Sign In

Thông báo đấu thầu


Chi tiết gói thầu xem tại đây: TBMT VT-16.19-CATAM.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 13/11/2019 8:00:00 SA đến 20/11/2019 2:00:00 CH
Giá hồ sơ:
Người liên hệ: Mrs Kiều Lành
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

06/11/2019 8:53:03 SA
TBMT gói VT-613/19-KT "Dụng cụ đo lưu lượng khí dầu cho công trình biển - Vật tư kết nối BK15 & BK16"
Thời gian bán HSMT từ : 12/11/2019 8:00:00 SA đến 22/11/2019 9:00:00 SA

05/11/2019 1:44:12 CH
TBMT gói VT-108/19-DA/FPSO "Vật tư cho vận hành tàu FPSO MSR-3614-3655-3656-3669-3673-3709"
Thời gian bán HSMT từ : 11/11/2019 8:00:00 SA đến 21/11/2019 9:00:00 SA