Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Cung cấp “ Thiết bị nâng tải chuyên dụng và cáp cẩu" -Theo đơn hàng số DVL-086/17/VT
  Cập nhật lúc 20/10/2017 1:46:32 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2017 8:00:00 SA đến: 02/11/2017 9:00:00 SA
 • : Cung cấp “Vật tư cách nhiệt” -Theo đơn hàng số DVL-085/17/VT - Loại gói thầu:
  Cập nhật lúc 20/10/2017 1:25:33 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2017 8:00:00 SA đến: 01/11/2017 9:00:00 SA
 • Cung cấp “Vật tư, dụng cụ cho xưởng sửa chữa thiết bị địa vật lý” -Theo đơn hàng số DVL-084/17/VT
  Cập nhật lúc 20/10/2017 11:20:56 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2017 8:00:00 SA đến: 02/11/2017 9:00:00 SA
 • Cung cấp “ Phụ tùng dùng cho sửa chữa trạm tời và động cơ" -Theo đơn hàng số DVL-083/17/VT
  Cập nhật lúc 20/10/2017 11:16:16 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2017 8:00:00 SA đến: 02/11/2017 9:00:00 SA
 • Cung cấp “Sửa chữa, bảo dưỡng Fakel, bình tách và các thiết bị khác” -Theo đơn hàng số DVL-077/17/DV
  Cập nhật lúc 20/10/2017 10:51:39 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2017 8:00:00 SA đến: 02/11/2017 9:00:00 SA
 • Cung cấp “Phụ tùng cho hệ thống thủy lực, khí nén ” -Theo đơn hàng số DVL-075/17/VT
  Cập nhật lúc 20/10/2017 10:32:13 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2017 8:00:00 SA đến: 01/11/2017 9:00:00 SA
 • : Cung cấp “Kim loại đen ” -Theo đơn hàng số DVL-074/17/VT
  Cập nhật lúc 20/10/2017 10:24:48 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2017 8:00:00 SA đến: 02/11/2017 12:00:00 SA
 • Cung cấp “Thiết bị điện và vật tư ” -Theo đơn hàng số DVL-073/17/VT
  Cập nhật lúc 20/10/2017 10:13:20 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2017 8:00:00 SA đến: 01/11/2017 9:00:00 SA