Sign In

Thông báo đấu thầu

KT-105/19-VT – Ống thép

Cập nhật: 06/09/2019 5:11:05 CH

​Xem chi tiết tại đây TBMT_KT-105.19-VT.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 12/09/2019 8:00:00 SA đến 24/09/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ:
Người liên hệ: Ms. Lành
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác