Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Máy tính Workstation
    Cập nhật lúc 26/07/2019 2:50:12 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
    Thời gian bán HSMT từ: 26/07/2019 8:00:00 SA đến: 26/08/2019 9:00:00 SA