Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thông báo mời thầu đơn hàng XNK&SG - 0320/17
  Cập nhật lúc 23/10/2017 8:21:15 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 26/10/2017 8:00:00 SA đến: 09/11/2017 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu đơn hàng XNK&SG - 0315/17
  Cập nhật lúc 23/10/2017 8:19:28 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 26/10/2017 8:00:00 SA đến: 07/11/2017 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu đơn hàng XNK&SG - 0301/17
  Cập nhật lúc 23/10/2017 8:17:46 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 26/10/2017 8:00:00 SA đến: 07/11/2017 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Gói thầu mua Phụ tùng tiêu hao điện để vận hành giàn khoan tự nâng Tam đảo-05 (theo đơn hàng XNKSG-0304/17)
  Cập nhật lúc 19/10/2017 3:30:12 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 30/10/2017 9:00:00 SA đến: 09/11/2017 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Gói thầu mua Vật tư tiêu hao cho vận hành thiết bị tàu thuyền giàn Tam đảo-01 (theo đơn hàng XNKSG-0314/17).
  Cập nhật lúc 19/10/2017 3:25:04 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 30/10/2017 8:00:00 SA đến: 09/11/2017 9:00:00 SA
 • DH số 0305/17 Mua vật tư tiêu hao...giàn Tam Đảo -03
  Cập nhật lúc 16/10/2017 3:04:56 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2017 8:00:00 SA đến: 27/10/2017 9:00:00 SA
 • DTRR XNK&SG-0305/17 Mua vật tư tiêu hao giàn Tamdao-03
  Cập nhật lúc 11/10/2017 9:52:50 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2017 8:00:00 SA đến: 27/10/2017 9:00:00 SA