Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Tiếp tục gia hạn bán HSMT gói 0098/20 Mua chất phụ gia làm mát các HT trao đổi nhiệt trên giàn tự nâng "Nalcool 2000"
  Cập nhật lúc 06/07/2020 3:45:19 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 06/07/2020 8:00:00 SA đến: 13/07/2020 9:00:00 SA
 • Gói thầu : XNK&SG-0100/20: Phụ tùng tiêu hao để vận hành thiết bị tàu thuyền giàn Tam Đảo -03 năm 2020
  Cập nhật lúc 03/07/2020 11:12:01 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2020 8:00:00 SA đến: 22/07/2020 9:00:00 SA
 • Gói thầu: XNK&SG-0095/20: Vật tư tiêu hao để vận hành các máy Diesel Catepillar giàn Tam Đảo -03 năm 2020
  Cập nhật lúc 02/07/2020 10:34:38 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 08/07/2020 8:00:00 SA đến: 22/07/2020 9:00:00 SA
 • 1-DH 0097/20: Mua PT tiêu hao vận hành máy Diesel chính giàn Tam đảo 02. 2-DH 0116/20: Mua hợp kim cứng & vật liệu cho sửa chữa Định tâm
  Cập nhật lúc 02/07/2020 8:02:05 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2020 8:00:00 SA đến: 15/07/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu 02 gói thầu: XNKSG-0101/20; XNKSG-0102/20
  Cập nhật lúc 25/06/2020 9:57:07 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2020 8:00:00 SA đến: 16/07/2020 9:00:00 SA
 • Gói thầu : XNK&SG-0099/20: Phụ tùng tiêu hao để vận hành máy diesel chính giàn Tam Đảo -05 năm 2020
  Cập nhật lúc 24/06/2020 11:03:53 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2020 8:00:00 SA đến: 15/07/2020 9:00:00 SA
 • Van các loại cho giàn khoan tự nâng theo gói thầu XNKSG-0092/20
  Cập nhật lúc 23/06/2020 8:19:32 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2020 8:00:00 SA đến: 09/07/2020 9:00:00 SA