Sign In

Thông báo đấu thầu

ПДНГ-0286-20 Quạt thông gió

Cập nhật: 30/06/2020 10:29:15 SA

​chi tiết file đính kèm xem tại đây: ПДНГ-0286-20 Quạt thông giójpg_Page1.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 06/07/2020 8:00:00 SA đến 16/07/2020 2:00:00 CH
Giá hồ sơ: 200.000
Người liên hệ: lanhkt.pt@vietsov.com.vn
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 16/07/2020 2:00:00 CH
Thời gian mở thầu: 16/07/2020 2:30:00 CH
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

29/06/2020 9:08:06 SA
HSMT ПДНГ-0294/20: Phụ tùng cho các BK, RC.
Thời gian bán HSMT từ : 02/07/2020 8:00:00 SA đến 13/07/2020 2:00:00 CH

26/06/2020 3:41:10 CH
ПДНГ-0107/20 – Điều hòa không khí sử dụng cho công trình biển năm 2020
Thời gian bán HSMT từ : 02/07/2020 8:00:00 SA đến 13/07/2020 9:00:00 SA

25/06/2020 9:21:08 SA
VT-043/20-DA/FPSO Vật tư tiêu hao E&I MSR-3600-3634-3845-3898 cho vận hành Tàu FPSO-TGT1 trong năm 2020
Thời gian bán HSMT từ : 01/07/2020 8:00:00 SA đến 13/07/2020 9:00:00 SA

24/06/2020 3:53:53 CH
Gói thầu ПДНГ-0066/20_ Phụ tùng Điện - TĐH khắc phục các khuyến cáo đăng kiểm của DNV và sự cố trên các CTB
Thời gian bán HSMT từ : 29/06/2020 8:00:00 SA đến 09/07/2020 2:00:00 CH