Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Vật tư điện quý III– năm 2020
  Cập nhật lúc 08/07/2020 4:13:20 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 14/07/2020 9:00:00 SA đến: 24/07/2020 9:00:00 SA
 • Văn phòng phẩm năm 2020
  Cập nhật lúc 07/07/2020 3:25:44 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2020 9:00:00 SA đến: 21/07/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy tòa nhà XN Khoan & TTAT và tòa nhà XN Khai Thác & Cơ Điện Vietsovpetro năm 2020
  Cập nhật lúc 02/07/2020 3:06:35 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 08/07/2020 8:00:00 SA đến: 21/07/2020 10:00:00 SA
 • Thuê cắt tỉa cây lớn mùa mưa bão năm 2020
  Cập nhật lúc 26/06/2020 3:16:07 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2020 8:00:00 SA đến: 14/07/2020 10:00:00 SA
 • Mua sắm thiết bị lạnh cho TK1 năm 2020
  Cập nhật lúc 26/06/2020 3:14:35 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2020 8:00:00 SA đến: 16/07/2020 10:00:00 SA