Sign In

Thông báo đấu thầu


Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí (XNKT) thuộc Liên doanh Việt - Nga VIETSOVPETRO tổ chức đấu thầu cung cấp Dịch vụ “Cung cấp nhân lực vật tư lắp đặt giàn giáo và tháo bọc cách nhiệt phục vụ công tác Shut Down Job cho tàu FPSO TGT1 năm 2019 MSR 3503” - Gói thầu số DV-038/19-DA/FPSO.

Chi tiết xem tại đây: TBMT_DV-038-19-DA-FPSO.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 11/09/2019 8:00:00 SA đến 23/09/2019 2:00:00 CH
Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng)
Người liên hệ: Mrs. Lành (Email : lanhkt.pt@vietsov.com.vn); Điện thoại 0254-3839871/3838662 – Ext. 5768
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 23/09/2019 2:00:00 CH
Thời gian mở thầu: 23/09/2019 2:30:00 CH
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN