Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thông báo gia hạn mời thầu: Phụ tùng máy dẫn đường máy bay
  Cập nhật lúc 16/07/2018 8:06:27 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2018 8:00:00 SA đến: 31/07/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Máy điện thoại các lọai
  Cập nhật lúc 16/07/2018 7:53:00 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2018 8:00:00 SA đến: 31/07/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị vô tuyến sóng cực ngắn
  Cập nhật lúc 11/07/2018 2:59:11 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 18/07/2018 8:00:00 SA đến: 31/07/2018 9:00:00 SA
 • “Mua thiết bị viba công trình biển” theo đơn hàng hiệu chỉnh số CNTT-0001/18.
  Cập nhật lúc 11/07/2018 2:17:00 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 16/07/2018 8:00:00 SA đến: 27/07/2018 9:00:00 SA
 • “Mua máy điện thoại chống cháy nổ” theo đơn hàng số CNTT-0005/18.
  Cập nhật lúc 11/07/2018 2:13:49 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 17/07/2018 8:00:00 SA đến: 30/07/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Thuê kênh thông tin vệ tinh Vinasat-1
  Cập nhật lúc 05/07/2018 10:30:47 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 11/07/2018 8:00:00 SA đến: 24/07/2018 9:00:00 SA