Sign In

Thông báo đấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu: Máy bộ đàm

Cập nhật: 10/10/2019 4:11:30 CH

1.Tên gói thầu: Máy bộ đàm. Theo đơn hàng số CNTT-0049/19.

 • Loại gói thầu:

 
 
 
X

          Xây lắp       Mua sắm hàng hóa       Tư vấn       Phi tư vấn       Hỗn hợp

 • Giá gói thầu: 541.332.000  vnđ
 • Nội dung chính của gói thầu: Máy bộ đàm
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Giao hàng 90 ngày.

  2. Tên dự án : Mua sắm thường xuyên năm 2019 của Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro.

  3. Nguồn vốn:  Từ kế hoạch tài chính năm 2019của Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

  6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ00 phút, ngày 17tháng 10 năm 2019 đến trước 9 giờ00, ngày 30  tháng 10 năm 2019.

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro- Trung Tâm Công nghệ Thông Tin & Liên Lạc.

  Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu

  Điện thoại/fax/email: 0254.3839871 Ext 2604; Fax: 0254.3563858

  Bán HSMT tại Website: http://tender.vietsov.com.vn

  Chuyển khoản tiền mua hồ sơ thầu vào tài khoản:

  + STK: 008.100.000001.1- NH TMCP Ngoại Thương- CN: Vũng Tàu

  + Tên TK: LD Việt- Nga Vietsovpetro (Nộp tiền qua Ngân hàng nhà thầu phải ghi rõ tên công ty và tên gói thầu cần mua).

  8. Giá bán 01 bộ HSMT:  500.000 vnđ

  9. Bảo đảm dự thầu: 5.500.000 VNĐ  ( Năm triệu, năm trăm nghìn đồng), hình thức bảo đảm: nộp thư bảo lãnh qua ngân hàng.

  10. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00 phút , 30/10/2019
  11. Thời điểm mở thầu 9 giờ 30 phút, ngày30/10/2019
Thời gian bán HSMT từ : 17/10/2019 8:00:00 SA đến 30/10/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 vnđ
Người liên hệ: ms. Bùi Thị Hoa_tel: 2604
Hình thức đấu thầu: rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển
Thời gian đóng thầu: 30/10/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 30/10/2019 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

20/09/2019 1:59:47 CH
Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Sửa chữa máy tính
Thời gian bán HSMT từ : 26/09/2019 8:00:00 SA đến 24/10/2019 9:00:00 SA

20/09/2019 1:57:50 CH
Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Sửa chữa thiết bị ngoại vi
Thời gian bán HSMT từ : 26/09/2019 8:00:00 SA đến 24/10/2019 9:00:00 SA

20/09/2019 11:25:14 SA
Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Bảo trì máy tính và thiết bị ngoại vi
Thời gian bán HSMT từ : 26/09/2019 8:00:00 SA đến 24/10/2019 9:00:00 SA

20/09/2019 11:20:26 SA
Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Trang thiết bị văn phòng lô 09-3/12
Thời gian bán HSMT từ : 26/09/2019 8:00:00 SA đến 24/10/2019 9:00:00 SA

20/09/2019 11:14:06 SA
Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Trang thiết bị văn phòng lô 04-3
Thời gian bán HSMT từ : 26/09/2019 8:00:00 SA đến 24/10/2019 9:00:00 SA

30/08/2019 2:37:52 CH
Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Máy tính cho các chương trình chuyên dụng thiết kế 3D
Thời gian bán HSMT từ : 06/09/2019 8:00:00 SA đến 22/10/2019 9:00:00 SA