Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Dịch vụ khảo sát phần dưới nước kết cấu chân đế các giàn MSP-1, BK-9, RC-2, FSS-1,2,3 của VSP năm 2020 (DV-063/20-KT)
  Cập nhật lúc 21/02/2020 5:36:04 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/02/2020 8:00:00 SA đến: 16/03/2020 10:00:00 SA
 • Materials and Equipment for repair of the Risers by composite sleeve technology type (VSP’s package No. VT-027/20-KT)
  Cập nhật lúc 21/02/2020 3:08:19 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/02/2020 8:00:00 SA đến: 11/03/2020 9:00:00 SA
 • Thiết bị và phụ kiện để làm sạch cuộn dây của động cơ điện và máy phát điện bằng khí CO2 (CD-010/20)
  Cập nhật lúc 21/02/2020 1:35:07 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 24/02/2020 8:00:00 SA đến: 06/03/2020 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu - Gói thầu: "“Sửa chữa và chống ăn mòn kết cấu kim loại giàn MSP4 mỏ Bạch Hổ (Gói thầu số DV-072/20-KT1-VTN)
  Cập nhật lúc 21/02/2020 8:38:34 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/02/2020 8:00:00 SA đến: 13/03/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu "Mua cáp điện bờ cho tàu Hải Sơn", VTB-001/20/VT
  Cập nhật lúc 20/02/2020 4:37:32 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 24/02/2020 10:00:00 SA đến: 05/03/2020 10:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu - Gói thầu: "Sửa chữa và phục hồi chống ăn mòn kết cấu kim loại thượng tầng giàn MSP9 (Gói thầu số DV-055/20-KT1-VTN)
  Cập nhật lúc 20/02/2020 3:50:42 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/02/2020 8:00:00 SA đến: 09/03/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho Stinger năm 2020
  Cập nhật lúc 20/02/2020 2:40:46 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 18/02/2020 4:30:00 CH đến: 02/03/2020 9:00:00 SA
 • Khí kỹ thuật phục vụ thi công BK21
  Cập nhật lúc 20/02/2020 2:36:06 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 20/02/2020 1:40:00 CH đến: 03/03/2020 8:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu; "Sửa chữa và chống ăn mòn kết cấu kim loại giàn BK6 mỏ Bạch Hổ"(Gói thầu số DV-043/20-KT1-VTN)
  Cập nhật lúc 19/02/2020 4:25:41 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/02/2020 8:00:00 SA đến: 11/03/2020 9:00:00 SA
 • XNXL-016/19 Dụng cụ, thiết bị cho xưởng lắp ráp 2020
  Cập nhật lúc 19/02/2020 3:29:44 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 19/02/2020 12:00:00 SA đến: 03/03/2020 9:00:00 SA
 • Sửa chữa Piston cấp 2 máy nén LP Compressor của giàn CCP (XNK-03/20-DV)
  Cập nhật lúc 19/02/2020 11:07:25 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 20/02/2020 9:00:00 SA đến: 25/02/2020 9:00:00 SA
 • Kiểm tra hàng năm hệ thống GMDSS cho đội tàu của XNVTB&CTL theo yêu cầu của Đăng kiểm, đơn hàng VTB-003/20/DV
  Cập nhật lúc 19/02/2020 9:26:30 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 18/02/2020 10:00:00 SA đến: 28/02/2020 10:00:00 SA
 • Mua Sét cho khoan và sửa giếng cho Lô 09-1 năm 2020 (Gói thầu VT-031/20-KB)
  Cập nhật lúc 18/02/2020 4:00:42 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/02/2020 8:00:00 SA đến: 05/03/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư cho quản lý kho bãi (CD-008/20)
  Cập nhật lúc 18/02/2020 10:21:42 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 18/02/2020 8:00:00 SA đến: 28/02/2020 2:00:00 CH
 • Vật tư đo MPLT phục vụ công tác thử vỉa dài hạn giếng CT-5X
  Cập nhật lúc 18/02/2020 9:20:39 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 17/02/2020 8:00:00 SA đến: 27/02/2020 9:00:00 SA
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự và giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Lô 09-3/12
  Cập nhật lúc 18/02/2020 9:16:28 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 17/02/2020 8:00:00 SA đến: 28/02/2020 9:00:00 SA
 • Kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm định bè cứu sinh Viking – 02/20-DGCP/XNK
  Cập nhật lúc 18/02/2020 7:46:17 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 21/02/2020 9:00:00 SA đến: 04/03/2020 9:00:00 SA
 • Mua chai lấy mẫu phân tích chất lượng Khí & Condensaate giàn BK-TN (VT-014-20-HDDK)
  Cập nhật lúc 17/02/2020 9:26:52 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/02/2020 9:00:00 SA đến: 06/03/2020 9:00:00 SA
 • Mời khảo sát và báo giá bảo trì thiết bị thí nghiệm.
  Cập nhật lúc 17/02/2020 8:35:55 SA - Bên mời thầu: Viện
  Thời gian bán HSMT từ: 17/02/2020 8:00:00 SA đến: 24/02/2020 3:00:00 CH
 • Sửa chữa và chống ăn mòn kết cấu kim loại phần thượng tầng giàn CPP2 Mỏ Bạch Hổ (Gói thầu số: DV-042/20-KT1-NHV)
  Cập nhật lúc 14/02/2020 11:33:18 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/02/2020 8:00:00 SA đến: 10/03/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Sửa chữa và Chống ăn mòn kết cấu kim loại thượng tầng giàn MSP-10 mỏ Bạch Hổ - Vietsovpetro (MSP10-118-TS-SM Rev.1 & MSP10-119-TS-SM Rev.1)” – DV-009/20-KT1-NTK
  Cập nhật lúc 14/02/2020 9:42:06 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/02/2020 9:00:00 SA đến: 09/03/2020 12:00:00 SA
 • Supplying of Drilling bits (VT-009/20-KB)
  Cập nhật lúc 13/02/2020 5:30:11 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/02/2020 8:00:00 SA đến: 11/03/2020 9:00:00 SA
 • TBMT gói KT-001/20-VT "Thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác chống ăn mòn trên các công trình biển năm 2020"
  Cập nhật lúc 13/02/2020 3:54:37 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/02/2020 2:00:00 CH đến: 02/03/2020 2:00:00 CH
 • TBMT cung cấp “Lưới sàn chuyên dụng GRATING" - Gói thầu số KT-002/20-VT
  Cập nhật lúc 13/02/2020 2:29:54 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/02/2020 2:30:00 CH đến: 02/03/2020 2:30:00 CH
 • TBMT gói KT-03/20-DV “Xếp bè cứu sinh tự thổi loại 25, 20, 16, 10 và 06 người”
  Cập nhật lúc 12/02/2020 3:44:12 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 12/02/2020 3:00:00 CH đến: 05/03/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu : Máy tính cho các chương trình chuyên dụng thiết kế 3D
  Cập nhật lúc 11/02/2020 11:19:56 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 17/02/2020 8:00:00 SA đến: 28/02/2020 9:00:00 SA
 • Purchasing Material for structural repairing in year 2020, Block 09.1 (bidding package No. VT-015/20-XL-NHT)
  Cập nhật lúc 10/02/2020 3:55:24 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/02/2020 9:00:00 SA đến: 03/03/2020 2:00:00 CH
 • Supplying of Mudline suspension system for wells on Block 09-1 under Vietsovpetro’s Bidding Package No. VT-018/20-KB
  Cập nhật lúc 10/02/2020 3:10:50 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/02/2020 8:00:00 SA đến: 05/03/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Sửa chữa và Chống ăn mòn kết cấu kim loại giàn BK-5 mỏ Bạch Hổ - Vietsovpetro (BK5-068-TS-SM Rev.3 & BK5-069-TS-SM Rev.2)” – DV-044/20-KT1-NTK
  Cập nhật lúc 10/02/2020 10:03:19 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 14/02/2020 9:00:00 SA đến: 02/03/2020 9:00:00 SA
 •  Content Editor