Sign In

Thông báo đấu thầu


​Chi tiết gói thầu xem tại đây: TBMT VT-101.19-DA.MNTUDH..jpg

Thời gian bán HSMT từ : 16/10/2019 8:00:00 SA đến 28/10/2019 8:30:00 SA
Giá hồ sơ:
Người liên hệ: Mrs Kiều Lành
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

10/10/2019 3:18:00 CH
KT-142/19-VT “Vật tư cho phương tiện cứu sinh năm 2019”
Thời gian bán HSMT từ : 16/10/2019 8:00:00 SA đến 23/10/2019 2:00:00 CH

10/10/2019 12:12:37 CH
TBMT gói VT-091/19-DA/CNV "Vật tư dự phòng bảo dưỡng sửa chữa cẩu và thiết bị cơ khí giàn CNV"
Thời gian bán HSMT từ : 17/10/2019 8:00:00 SA đến 28/10/2019 9:00:00 SA


07/10/2019 4:44:30 CH
KT-138/19-VT – Van và chi tiết nối
Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 8:00:00 SA đến 22/10/2019 9:00:00 SA

07/10/2019 3:52:13 CH
KT-136/19-VT – Phụ tùng cho BK và các RC
Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 9:00:00 SA

07/10/2019 2:28:05 CH
TBMT gói KT-139/19-VT "Vật tư để lắp đặt hệ thống xử lý lắng đọng muối trên BK ThTC-1"
Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 2:00:00 CH

07/10/2019 2:19:00 CH
KT-133/19-VT “Vật tư để lắp đặt skid trung hòa acid dư”
Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 2:00:00 CH

07/10/2019 10:53:58 SA
VT-092/19-DA/WHP: Vật tư thiết bị phục vụ vận hành và bảo dưỡng TGT-WHPs năm 2019
Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 8:00:00 SA đến 22/10/2019 8:30:00 SA

04/10/2019 4:52:33 CH
KT-137/19-VT “Phụ tùng cho ThTC, GTC”
Thời gian bán HSMT từ : 10/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 2:00:00 CH

04/10/2019 8:44:50 SA
TBMT gói VT-014/19-KT/TƯ “Phụ tùng cho thiết bị lọc nước biển trên BK Thiên Ưng”
Thời gian bán HSMT từ : 10/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 9:00:00 SA

03/10/2019 5:08:45 CH
DV-046/19-DA/CNV Dịch vụ nâng cấp phần mềm quản lý bảo dưỡng CMMS cho giàn CNV
Thời gian bán HSMT từ : 09/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 8:30:00 SA