Sign In

Thông báo đấu thầu

 • VT-353/18-DVL (Máy đo nhiệt độ, áp suất cao)
  Cập nhật lúc 16/07/2018 9:13:00 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 8:00:00 SA đến: 20/08/2018 9:00:00 SA
 • VT-328/18-TTAT (Thiết bị, dụng cụ để huấn luyện và kiểm tra công tác an toàn (Mô hình huấn luyện thực hành điều khiển giếng khoan theo tiêu chuẩn IWCF (SIMULATOR))
  Cập nhật lúc 16/07/2018 9:08:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 8:00:00 SA đến: 06/08/2018 9:00:00 SA
 • Dịch vụ thuê chuyên gia tư vấn cho giếng khoan 16-1/15-1X, Lô 16-1/15 trong năm 2018 (Đơn hàng DV-242/18-KB)
  Cập nhật lúc 09/07/2018 6:43:33 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/07/2018 9:00:00 SA đến: 20/08/2018 10:00:00 SA
 • VT-315/18-KB (Cung cấp phụ tùng tiêu hao thiết bị khoan giàn tự nâng “Tam Đảo-03”)
  Cập nhật lúc 06/07/2018 9:29:27 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 11/07/2018 7:00:00 SA đến: 31/07/2018 2:00:00 CH
 • VT-308/18-DVL (Vật tư thiết bị phục vụ công tác địa vật lý)
  Cập nhật lúc 02/07/2018 2:35:49 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/07/2018 8:00:00 SA đến: 23/07/2018 9:00:00 SA
 • VT-311/18-KB (Vật tư điện tiêu hao để vận hành giàn tự nâng “Tam Đảo-01”)
  Cập nhật lúc 29/06/2018 10:46:37 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/07/2018 7:30:00 SA đến: 25/07/2018 9:00:00 SA
 • Phụ tùng tiêu hao thiết bị khoan trên giàn Cửu Long năm 2018 (gói thầu VT-268/18-KB)
  Cập nhật lúc 29/06/2018 7:20:24 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2018 9:00:00 SA đến: 23/07/2018 9:00:00 SA
 • Mua Vật tư chính để chế tạo hệ thống điều khiển CMS giàn MSP1/BK7 cho Lô 09-1 (Đơn hàng VT-292/18-CD)
  Cập nhật lúc 28/06/2018 5:16:40 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2018 8:00:00 SA đến: 23/07/2018 9:00:00 SA
 • VT-309/18-KB (Thiết bị chống phun phòng sự cố theo VSP-000-ATMT-426 cho giàn “Tam Đảo-05”)
  Cập nhật lúc 27/06/2018 2:44:16 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2018 8:00:00 SA đến: 01/08/2018 9:00:00 SA