Sign In

Thông báo đấu thầu


​Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí (XNKT) thuộc Liên doanh Việt - Nga VIETSOVPETRO có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu “Vật tư tiêu hao & Inox Tote Tanks cho dịch vụ vận hành bảo dưỡng hệ thống máy nén khí Đại Hùng trên BK Thiên Ưng " - Gói thầu số VT-085/19-DA/MNTƯĐH theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước

Chi tiết xem tại đây: TBMT_VT-085-19-DA-MNTUDH.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 2:00:00 CH
Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ (Bốn trăm ngàn đồng)
Người liên hệ: Mrs. Lành (Email: lanhkt.pt@vietsov.com.vn) , Điện thoại 0254-3839871/3838662 – Ext. 5768
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 21/10/2019 2:00:00 CH
Thời gian mở thầu: 21/10/2019 2:30:00 CH
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

07/10/2019 4:44:30 CH
KT-138/19-VT – Van và chi tiết nối
Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 8:00:00 SA đến 22/10/2019 9:00:00 SA

07/10/2019 3:52:13 CH
KT-136/19-VT – Phụ tùng cho BK và các RC
Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 9:00:00 SA

07/10/2019 2:28:05 CH
TBMT gói KT-139/19-VT "Vật tư để lắp đặt hệ thống xử lý lắng đọng muối trên BK ThTC-1"
Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 2:00:00 CH

07/10/2019 2:19:00 CH
KT-133/19-VT “Vật tư để lắp đặt skid trung hòa acid dư”
Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 2:00:00 CH

07/10/2019 10:53:58 SA
VT-092/19-DA/WHP: Vật tư thiết bị phục vụ vận hành và bảo dưỡng TGT-WHPs năm 2019
Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 8:00:00 SA đến 22/10/2019 8:30:00 SA

04/10/2019 4:52:33 CH
KT-137/19-VT “Phụ tùng cho ThTC, GTC”
Thời gian bán HSMT từ : 10/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 2:00:00 CH

04/10/2019 8:44:50 SA
TBMT gói VT-014/19-KT/TƯ “Phụ tùng cho thiết bị lọc nước biển trên BK Thiên Ưng”
Thời gian bán HSMT từ : 10/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 9:00:00 SA

03/10/2019 5:08:45 CH
DV-046/19-DA/CNV Dịch vụ nâng cấp phần mềm quản lý bảo dưỡng CMMS cho giàn CNV
Thời gian bán HSMT từ : 09/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 8:30:00 SA