Sign In

Thông báo đấu thầu

thông báo mời thầu: Cáp hàn năm 2017

Cập nhật: 11/10/2017 1:30:05 CH

 • Giá gói thầu: 15,719.94 USD ~   356.606.725 VNĐ.
 • Nội dung chính của gói thầu: Cáp hàn năm 2017
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 – 08 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
 1. Tên dự án: Block 09-1
 2. Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất của VIETSOVPETRO năm 2017.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 07h00 ngày 16/10/2017 đến 09h00 ngày 30/10/2017 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế toán - XNXLKS&SC số 67 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu. (gặp Mrs Việt, số điện thoại 064.3838 662 – ext. 8641).
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 300.000 VNĐ (Ba trăm ngàn đồng). Đơn vị chuyển tiền mua HSMT vào tài khoản số 008.100.000001.1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Vũng Tàu, chủ TK Liên Doanh Việt Nga Vietsovpetro.
 8. Bảo đảm dự thầu 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng) – Do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
 9. Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 30/10/2017.
 10. Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 30/10/2017.

XNXLKS&SC kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.  ​


Thời gian bán HSMT từ : 16/10/2017 7:00:00 SA đến 30/10/2017 9:00:00 SA
Giá hồ sơ:
Người liên hệ:
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Xây lắp

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN