Sign In

Thông báo đấu thầu


​Xem chi tiết tại đây: TBMT_KT-098.19-VT.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 11/09/2019 8:00:00 SA đến 23/09/2019 2:00:00 CH
Giá hồ sơ:
Người liên hệ: Ms. Lành
Hình thức đấu thầu: lanhkt.pt@vietsov.com.vn
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

06/09/2019 5:43:05 CH
KT-093/19-VT – Quạt thông gió
Thời gian bán HSMT từ : 11/09/2019 8:00:00 SA đến 23/09/2019 9:00:00 SA

06/09/2019 5:22:10 CH
VT-078/19-DA/R-DM _ Phụ tùng thiết bị lạnh cho các công trình thu gom khí mỏ "Rồng-Đồi Mồi" trên RP-3.
Thời gian bán HSMT từ : 13/09/2019 8:00:00 SA đến 24/09/2019 2:00:00 CH

06/09/2019 5:17:36 CH
KT-114/19-VT _ Vật tư kết nối giếng khai thác_Ống điều khiển và các phụ kiện.
Thời gian bán HSMT từ : 12/09/2019 8:00:00 SA đến 23/09/2019 2:00:00 CH

06/09/2019 5:11:05 CH
KT-105/19-VT – Ống thép
Thời gian bán HSMT từ : 12/09/2019 8:00:00 SA đến 24/09/2019 9:00:00 SA

06/09/2019 5:08:47 CH
KT-018/19-DV_Chi phí bảo dưỡng thường xuyên tổ hợp cứu sinh trên các công trình biển
Thời gian bán HSMT từ : 12/09/2019 8:00:00 SA đến 23/09/2019 2:00:00 CH

05/09/2019 12:22:50 CH
Thông báo mời thầu cung cấp “Dụng cụ cơ khí phục vụ vận hành, bảo dưỡng cho mỏ NR-DM" - Gói thầu số VT-499/19-KT
Thời gian bán HSMT từ : 12/09/2019 8:00:00 SA đến 24/09/2019 2:00:00 CH

05/09/2019 12:19:12 CH
Thông báo mời thầu cung cấp “Phụ tùng cho bơm các loại " - Gói thầu số KT-110/19-VT
Thời gian bán HSMT từ : 11/09/2019 8:00:00 SA đến 25/09/2019 2:00:00 CH