Sign In

Thông báo đấu thầu


​Gói thầu XNK&SG-0111/19:Phụ tùng điện tiêu hao để vận hành giàn Cửu Long năm 2019. ​

Thời gian bán HSMT từ : 11/09/2019 8:00:00 SA đến 24/09/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 100.000 đồng / bộ
Người liên hệ: Ms. Đinh Thu Thủy - Tel: 0254 .839871 ext 8911/ 0903644757
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 24/09/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 24/09/2019 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Khoan

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN