Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Cung cấp áo mưa, khẩu trang chống bụi và xà bông bột đơn hàng số XNDV-026/18-VT.
    Cập nhật lúc 12/07/2018 11:18:04 SA - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
    Thời gian bán HSMT từ: 18/07/2018 8:30:00 SA đến: 31/07/2018 9:00:00 SA