Sign In

Thông báo đấu thầu


Tên gói thầu: Soạn thảo cập nhật chỉnh sửa Hệ thống quản lý an toàn, an ninh và mời VRQC đánh giá giấy chứng nhận DoC năm 2020 (Thực hiện bộ luật ISM Code)”, đơn hàng VTB-027/20/DV

Địa điểm phát hành HSMT: P.Thương mại-Vật tư, XN Vận tải biển & Công tác lặn Vietsovpetro, số 71A, đ. 30/4, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, đt: 0254-3838662 (ext. 3935), email: tuanla.mt@vietsov.com.vn

Giá bán 01 bộ HSMT:  200.000 VND (hai trăm nghìn đồng) bằng chuyển khoản

(Thông tin chuyển khoản: chủ TK: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro

STK: 008.100.000001.1 tại NH Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu)

 

Thời gian bán HSMT từ : 14/07/2020 10:00:00 SA đến 14/07/2020 10:00:00 SA
Giá hồ sơ: 200.000 VND
Người liên hệ: P.Thương mại-Vật tư, XN Vận tải biển & Công tác lặn Vietsovpetro, số 71A, đ. 30/4, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, đt: 0254-3838662 (ext. 3935), email: tuanla.mt@vietsov.com.vn
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 14/07/2020 10:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 14/07/2020 11:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Vận tải biển

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

29/06/2020 3:01:47 CH
Soạn thảo cập nhật Kế hoạch an ninh tàu biển, trình VR phê duyệt năm 2020 (Thực hiện bộ luật ISPS), đơn hàng VTB-026/20/DV
Thời gian bán HSMT từ : 29/06/2020 10:00:00 SA đến 14/07/2020 10:00:00 SA


24/06/2020 3:44:05 CH
Cung cấp trang bị bảo hộ lao động cho XN VTB&CTL năm 2020, ĐH VTB-016/20/VT
Thời gian bán HSMT từ : 25/06/2020 7:30:00 SA đến 10/07/2020 8:30:00 SA