Sign In

Thông báo đấu thầu


​​

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Thương mại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tầng 12, Nhà làm việc Bộ máy Điều hành Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng chẵn)

Hình thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro như sau: 

    • 008.100.000001.1
    • Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro.
    • Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu
    • Nội dung chuyển khoản: Tên nhà thầu, nộp tiền mua HSMT gói thầu số VT-187/20-KHI.
  • ​Sau khi chuyển khoản, đại diện nhà thầu đến nhận HSMT phải mang ​biên nhận chuyển tiền thanh toán mua HSMT của Ngân hàng trên.
  • Bảo đảm dự thầu: 300,00 USD or 7.000​.000 VND thông qua ngân hàng.​​​


Thời gian bán HSMT từ : 26/06/2020 8:30:00 SA đến 21/07/2020 10:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 VND
Người liên hệ: Phòng Thương mại VIETSOVPETRO 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, Điện thoại 84-254-3839871/3838662 – Ext.2401 (Ms. Vy)
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
Thời gian đóng thầu: 21/07/2020 10:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 21/07/2020 10:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

26/06/2020 8:39:23 SA
For supplying of Consumable spare parts for Tam Dao 02 (VSP’s package No. VT-199/20-KB)
Thời gian bán HSMT từ : 02/07/2020 8:00:00 SA đến 22/07/2020 9:00:00 SA

24/06/2020 2:18:52 CH
Đồng hồ đo Coriolis và vật tư cho hiện đại hóa hệ thống đo dầu của bình C-1 và C-3 trên giàn RP-1 (VT-091/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 24/06/2020 2:00:00 CH đến 16/07/2020 9:00:00 SA


24/06/2020 10:57:03 SA
Cung cấp Phụ tùng điện (Helideck Floodlight, Helideck Perimeter Light, Fire damper, Valve Regulated Lead Acid batteries) (VT-193/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 24/06/2020 8:00:00 SA đến 14/07/2020 10:00:00 SA


23/06/2020 2:45:35 CH
Dịch vụ tư vấn công bố Cảng (DV-175/20-XNDV)
Thời gian bán HSMT từ : 26/06/2020 9:00:00 SA đến 16/07/2020 9:00:00 SA

23/06/2020 8:14:25 SA
Giám định hàng hóa năm 2020 (Đơn hàng DV-182/20-XNDV)
Thời gian bán HSMT từ : 01/07/2020 9:00:00 SA đến 21/07/2020 9:00:00 SA

23/06/2020 7:49:32 SA
Vật tư, phụ tùng tháo lắp đầu giếng, cành thông cho các giếng CT-7X, Lô 09-3/12 (VT-185/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 23/06/2020 7:15:00 SA đến 14/07/2020 9:00:00 SA

18/06/2020 8:35:05 SA
Thuê dịch vụ khoan xiên cho giếng khoan 8016-BK8 và 1229-ВТ7 năm 2020 Lô 09-1 (DV-150/20-KB)
Thời gian bán HSMT từ : 22/06/2020 8:00:00 SA đến 03/08/2020 9:00:00 SA

18/06/2020 8:28:12 SA
Mud agitator for block 09-1 (VT-160/20-KB)
Thời gian bán HSMT từ : 22/06/2020 9:00:00 SA đến 13/07/2020 9:00:00 SA