Sign In

Thông báo đấu thầu


​Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí (XNKT) thuộc Liên doanh Việt - Nga VIETSOVPETRO có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu cung cấp “Dụng cụ cơ khí phục vụ vận hành, bảo dưỡng cho mỏ NR-DM" - Gói thầu số VT-499/19-KT.

Chi tiết xem tại đây: TBMT_VT-499-19-KT.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 12/09/2019 8:00:00 SA đến 24/09/2019 2:00:00 CH
Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm ngàn đồng)
Người liên hệ: Mrs. Lành, Điện thoại 0254-3839871/3838662 – Ext. 5768 (Email : lanhkt.pt@vietsov.com.vn)
Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 24/09/2019 2:00:00 CH
Thời gian mở thầu: 24/09/2019 2:30:00 CH
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác