Sign In

Thông báo đấu thầu


Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí (XNKT) thuộc Liên doanh Việt - Nga VIETSOVPETRO tổ chức đấu thầu để cung cấp Dịch vụ “Chống ăn mòn cho các khu vực trên cao tiếp cận bằng phương pháp đu dây cho tàu FPSO MSR 3110+3354+3457” - Gói thầu số DV-039/19-DA/FPSO.

Chi tiết xem tại đây: TBMT_DV-039-19-DA-FPSO.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 11/09/2019 8:00:00 SA đến 23/09/2019 2:00:00 CH
Giá hồ sơ: 500.000 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng)
Người liên hệ: Mrs. Lành (Email : lanhkt.pt@vietsov.com.vn) ; Điện thoại 0254-3839871/3838662 – Ext. 5768
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 23/09/2019 2:00:00 CH
Thời gian mở thầu: 23/09/2019 2:30:00 CH
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác