Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thông báo mời thầu gói thầu: Máy quét và các thiết bị ngoại vi
  Cập nhật lúc 27/03/2020 10:01:45 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 30/03/2020 8:00:00 SA đến: 14/04/2020 9:00:00 SA
 • Máy điện thoại các loại
  Cập nhật lúc 26/03/2020 3:16:30 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 27/03/2020 8:00:00 SA đến: 09/04/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Mực Fax
  Cập nhật lúc 26/03/2020 3:14:49 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 27/03/2020 8:00:00 SA đến: 09/04/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị thông tin vệ tin Inmarsat-C
  Cập nhật lúc 26/03/2020 2:58:27 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 27/03/2020 8:00:00 SA đến: 09/04/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Máy bộ đàm
  Cập nhật lúc 26/03/2020 2:47:55 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 27/03/2020 8:00:00 SA đến: 09/04/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Thuế thiết bị và kênh liên lạc qua vệ tinh phục vụ giếng khoan CT-7X Lô 09-3 12
  Cập nhật lúc 25/03/2020 11:12:40 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 25/03/2020 12:00:00 SA đến: 10/04/2020 12:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Dây điện thoại các loại
  Cập nhật lúc 20/03/2020 3:50:09 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2020 8:00:00 SA đến: 08/04/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Máy tính cho các chương trình chuyên dụng thiết kế 3D
  Cập nhật lúc 20/03/2020 3:45:07 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2020 8:00:00 SA đến: 08/04/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu : Hệ thống truyền số liệu giữa biển và bờ
  Cập nhật lúc 13/03/2020 4:55:07 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 19/03/2020 8:00:00 SA đến: 03/04/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Cáp, hố cáp và vật tư khác để thay thế hệ thống cáp
  Cập nhật lúc 13/03/2020 4:13:09 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 19/03/2020 8:00:00 SA đến: 03/04/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn mời gói thầu: Trang bị cho trường học TK1
  Cập nhật lúc 12/03/2020 2:34:20 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 18/03/2020 8:00:00 SA đến: 15/04/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn mời thầu gói thầu: Máy thu phát VHF
  Cập nhật lúc 12/03/2020 2:30:55 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 18/03/2020 8:00:00 SA đến: 15/04/2020 9:00:00 SA