Sign In

Thông báo đấu thầu


​Tên gói thầu: Ống thép cho đường ống Gaslift và đường ống ép vỉa MSP7/BK21 - Tee tie in BK19 – Lô 09.1 (VT-202/20-XL-DA/N3-TTHN)

 

 

Thời gian bán HSMT từ : 30/07/2020 9:00:00 SA đến 08/09/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 Đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn)
Người liên hệ: Ms.Nhung -Ext.2227
Hình thức đấu thầu: RRQT - 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
Thời gian đóng thầu: 08/09/2020 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 08/09/2020 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Ban ĐSNO

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN