Sign In

Thông báo đấu thầu

  • KT-163/19-VT – Phụ tùng thiết bị lạnh
    Cập nhật lúc 14/01/2020 4:41:11 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
    Thời gian bán HSMT từ: 20/01/2020 8:00:00 SA đến: 07/02/2020 9:00:00 SA
  • VT-128/19-DA/FPSO Cung cấp Vật tư cho hệ thống van chống surge máy nén cấp 1 MSR-3632; Vật tư cho turbine MSR-3728; Vật tư cho bơm hệ thống công nghệ MSR-3693
    Cập nhật lúc 07/01/2020 10:49:21 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
    Thời gian bán HSMT từ: 13/01/2020 8:00:00 SA đến: 03/02/2020 9:00:00 SA