Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 20/07/2020 8:00:00 SA đến 17/08/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ
Người liên hệ: Phòng Thương Mại, XNKT. Địa chỉ: Số 15 Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, Điện thoại: +84-64-3839871/3838662 Ext: 5656 (Mrs.Lành. Email: lanhkt.pt@vietsov.com.vn)
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 17/08/2020 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 17/08/2020 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN