/2018 3:23:46 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2018 8:00:00 SA đến: 09/04/2018 8:30:00 SA
 • KT-015/18-VT: Thiết bị thay thế trên tàu Chí Linh - Bơm nước ngọt” (
  Cập nhật lúc 22/03/2018 2:02:13 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/03/2018 8:00:00 SA đến: 11/04/2018 2:00:00 CH
 • Kết quả: VT-123/17-DA/CNV Chế tạo Tủ dụng cụ & Bộ cáp chùm cho Giàn CNV
  Cập nhật lúc 22/03/2018 8:46:40 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/03/2018 12:00:00 SA đến: 31/05/2018 12:00:00 SA
 • Kết quả: VT-122/17-DA/CNV Vật tư thay thế và dự phòng cho thiết bị điện và diesel CNV 2017
  Cập nhật lúc 22/03/2018 8:45:01 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/03/2018 8:00:00 SA đến: 31/05/2018 8:00:00 SA
 • Kết quả: VT-113/17-DA/HST& HSD Thiết bị điện và dụng cụ cho giàn HST_Thang Long
  Cập nhật lúc 22/03/2018 8:42:12 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/03/2018 8:00:00 SA đến: 31/05/2018 8:00:00 SA
 • Kết quả: VT-103/17-DA/FPSO Vật tư sửa chữa, xử lý rò rỉ MSR-2869; Vật tư cho hệ thống xử lý nước sinh hoạt MSR-2887
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:22:41 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2018 12:00:00 SA đến: 31/05/2018 12:00:00 SA
 • Kết quả: VT-099/17-DA/FPSO Vật tư & dụng cụ thiết bị điện phục vụ công tác Vận hành tàu FPSO-TGT 1, MSR-2779.
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:16:36 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2018 8:00:00 SA đến: 31/05/2018 8:00:00 SA
 • Kết quả: KT-100/17-VT Phụ tùng thiết bị hàn
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:14:28 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2018 8:00:00 SA đến: 31/05/2018 8:00:00 SA
 • Kết quả: KT-090/17-VT Phụ tùng cho các máy Diesel
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:11:37 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2018 8:00:00 SA đến: 21/06/2018 8:00:00 SA
 • Kết quả: KT-079/17-VT Phụ tùng cho máy nén khí Ingersoll-rand
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:09:28 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2018 8:00:00 SA đến: 21/06/2018 8:00:00 SA
 • Kết quả: KT-051/17-VT Môi chất làm lạnh năm 2017
  Cập nhật lúc 21/03/2018 5:06:23 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2018 8:00:00 SA đến: 21/06/2018 8:00:00 SA
 • Kết quả VT-146/17-DA/FPSO: Van cho hệ thống đo đếm khí MSR-2941-1
  Cập nhật lúc 21/03/2018 10:12:26 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2018 8:00:00 SA đến: 30/04/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Gói thầu số KT-013/18-VT (Thiết bị thay thế trên tàu Vietsovpetro-02 - Bơm cho hệ thống cứu hỏa (Jockey)
  Cập nhật lúc 21/03/2018 9:13:00 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2018 8:00:00 SA đến: 09/04/2018 1:45:00 CH
 • VT-009/18-DA/FPSO - Vật tư cho hệ thống làm mát dầu bôi trơn và khí của Turbine MSR-3037
  Cập nhật lúc 20/03/2018 3:58:58 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2018 8:00:00 SA đến: 02/04/2018 9:00:00 SA
 • KT-008/18-VT – “Thiết bị vệ sinh cho các Công trình biển năm 2018”
  Cập nhật lúc 20/03/2018 3:55:20 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2018 8:00:00 SA đến: 02/04/2018 9:00:00 SA
 • KT-012/18-VT: Phụ tùng máy nén hệ thống điều hòa và máy lạnh thực phẩm Daikin tàu Vietsovpetro -01
  Cập nhật lúc 20/03/2018 3:52:18 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2018 8:00:00 SA đến: 05/04/2018 9:00:00 SA
 • KT-011/18-VT - Kim loại đen
  Cập nhật lúc 20/03/2018 3:49:40 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2018 8:00:00 SA đến: 02/04/2018 2:00:00 CH
 • KT-010/18-VT: Thiết bị và vật tư cho nhà ở trên MSP, UBN, BK năm 2018
  Cập nhật lúc 20/03/2018 3:45:17 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2018 8:00:00 SA đến: 05/04/2018 9:00:00 SA
 • KT-009/18-VT: Đồ gỗ cho các công trình biển năm 2018
  Cập nhật lúc 19/03/2018 1:24:31 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/03/2018 8:00:00 SA đến: 29/03/2018 2:00:00 CH
 • VT-009/18-DA/FPSO - Vật tư cho hệ thống làm mát dầu bôi trơn và khí của Turbine MSR-3037
  Cập nhật lúc 19/03/2018 10:40:43 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2018 9:00:00 SA đến: 02/04/2018 9:00:00 SA
 • KT-006/18-VT: Thiết bị nhà bếp trên các giàn, BK năm 20
  Cập nhật lúc 19/03/2018 8:48:46 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/03/2018 8:00:00 SA đến: 27/03/2018 9:00:00 SA
 • Kết quả: VT-124/17-DA/FPSO Vật tư thay thế van, gasket cho FPSO TGT-1-MSR 2505-2529
  Cập nhật lúc 16/03/2018 5:22:01 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/03/2018 8:00:00 SA đến: 16/04/2018 8:00:00 SA
 • Kết quả: KT-088/17-VT: Phụ tùng hệ thống chiếu sáng
  Cập nhật lúc 16/03/2018 5:12:28 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/03/2018 8:00:00 SA đến: 16/04/2018 8:00:00 SA
 • VT-003/18-DA/DVN: Cung cấp thiết bị và kiểm tra, phân tích độ rung các thiết bị quay trên mỏ HSD/HST/TGT, MSR HSTD-4200-01-0034
  Cập nhật lúc 13/03/2018 3:32:50 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/03/2018 8:00:00 SA đến: 29/03/2018 9:00:00 SA
 • VT-004/18-DA/FPSO: Vật tư thay thế và dự phòng cho bộ phân tích hàm lượng dầu trong nước 30-AIT-1620, MSR-3067
  Cập nhật lúc 12/03/2018 5:30:04 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2018 8:00:00 SA đến: 30/03/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Gói thầu số KT-007/18-VT (Lưới sàn chuyên dụng GRATING)
  Cập nhật lúc 09/03/2018 10:56:14 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/03/2018 8:00:00 SA đến: 26/03/2018 1:30:00 CH