Sign In

Thông báo đấu thầu

Dụng cụ đo lường - DVL-045/20/VT cho 091

Cập nhật: 30/06/2020 8:03:58 SA

Thời gian bán HSMT từ : 07/07/2020 8:00:00 SA đến 22/07/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 200.000
Người liên hệ: Ms Trang (tranglh.fg@vietsov.com.vn)
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 22/07/2020 8:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 22/07/2020 9:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN đia vật lý

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

29/06/2020 8:40:55 SA
“Vật tư bảo hộ lao động năm 2020” -Theo đơn hàng số DVL-041/20/VT
Thời gian bán HSMT từ : 06/07/2020 8:00:00 SA đến 21/07/2020 9:00:00 SA

26/06/2020 9:25:35 SA
Máy điều hòa nhiệt độ công nghiệp cho các trạm ĐVL- DVL-038/20/VT cho 091
Thời gian bán HSMT từ : 26/06/2020 8:00:00 SA đến 10/07/2020 9:00:00 SA