Sign In

Thông báo đấu thầu

 • GIA HẠN: VT-04/19-KT/TƯ – Hóa chất, dầu bôi trơn và môi chất lạnh cho “FWG &HVAC” trên BK Thiên Ưng.
  Cập nhật lúc 27/06/2019 2:49:27 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2019 8:00:00 SA đến: 01/07/2019 9:00:00 SA
 • TBMT Gói thầu số KT-071/19-VT "Vật liệu cách nhiệt cho các công trình biển 2019"
  Cập nhật lúc 27/06/2019 11:19:49 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 04/07/2019 8:00:00 SA đến: 15/07/2019 9:00:00 SA
 • TBMT Gói thầu số KT-070/19-VT “Ống và phụ kiện phi kim loại ”
  Cập nhật lúc 27/06/2019 11:06:57 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2019 8:00:00 SA đến: 15/07/2019 2:00:00 CH
 • KT-072/19-VT Que Hàn
  Cập nhật lúc 27/06/2019 10:42:09 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 05/07/2019 8:00:00 SA đến: 15/07/2019 2:00:00 CH
 • Gia hạn thời điểm đóng/mở thầu gói thầu số KT-061/19-VT “Thép không gỉ”
  Cập nhật lúc 24/06/2019 4:05:20 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2019 9:00:00 SA đến: 02/07/2019 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu KT-012/19-DV_Xếp bè cứu sinh tự thổi loại 25, 20, 16 và 10 người
  Cập nhật lúc 24/06/2019 10:53:26 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/06/2019 8:00:00 SA đến: 08/07/2019 9:00:00 SA
 • VT-046/19-DA/FPSO: Vật tư cho hệ thống lọc khí thông gió gian máy Turbine MSR-3427 ( Item#3)
  Cập nhật lúc 19/06/2019 3:55:32 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/06/2019 8:00:00 SA đến: 05/07/2019 2:00:00 CH
 • Gia hạn thời điểm đóng thầu gói VT-039/19-DA/FPSO “Vật tư cho hệ thống lọc khí đầu vào Turbine MSR-3427 (Item#1-Item#2)”
  Cập nhật lúc 19/06/2019 2:51:27 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/06/2019 8:00:00 SA đến: 28/06/2019 9:00:00 SA
 • TBMT cung cấp “Phụ tùng cho hệ thống nung dầu giàn 2 và PPD-40000 " - Gói thầu số KT-067/19-VT
  Cập nhật lúc 19/06/2019 6:23:26 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2019 8:00:00 SA đến: 04/07/2019 2:00:00 CH
 • VT-047/19-DA/FPSO – Vật tư cho turret MSR-3359; Vật tư cho bơm hệ thống dằn tàu MSR-3522
  Cập nhật lúc 18/06/2019 4:49:30 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2019 8:00:00 SA đến: 04/07/2019 9:00:00 SA
 • TBMT Gói thầu số KT-066/19-VT “Phụ tùng cho máy cắt kim loại”
  Cập nhật lúc 18/06/2019 3:05:06 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2019 8:00:00 SA đến: 04/07/2019 9:00:00 SA
 • KT-08/19-DV _ Thuê tư vấn hoàn thiện và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001: 2018
  Cập nhật lúc 18/06/2019 2:10:45 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2019 8:00:00 SA đến: 15/07/2019 2:00:00 CH
 • TBMT Cung cấp "Ống xuất dầu của hệ thống xuất dầu cho tàu FPSO TGT1 MSR 3443" - Gói thầu số VT-041/19-DA/FPSO
  Cập nhật lúc 14/06/2019 7:45:41 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/06/2019 8:00:00 SA đến: 03/07/2019 2:00:00 CH
 • DV-022/19-DA/DVN_ Thuê dịch vụ hỗ trợ nhân lực cho các dự án vận hành & bảo dưỡng công trình/thiết bị dầu khí năm 2019&2020 của XNKTDK
  Cập nhật lúc 13/06/2019 10:37:51 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/06/2019 8:00:00 SA đến: 09/07/2019 2:00:00 CH
 • VT-08/19-KT/Cá Tầm _ Thoi làm sạch đường ống vận chuyển dầu của mỏ Cá Tầm - Lô 09-3/12
  Cập nhật lúc 13/06/2019 10:27:25 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/06/2019 8:00:00 SA đến: 01/07/2019 2:00:00 CH
 • TBMT Gói thầu số VT-044/19-DA/PVEP “Thiết bị đo Shut in tool và các dụng cụ đặc biệt”
  Cập nhật lúc 13/06/2019 8:40:09 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/06/2019 8:00:00 SA đến: 01/07/2019 9:00:00 SA
 • VT-038/19-DA/FPSO – Ắc quy thay thế cho máy phát điện Turbine tàu FPSO-TGT-1, MSR-3557.
  Cập nhật lúc 11/06/2019 4:01:59 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2019 8:00:00 SA đến: 27/06/2019 9:00:00 SA
 • VT-043/19-DA/FPSO: Vật tư tiêu hao cho tàu FPSO-TGT1 năm 2019 MSR-3481-3287-3391
  Cập nhật lúc 11/06/2019 3:58:12 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2019 8:00:00 SA đến: 27/06/2019 2:00:00 CH
 • VT-045/19-DA/H1_Thiết bị vật tư thí nghiệm phân tích dầu trong nước cho giàn H1 TGT.
  Cập nhật lúc 11/06/2019 2:10:40 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2019 8:00:00 SA đến: 27/06/2019 2:00:00 CH
 • TBMT Gói thầu số KT-062/19-VT “Phụ tùng cho bơm các loại SSP-250/500/340"
  Cập nhật lúc 11/06/2019 9:20:07 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2019 8:00:00 SA đến: 27/06/2019 9:00:00 SA