Sign In

Thông báo đấu thầu


​Chi tiết thông tin gói thầu xem tại đây: TBMT DV-046-19-DA-CNV.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 09/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 8:30:00 SA
Giá hồ sơ:
Người liên hệ: Mrs Kiều Lành
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN