Sign In

Thông báo đấu thầu


​Chi tiết gói thầu xem tại đây: 3. Phieu dang bao_0326.20jpg_Page1.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 04/08/2020 8:00:00 SA đến 14/08/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ:
Người liên hệ: Ms Kiều Lành
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN