Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên XN VTB&CTL, đơn hàng VTB-015/20/DV
  Cập nhật lúc 31/03/2020 8:13:26 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 31/03/2020 8:00:00 SA đến: 08/04/2020 8:00:00 SA
 • Bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ cho XN VTB&CTL, đơn hàng VTB-031/20/DV
  Cập nhật lúc 27/03/2020 3:19:57 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 30/03/2020 7:00:00 SA đến: 09/04/2020 8:00:00 SA
 • In ấn tài liệu- Bảng hiệu Pano cho XN Vận Tải Biển & CTL năm 2020
  Cập nhật lúc 24/03/2020 3:35:57 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2020 8:00:00 SA đến: 06/04/2020 9:00:00 SA
 • Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hiệu chỉnh và xin chứng chỉ dụng cụ thiết bị lặn, đơn hàng VTB-011/20/DV
  Cập nhật lúc 24/03/2020 3:21:03 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 24/03/2020 11:30:00 SA đến: 08/04/2020 8:00:00 SA