Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Dịch Vụ thay cáp tải thang máy PL3 tòa nhà Khai Thác Cơ Điện
    Cập nhật lúc 20/10/2017 10:10:18 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
    Thời gian bán HSMT từ: 25/10/2017 8:00:00 SA đến: 07/11/2017 2:00:00 CH
  • Gia hạn thời gian mở thầu gói Dịch vụ bảo trì hệ thống PCCC tòa nhà Khai Thác-Cơ Điện Vietsovpetro - Năm 2017
    Cập nhật lúc 12/10/2017 11:12:22 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
    Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2017 8:00:00 SA đến: 25/10/2017 9:00:00 SA