Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thông báo mời thầu "Mua vật tư cứu sinh "
  Cập nhật lúc 19/07/2018 4:37:16 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 18/07/2018 8:00:00 SA đến: 01/08/2018 8:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu "Mua dụng cụ sửa chữa"
  Cập nhật lúc 17/07/2018 10:50:19 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 17/07/2018 8:00:00 SA đến: 31/07/2018 8:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu “Mua vật tư nâng tải cho XNVTB&CTL"
  Cập nhật lúc 09/07/2018 1:32:38 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2018 8:00:00 SA đến: 23/07/2018 8:00:00 SA
 • VTB-025/18/VT-Mua vật tư cách nhiệt cho Xí Nghiệp
  Cập nhật lúc 09/07/2018 9:01:18 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2018 7:30:00 SA đến: 24/07/2018 8:00:00 SA
 • VTB-013/18/VT
  Cập nhật lúc 16/05/2018 10:11:34 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 16/05/2018 7:30:00 SA đến: 28/08/2018 8:00:00 SA