Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Gia hạn VT-156/20-XNDV (Phụ tùng cẩu Liebherr LTM 1080)
  Cập nhật lúc 08/07/2020 2:37:54 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/06/2020 8:00:00 SA đến: 15/07/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp Dụng cụ cáp tời (gói thầu số VT-223/20-KT) - Wireline Tools under Vietsovpetro’s Package VT-223/20-KT
  Cập nhật lúc 07/07/2020 3:17:11 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2020 11:40:00 SA đến: 28/07/2020 10:00:00 SA
 • Cáp thép cho đội tàu Xí nghiệp Vận tải biển năm 2020 (gói thầu VT-232/20-VTB)
  Cập nhật lúc 07/07/2020 9:37:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2020 9:30:00 SA đến: 27/07/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng thay thế cho Thiết bị Tự động hóa trên giàn BK - Thiên Ưng (VT-209/20-KT)
  Cập nhật lúc 07/07/2020 8:58:08 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/07/2020 8:00:00 SA đến: 23/07/2020 9:00:00 SA
 • Provision of Spare Parts for Rig Equipment of J.U “Tam Dao-01” for Block 09-1 (VSP’s package No. VT-219/20-KB).
  Cập nhật lúc 03/07/2020 8:07:41 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2020 8:00:00 SA đến: 29/07/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn gói thầu mua Phụ tùng cho máy phát điện và động cơ điện lô 09-1 (VT-158/20-CD)
  Cập nhật lúc 03/07/2020 7:41:57 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 12/06/2020 8:00:00 SA đến: 10/07/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho Diesel Yanmar, Cat, Cummin trên tàu chứa dầu Chí Linh
  Cập nhật lúc 02/07/2020 4:33:23 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2020 8:00:00 SA đến: 21/07/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư phụ tùng cho các thiết bị điện, động lực (Vật tư thiết bị cho hệ thống nung dầu Crude Oil Heater (CHU) trên giàn CTC-1) (VT-215/20-KT)
  Cập nhật lúc 02/07/2020 4:19:16 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2020 3:55:00 CH đến: 22/07/2020 10:00:00 SA
 • Dịch vụ bảo trì hệ thống thông gió và điều hòa không khí các tòa nhà: XN Khoan – TT An toàn, XN Xây lắp – XN Dịch vụ và XN Địa Vật Lý Vietsovpetro năm 2020 (ĐH DV-194/20-DSNO)
  Cập nhật lúc 02/07/2020 4:07:06 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2020 9:00:00 SA đến: 23/07/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ bảo trì hệ thống thông gió và Điều hòa không khí tòa nhà BMĐH Vietsovpetro (ĐH DV-193/20-DSNO)
  Cập nhật lúc 02/07/2020 4:03:01 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2020 9:00:00 SA đến: 23/07/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp Phụ tùng cho Diesel Wartsila trên tàu chứa dầu VSP-01, VSP-02 - Spare parts of diesel Wartsila on UBN VSP-01, VSP-02 (gói thầu số VT-216/20-CD)
  Cập nhật lúc 02/07/2020 2:52:05 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2020 3:00:00 CH đến: 20/07/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn VT-167/20-DVL (Vật tư để thử vỉa giếng khoan BH-53 Main, lô 09-1, năm 2020)
  Cập nhật lúc 30/06/2020 10:14:03 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 08/06/2020 8:00:00 SA đến: 10/07/2020 9:00:00 SA
 • Spare parts for emergency case in Tam Dao 03 (VT-191/20-KB)
  Cập nhật lúc 26/06/2020 10:06:19 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2020 8:00:00 SA đến: 14/07/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng thiết bị điện giàn nén lớn cho bảo dưỡng 4K 8K (VT-187/20-KHI)
  Cập nhật lúc 26/06/2020 9:02:00 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/06/2020 8:30:00 SA đến: 21/07/2020 10:00:00 SA
 • For supplying of Consumable spare parts for Tam Dao 02 (VSP’s package No. VT-199/20-KB)
  Cập nhật lúc 26/06/2020 8:39:23 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2020 8:00:00 SA đến: 22/07/2020 9:00:00 SA
 • Đồng hồ đo Coriolis và vật tư cho hiện đại hóa hệ thống đo dầu của bình C-1 và C-3 trên giàn RP-1 (VT-091/20-KT)
  Cập nhật lúc 24/06/2020 2:18:52 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2020 2:00:00 CH đến: 16/07/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp Vật tư thay thế cho hệ thống điện và máy phát điện giàn DGCP cho đại tu - Material replaced for DGCP Power system and Generator for Overhaul (gói thầu số VT-134/20-KHI)
  Cập nhật lúc 24/06/2020 11:00:01 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2020 8:00:00 SA đến: 14/07/2020 10:00:00 SA
 • Cung cấp Phụ tùng điện (Helideck Floodlight, Helideck Perimeter Light, Fire damper, Valve Regulated Lead Acid batteries) (VT-193/20-KT)
  Cập nhật lúc 24/06/2020 10:57:03 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/06/2020 8:00:00 SA đến: 14/07/2020 10:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Vật tư cho thay thế đường ống xả nước đồng hành giàn CTP2 năm 2020 cho lô 09-1” (Gói thầu số VT-192/20-XL-VTN).
  Cập nhật lúc 23/06/2020 3:37:11 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 30/06/2020 8:00:00 SA đến: 20/07/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ tư vấn công bố Cảng (DV-175/20-XNDV)
  Cập nhật lúc 23/06/2020 2:45:35 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/06/2020 9:00:00 SA đến: 16/07/2020 9:00:00 SA
 • Giám định hàng hóa năm 2020 (Đơn hàng DV-182/20-XNDV)
  Cập nhật lúc 23/06/2020 8:14:25 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2020 9:00:00 SA đến: 21/07/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư, phụ tùng tháo lắp đầu giếng, cành thông cho các giếng CT-7X, Lô 09-3/12 (VT-185/20-KT)
  Cập nhật lúc 23/06/2020 7:49:32 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/06/2020 7:15:00 SA đến: 14/07/2020 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ khoan xiên cho giếng khoan 8016-BK8 và 1229-ВТ7 năm 2020 Lô 09-1 (DV-150/20-KB)
  Cập nhật lúc 18/06/2020 8:35:05 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/06/2020 8:00:00 SA đến: 03/08/2020 9:00:00 SA
 • Mud agitator for block 09-1 (VT-160/20-KB)
  Cập nhật lúc 18/06/2020 8:28:12 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/06/2020 9:00:00 SA đến: 13/07/2020 9:00:00 SA