Sign In

Thông báo đấu thầu


Tên gói thầu: Cập nhật, soạn thảo, mua sắm bổ sung tài liệu trình đăng kiểm phê duyệt cho các tàu theo công ước SOLAS, MARPOL, bộ luật FSS, LSA… năm 2020, đơn hàng VTB-025/20/DV

Địa điểm phát hành HSMT: P.Thương mại-Vật tư, XN Vận tải biển & Công tác lặn Vietsovpetro, số 71A, đ. 30/4, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, đt: 0254-3838662 (ext. 3935), email: tuanla.mt@vietsov.com.vn

Giá bán 01 bộ HSMT:  200.000 VND (hai trăm nghìn đồng) bằng chuyển khoản

(Thông tin chuyển khoản: chủ TK: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro

STK: 008.100.000001.1 tại NH Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu)

Thời gian bán HSMT từ : 29/06/2020 10:00:00 SA đến 14/07/2020 10:00:00 SA
Giá hồ sơ: 200.000 VND
Người liên hệ: P.Thương mại-Vật tư, XN Vận tải biển & Công tác lặn Vietsovpetro, số 71A, đ. 30/4, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, đt: 0254-3838662 (ext. 3935), email: tuanla.mt@vietsov.com.vn
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 14/07/2020 10:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 14/07/2020 11:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Vận tải biển

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

24/06/2020 3:44:05 CH
Cung cấp trang bị bảo hộ lao động cho XN VTB&CTL năm 2020, ĐH VTB-016/20/VT
Thời gian bán HSMT từ : 25/06/2020 7:30:00 SA đến 10/07/2020 8:30:00 SA