Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thông báo mới thầu: “Sửa chữa và Chống ăn mòn kết cấu kim loại thượng tầng giàn MSP-7 mỏ Bạch Hổ - Vietsovpetro (MSP7-131-TS-SM Rev.2 & MSP7-132-TS-SM Rev.2)” – DV-010/20-KT1-NTK
  Cập nhật lúc 27/11/2019 1:35:42 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 04/12/2019 9:00:00 SA đến: 19/12/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Sửa chữa và Chống ăn mòn kết cấu kim loại thượng tầng giàn MSP-10 mỏ Bạch Hổ - Vietsovpetro (MSP10-118-TS-SM Rev.1 & MSP10-119-TS-SM Rev.1)” – DV-009/20-KT1-NTK
  Cập nhật lúc 20/11/2019 8:25:12 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/11/2019 9:00:00 SA đến: 12/12/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu: “Sửa chữa và Chống ăn mòn kết cấu kim loại giàn BK1/BK10 mỏ Bạch Hổ - Vietsovpetro (BK1-041-TS-SM Rev.0 & BK1-042-TS-SM Rev.0)” – DV-003/20-KT1-NTK
  Cập nhật lúc 18/11/2019 10:10:16 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/11/2019 9:00:00 SA đến: 16/12/2019 9:00:00 SA