Sign In

Thông báo đấu thầu

 • ​Gia hạn thêm 07 ngày gói thầu 0186/18
  Cập nhật lúc 20/07/2018 10:00:13 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 9:00:00 SA đến: 27/07/2018 9:30:00 SA
 • Gia hạn thêm 07 ngày DH 0177/18
  Cập nhật lúc 20/07/2018 9:57:23 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 9:00:00 SA đến: 27/07/2018 9:30:00 SA
 • XNKSG-0205/18- Sửa chữa Thiết bị điện tử giàn Cửu Long, Tam đảo -03
  Cập nhật lúc 16/07/2018 11:13:28 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 8:00:00 SA đến: 01/08/2018 9:00:00 SA
 • XNKSG-0233/18-Vật tư tiêu hao các máy nén khí và thiết bị lạnh giàn Tam đảo – 03
  Cập nhật lúc 16/07/2018 11:08:36 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 8:00:00 SA đến: 31/07/2018 9:00:00 SA
 • XNKSG-216/18-Vật tư tiêu hao thiết bị tàu thuyền giàn Tam đảo – 03
  Cập nhật lúc 16/07/2018 11:04:18 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 8:00:00 SA đến: 31/07/2018 9:00:00 SA
 • Gói thầu : XNKSG-0215/18- Phụ tùng cho sửa chữa 03 cẩu А308 tại CCDVSX năm 2018
  Cập nhật lúc 16/07/2018 8:56:16 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 8:00:00 SA đến: 01/08/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Thuê chuyên gia đánh giá hệ thống quản lí và vận hành giàn khoan tự nâng theo tiêu chuẩn IADC
  Cập nhật lúc 10/07/2018 2:44:59 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2018 8:00:00 SA đến: 25/07/2018 9:00:00 SA