Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Phụ kiện, vật tư tiêu hao cho hệ thống điều khiển ICSS trên giàn CTC-1 (CĐ-07/18)
  Cập nhật lúc 11/07/2018 2:14:54 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 18/07/2018 8:00:00 SA đến: 26/07/2018 2:00:00 CH
 • Phụ tùng tiêu hao cho hệ thống điều hòa không khí – năm 2018
  Cập nhật lúc 10/07/2018 8:10:12 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 14/07/2018 8:00:00 SA đến: 25/07/2018 9:00:00 SA
 • Phụ tùng tiêu hao cho hệ thống cấp thoát nước – năm 2018
  Cập nhật lúc 02/07/2018 2:44:53 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2018 8:00:00 SA đến: 24/07/2018 9:00:00 SA
 • Dịch vụ bảo trì hệ thống thông gió và điều hòa không khí tòa nhà XN Khoan - TTAT & Tòa nhà XN Xây lắp - XN Dịch vụ vietsovpetro - Năm 2018
  Cập nhật lúc 02/07/2018 2:42:53 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2018 8:00:00 SA đến: 24/07/2018 9:00:00 SA
 • Dịch vụ bảo trì hệ thống PCCC các tòa nhà XN Khí, Viện Nippi, TT CNTT, Trường KTNV khu vực 105 Lê Lợi Vietsovpetro năm 2018
  Cập nhật lúc 02/07/2018 2:41:42 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2018 8:00:00 SA đến: 23/07/2018 9:00:00 SA
 • Dịch vụ bảo trì hệ thống thông gió ĐHKK tòa nhà Xí nghiệp Địa Vật Lý Giếng Khoan Vietsovpetro – năm 2018
  Cập nhật lúc 02/07/2018 2:40:12 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 09/07/2018 8:00:00 SA đến: 23/07/2018 9:00:00 SA