Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thuê dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống an ninh tích hợp TK1
  Cập nhật lúc 13/08/2019 2:21:34 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 18/08/2019 8:00:00 SA đến: 29/08/2019 9:00:00 SA
 • Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống thông gió và ĐHKK toà nhà TTYT, Tòa nhà Vận tải Ô tô Vietsovpetro - Năm 2019
  Cập nhật lúc 13/08/2019 2:20:59 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 18/08/2019 8:00:00 SA đến: 29/08/2019 9:00:00 SA
 • Dịch vụ sửa chữa cửa các tòa nhà Vietsovpetro – năm 2019
  Cập nhật lúc 13/08/2019 2:20:07 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 18/08/2019 8:00:00 SA đến: 29/08/2019 9:00:00 SA