Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thông báo mời thầu gói thầu: Giấy và mực máy Fax
  Cập nhật lúc 16/10/2019 3:21:40 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2019 8:00:00 SA đến: 04/11/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Phụ tùng cho thiết bị VHF, UHF, HF
  Cập nhật lúc 16/10/2019 3:18:38 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2019 8:00:00 SA đến: 04/11/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Máy bộ đàm
  Cập nhật lúc 10/10/2019 4:11:30 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 17/10/2019 8:00:00 SA đến: 30/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Sửa chữa máy tính
  Cập nhật lúc 20/09/2019 1:59:47 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2019 8:00:00 SA đến: 24/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Sửa chữa thiết bị ngoại vi
  Cập nhật lúc 20/09/2019 1:57:50 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2019 8:00:00 SA đến: 24/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Bảo trì máy tính và thiết bị ngoại vi
  Cập nhật lúc 20/09/2019 11:25:14 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2019 8:00:00 SA đến: 24/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Trang thiết bị văn phòng lô 09-3/12
  Cập nhật lúc 20/09/2019 11:20:26 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2019 8:00:00 SA đến: 24/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Trang thiết bị văn phòng lô 04-3
  Cập nhật lúc 20/09/2019 11:14:06 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2019 8:00:00 SA đến: 24/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Máy tính cho các chương trình chuyên dụng thiết kế 3D
  Cập nhật lúc 30/08/2019 2:37:52 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 06/09/2019 8:00:00 SA đến: 22/10/2019 9:00:00 SA