Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 09/10/2019 7:00:00 SA đến 21/10/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 300000
Người liên hệ: Phòng Thương mại – Dịch vụ, tầng 8 số 67 Đường 30/4 Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, điện thoại 84-254-3839871/3838662 – Ext. 3063, email: huyendtt.cd.@vietsov.com.vn.
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi
Thời gian đóng thầu: 21/10/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 21/10/2019 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Xây lắp

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN