Sign In

Thông báo đấu thầu


 • Interested bidders can buy Bidding documents with non-refundable cost of  VND 500,000/set (in word: Five hundred thousand Vietnam Dong/set). 
  Payment for Bidding documents shall be made by Telegraphic Transfer to the following Vietsovpetro's account: 

  Account No.: 008.100.000001.1
  Beneficiary: Vietsovpetro.
  VIETCOMBANK, Vung Tau Branch.
  Please indicate: Payment for Bidding documents - Package No. VT-199/20-KB

  Place of Bidding documents issue: Commercial Department of Vietsovpetro, 105 Le Loi Str., Vung Tau City, S.R.Viet Nam. (13th Floor, the main building. Tel. 84- 254- 3839871/ 3838662 – Ext: 2146).
 • Bidder's people who comes to Vietsovpetro for getting Bidding documents must submit the Original record of payment/cash deposit slip evidencing that the payment for Bidding documents have been made by the Bidder to the above mentioned Vietsovpetro's account.
 • Bid security: 550.00 USD or 13,000,000 VND.
  Form of Bid security: Bid Bond is issued by a bank or a branch of bank operating legally in Vietnam.
Thời gian bán HSMT từ : 02/07/2020 8:00:00 SA đến 22/07/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500 000 VNĐ
Người liên hệ: Nguyen Thi Kim Hang
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi quốc tế/ International competitive bidding
Thời gian đóng thầu: 22/07/2020 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 22/07/2020 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

24/06/2020 2:18:52 CH
Đồng hồ đo Coriolis và vật tư cho hiện đại hóa hệ thống đo dầu của bình C-1 và C-3 trên giàn RP-1 (VT-091/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 24/06/2020 2:00:00 CH đến 16/07/2020 9:00:00 SA


24/06/2020 10:57:03 SA
Cung cấp Phụ tùng điện (Helideck Floodlight, Helideck Perimeter Light, Fire damper, Valve Regulated Lead Acid batteries) (VT-193/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 24/06/2020 8:00:00 SA đến 14/07/2020 10:00:00 SA


23/06/2020 2:45:35 CH
Dịch vụ tư vấn công bố Cảng (DV-175/20-XNDV)
Thời gian bán HSMT từ : 26/06/2020 9:00:00 SA đến 16/07/2020 9:00:00 SA

23/06/2020 8:14:25 SA
Giám định hàng hóa năm 2020 (Đơn hàng DV-182/20-XNDV)
Thời gian bán HSMT từ : 01/07/2020 9:00:00 SA đến 21/07/2020 9:00:00 SA

23/06/2020 7:49:32 SA
Vật tư, phụ tùng tháo lắp đầu giếng, cành thông cho các giếng CT-7X, Lô 09-3/12 (VT-185/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 23/06/2020 7:15:00 SA đến 14/07/2020 9:00:00 SA

18/06/2020 8:35:05 SA
Thuê dịch vụ khoan xiên cho giếng khoan 8016-BK8 và 1229-ВТ7 năm 2020 Lô 09-1 (DV-150/20-KB)
Thời gian bán HSMT từ : 22/06/2020 8:00:00 SA đến 03/08/2020 9:00:00 SA

18/06/2020 8:28:12 SA
Mud agitator for block 09-1 (VT-160/20-KB)
Thời gian bán HSMT từ : 22/06/2020 9:00:00 SA đến 13/07/2020 9:00:00 SA