Sign In

Thông báo đấu thầu


Tên gói thầu: Soạn thảo cập nhật Kế hoạch an ninh tàu biển, trình VR phê duyệt năm 2020 (Thực hiện bộ luật ISPS)”, đơn hàng VTB-026/20/DV

Địa điểm phát hành HSMT: P.Thương mại-Vật tư, XN Vận tải biển & Công tác lặn Vietsovpetro, số 71A, đ. 30/4, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, đt: 0254-3838662 (ext. 3935), email: tuanla.mt@vietsov.com.vn

Giá bán 01 bộ HSMT:  200.000 VND (hai trăm nghìn đồng) bằng chuyển khoản

(Thông tin chuyển khoản: chủ TK: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro

STK: 008.100.000001.1 tại NH Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu)

 

Thời gian bán HSMT từ : 29/06/2020 10:00:00 SA đến 14/07/2020 10:00:00 SA
Giá hồ sơ: 200.000 VND
Người liên hệ: P.Thương mại-Vật tư, XN Vận tải biển & Công tác lặn Vietsovpetro, số 71A, đ. 30/4, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, đt: 0254-3838662 (ext. 3935), email: tuanla.mt@vietsov.com.vn
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 14/07/2020 10:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 14/07/2020 11:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Vận tải biển

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN


24/06/2020 3:44:05 CH
Cung cấp trang bị bảo hộ lao động cho XN VTB&CTL năm 2020, ĐH VTB-016/20/VT
Thời gian bán HSMT từ : 25/06/2020 7:30:00 SA đến 10/07/2020 8:30:00 SA