Sign In

Thông báo đấu thầu

 • “Bảo dưỡng thiết bị lưu trữ DC” theo đơn hàng số CNTT-010/17/DV.
  Cập nhật lúc 23/10/2017 8:38:42 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 27/10/2017 8:00:00 SA đến: 09/11/2017 9:00:00 SA
 • Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế sửa chữa đường ống, bồn bể áp lực “PVFabricator/Nozzle Pro” theo đơn hàng số CNTT-059/17/DV.
  Cập nhật lúc 11/10/2017 8:25:56 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 17/10/2017 8:00:00 SA đến: 30/10/2017 9:00:00 SA
 • Nâng cấp bảo trì phần mềm tính toán thiết kế hệ thống điều khiển “SmartPlant P&ID” theo đơn hàng số CNTT-035/17/DV.
  Cập nhật lúc 11/10/2017 8:21:14 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 17/10/2017 8:00:00 SA đến: 30/10/2017 9:00:00 SA