Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 04/09/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 VND/bộ
Người liên hệ: Hồ Mai Hương ext. 2769
Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế
Thời gian đóng thầu: 21/10/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 21/10/2019 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

20/09/2019 8:38:33 SA
Phụ tùng sửa chữa và mở rộng dung lượng mạng vệ tinh” (gói thầu số: VT-564/19-CNTT)
Thời gian bán HSMT từ : 25/09/2019 8:00:00 SA đến 25/10/2019 9:00:00 SA