Sign In

Thông báo đấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu: Máy thu phát VHF

Cập nhật: 25/06/2020 11:29:00 SA

​​​Tên gói thầu: Máy thu phát VHF. Theo đơn hàng hiệu chỉnh số CNTT-0023/20.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước

Thời gian phát hành hồ sơ từ 08h00' ngày 01/07/2020 đến 09h00' ngày 17/07/2020.

Điện thoại liên hệ: 0254.383 9871. ext: 2604/mail: hoabt.ts@vietsov.com.vn

Bán hồ sơ tại website: http://tender.vietsov.com.vn

Chuyển khoản tiền mua hồ sơ qua số tài khoản: 008.100.00000.1- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương- CN: Vũng Tàu

Tên chủ tk: Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro

Giá bán hồ sơ 100.000 vnđ

Giá trị bảo đảm dự thầu: 650.000 vnđ

Thời điểm đóng thầu: 9h00' ngày 17/07/2020

Thời gian bán HSMT từ : 01/07/2020 8:00:00 SA đến 17/07/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 100.000 vnđ
Người liên hệ: Ms Bùi Thị Hoa_tel:2604
Hình thức đấu thầu: rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển
Thời gian đóng thầu: 17/07/2020 8:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 17/07/2020 9:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN