Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Mời thầu gói thầu: Phụ tùng thay thế cho thiết bị thăm dò khuyết tật
  Cập nhật lúc 17/10/2019 3:11:38 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 24/10/2019 8:00:00 SA đến: 04/11/2019 9:00:00 SA
 • Gói thầu XNKSG-0251/19- Phụ tùng thiết bị hàn
  Cập nhật lúc 17/10/2019 8:07:13 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 24/10/2019 8:00:00 SA đến: 07/11/2019 9:00:00 SA
 • 1-Phụ tùng sửa chữa cẩu cho CCDVSX ; 2- Mua văn phòng phẩm năm 2019
  Cập nhật lúc 11/10/2019 10:05:37 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2019 8:00:00 SA đến: 25/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu Sửa chữa và Bảo dưỡng máy Công cụ theo gói thầu XNKSG-0227/19
  Cập nhật lúc 07/10/2019 2:34:35 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2019 8:00:00 SA đến: 21/10/2019 9:00:00 SA
 • Gói thầu XNKSG-0219/19: Van các loại cho giàn khoan tự nâng-TT 2020
  Cập nhật lúc 07/10/2019 8:11:21 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2019 8:00:00 SA đến: 25/10/2019 9:00:00 SA
 • Gói thầu XNKSG-0218/19:: Dịch vụ đại tu giàn Tam Đảo 03 sau 5 năm hoạt động - (Phụ tùng điện cho thiết bị tàu thuyền)
  Cập nhật lúc 01/10/2019 9:33:44 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 07/10/2019 8:00:00 SA đến: 21/10/2019 9:00:00 SA