Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Dịch vụ thay thế vật tư, thiết bị hệ thống CCTV tòa nhà BMĐH
    Cập nhật lúc 14/10/2019 10:58:47 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
    Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2019 8:00:00 SA đến: 31/10/2019 9:00:00 SA
  • Phụ tùng tiêu hao cho hệ thống điều hòa không khí – năm 2019
    Cập nhật lúc 26/09/2019 3:55:15 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
    Thời gian bán HSMT từ: 03/10/2019 8:00:00 SA đến: 22/10/2019 9:00:00 SA