Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Gia hạn gói thầu KT-01/19-DV _ Phân tích nhớt bôi trơn
  Cập nhật lúc 26/03/2019 3:25:41 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 14/03/2019 8:00:00 SA đến: 01/04/2019 2:00:00 CH
 • VT-014/19-DA/FPSO – Phần tử lọc cho hệ thống dầu bôi trơn cho bơm ép vỉa MSR-3458; Vật tư cho quạt làm mát khí cấp 1 và cấp 2 tổ máy nén GTC-A & GTC-B MSR-3459.
  Cập nhật lúc 26/03/2019 9:17:43 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/03/2019 8:00:00 SA đến: 29/03/2019 9:00:00 SA
 • KT-011/19-VT_ Cáp điện và dây dẫn điện
  Cập nhật lúc 25/03/2019 5:04:45 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2019 8:00:00 SA đến: 08/04/2019 8:30:00 SA
 • KT-014/19-VT_Vật tư kết nối giếng khai thác - Giếng PPD
  Cập nhật lúc 25/03/2019 5:02:57 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2019 8:00:00 SA đến: 09/04/2019 9:00:00 SA
 • KT-016/19-VT_ Phụ tùng cho ThTC, GTC
  Cập nhật lúc 25/03/2019 5:01:03 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2019 8:00:00 SA đến: 08/04/2019 9:00:00 SA
 • KT-015/19-VT _ Động cơ điện và tủ điều khiển
  Cập nhật lúc 25/03/2019 4:59:13 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2019 8:00:00 SA đến: 09/04/2019 2:00:00 CH
 • VT-017/19-DA/FPSO: “Phụ tùng thiết bị điện cho FPSO - MSR-3415”
  Cập nhật lúc 22/03/2019 11:04:14 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/03/2019 8:00:00 SA đến: 08/04/2019 2:00:00 CH
 • KT-006/19-VT “Máy hàn và phụ tùng”
  Cập nhật lúc 19/03/2019 5:12:37 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/03/2019 8:00:00 SA đến: 02/04/2019 2:00:00 CH
 • KT-013/19-VT _ Dụng cụ đo lưu lượng khí, dầu và nước cho công trình biển_Thay thế bộ đo GAS trên RC-5
  Cập nhật lúc 19/03/2019 5:10:41 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/03/2019 8:00:00 SA đến: 02/04/2019 2:00:00 CH
 • KT-007/19-VT Phụ tùng cho xuồng cứu sinh
  Cập nhật lúc 19/03/2019 5:08:53 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/03/2019 8:00:00 SA đến: 05/04/2019 9:00:00 SA
 • TBMT cung cấp “Dụng cụ để kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống báo cháy, báo khí trên các giàn MSP" - Gói thầu số KT-012/19-VT
  Cập nhật lúc 19/03/2019 3:18:16 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2019 8:00:00 SA đến: 09/04/2019 2:00:00 CH
 • TBMT cung cấp “Thiết bị và vật liệu điện" - Gói thầu số KT-009/19-VT
  Cập nhật lúc 19/03/2019 3:11:27 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2019 8:00:00 SA đến: 05/04/2019 2:00:00 CH
 • TBMT cung cấp “Phụ tùng hệ thống thiết bị điện" - Gói thầu số KT-008/19-VT
  Cập nhật lúc 19/03/2019 3:03:17 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2019 8:00:00 SA đến: 05/04/2019 2:00:00 CH
 • VT-015/19-DA/FPSO Dầu mỡ bôi trơn cho các thiết bị cơ khí trên FPSO MSR-3477
  Cập nhật lúc 14/03/2019 2:35:26 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2019 8:00:00 SA đến: 01/04/2019 2:00:00 CH
 • VT-016/19-DA/FPSO Cảm biến báo khói, vật tư thay thế và dự phòng cho thiết bị đo độ nghiêng xích neo, máy nén khí, MSR- 3358 Rev02, MSR-3365, MSR-3366, MSR-3413 Rev01.
  Cập nhật lúc 14/03/2019 2:31:59 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/03/2019 8:00:00 SA đến: 29/03/2019 2:00:00 CH
 • VT-016/19-DA/FPSO_ Cảm biến báo khói, vật tư thay thế và dự phòng cho thiết bị đo độ nghiêng xích neo, máy nén khí
  Cập nhật lúc 14/03/2019 10:48:49 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/03/2019 8:00:00 SA đến: 29/03/2019 2:00:00 CH
 • TBMT cung cấp “Chất thấm an toàn khi pha chế a xít năm 2019" - Gói thầu số KT-005/19-VT
  Cập nhật lúc 12/03/2019 10:58:44 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/03/2019 8:00:00 SA đến: 01/04/2019 2:00:00 CH