Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Gia hạn DV-350/19-CNTT (Nâng cấp bảo trì phần mềm phân tích ứng suất đường ống “CEASAR II”)
  Cập nhật lúc 18/10/2019 10:05:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2019 8:00:00 SA đến: 25/10/2019 9:00:00 SA
 • Gia hạn DV-349/19-CNTT (Bảo trì và mở rộng hệ thống quản lý tài liệu thiết kế tại Viện NCKH&TK – SPF)
  Cập nhật lúc 18/10/2019 10:02:38 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2019 8:00:00 SA đến: 25/10/2019 9:00:00 SA
 • Gia hạn đóng thầu gói thầu “Phụ tùng sửa chữa và mở rộng dung lượng mạng vệ tinh” theo đơn hàng số VT-564/19-CNTT.
  Cập nhật lúc 16/10/2019 8:41:43 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2019 8:00:00 SA đến: 25/10/2019 9:00:00 SA
 • VT-605/19-DVL (Phụ tùng cho máy giếng công nghệ cao)
  Cập nhật lúc 03/10/2019 1:59:55 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 09/10/2019 8:00:00 SA đến: 29/10/2019 9:00:00 SA
 • Gia hạn gói thầu DV-252/19-DVL (Thuê dịch vụ đo VSP khi thi công giếng khoan CT-7X, lô 09-3/12)
  Cập nhật lúc 26/09/2019 2:23:44 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 04/09/2019 8:00:00 SA đến: 21/10/2019 9:00:00 SA
 • Phụ tùng sửa chữa và mở rộng dung lượng mạng vệ tinh” (gói thầu số: VT-564/19-CNTT)
  Cập nhật lúc 20/09/2019 8:38:33 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2019 8:00:00 SA đến: 25/10/2019 9:00:00 SA