Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thông báo mời thầu gói thầu Mua máy tách cát cho giàn Tam đảo - 03 (XNKSG-0103/18)
  Cập nhật lúc 23/03/2018 4:15:01 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 02/04/2018 8:00:00 SA đến: 12/04/2018 9:00:00 SA
 • Gói thầu XNKSG -0102/18 -Bơm ly tâm dung dịch khoan cho giàn Tam Đảo -03
  Cập nhật lúc 23/03/2018 1:42:13 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 30/03/2018 8:00:00 SA đến: 11/04/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu, gói thầu số XNK&SG-0104/18
  Cập nhật lúc 22/03/2018 8:26:19 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 28/03/2018 8:00:00 SA đến: 09/04/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu, gói thầu XNK&SG - 0071/18
  Cập nhật lúc 13/03/2018 3:53:43 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 19/03/2018 8:00:00 SA đến: 29/03/2018 9:00:00 SA