Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 06/08/2020 8:00:00 SA đến 17/08/2020 2:00:00 CH
Giá hồ sơ: 400.000 VNĐ (Bốn trăm ngàn đồng)
Người liên hệ: Phòng Thương Mại – Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí (Số 15, Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, TP-Vũng Tàu, Điện thoại: +84-254-3839871/3838662 – xin số 5768 (Mrs. Lành); Email : lanhkt.pt@vietsov.com.vn
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 17/08/2020 2:00:00 CH
Thời gian mở thầu: 17/08/2020 2:30:00 CH
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

29/07/2020 3:52:34 CH
ПДНГ-0326/20 Van chặn và đầu nối cho nhu cầu sửa chữa vận hành
Thời gian bán HSMT từ : 04/08/2020 8:00:00 SA đến 14/08/2020 9:00:00 SA