Sign In

Thông báo đấu thầu

TTAT/017/19-DV

Cập nhật: 05/09/2019 10:29:33 SA

​TTAT/015/19-DV​ Dịch vụ kiểm định thiết bị, bình chịu áp lực và thiết bị nâng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn​

Thời gian bán HSMT từ : 13/09/2019 8:00:00 SA đến 23/09/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 200.000 ĐỒNG /GÓI
Người liên hệ: Nguyễn Thanh Vân ; Điện thoại 02543 839871-8968 Phòng Kinh tế - Hành Chính Trung tâm an toàn và bảo vệ môi trường. Địa chỉ: Số 52 Đường 30/4 , Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu Nhà thầu mua hồ sơ bằng cách nộp tiền hoặc ủy nhiệm chi vào Tài khoản của
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 23/09/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 23/09/2019 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: TT An toàn

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN