Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Gia hạn: VT-555/19-VT – Vật tư cho bơm điện chìm trên giàn 3, 7, 8 (No.809; No.822 và No.816)
  Cập nhật lúc 18/10/2019 4:50:29 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2019 8:00:00 SA đến: 25/10/2019 9:00:00 SA
 • Vật tư cơ khí để chế tạo bộ đo đa pha tổng (MFM-1201) (VT-640/19-CD-DA)
  Cập nhật lúc 18/10/2019 3:09:40 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 24/10/2019 8:00:00 SA đến: 08/11/2019 2:00:00 CH
 • Thiết bị văn phòng (27/19-DVN/XNK)
  Cập nhật lúc 18/10/2019 11:19:34 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 24/10/2019 9:00:00 SA đến: 31/10/2019 9:00:00 SA
 • Gia hạn DV-350/19-CNTT (Nâng cấp bảo trì phần mềm phân tích ứng suất đường ống “CEASAR II”)
  Cập nhật lúc 18/10/2019 10:05:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2019 8:00:00 SA đến: 25/10/2019 9:00:00 SA
 • Gia hạn DV-349/19-CNTT (Bảo trì và mở rộng hệ thống quản lý tài liệu thiết kế tại Viện NCKH&TK – SPF)
  Cập nhật lúc 18/10/2019 10:02:38 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2019 8:00:00 SA đến: 25/10/2019 9:00:00 SA
 • KT-145/19-VT “Trang thiết bị và dụng cụ các xưởng khác”
  Cập nhật lúc 17/10/2019 5:29:01 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2019 8:00:00 SA đến: 04/11/2019 2:00:00 CH
 • VT-090/19-DA/FPSO: Field tools for reforming DC bus capacitor of VFD cabinetse Tàu FPSO-TGT-1, MSR-3462
  Cập nhật lúc 17/10/2019 5:21:13 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2019 8:00:00 SA đến: 04/11/2019 2:00:00 CH
 • Mời thầu gói thầu: Phụ tùng thay thế cho thiết bị thăm dò khuyết tật
  Cập nhật lúc 17/10/2019 3:11:38 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 24/10/2019 8:00:00 SA đến: 04/11/2019 9:00:00 SA
 • Gói thầu XNKSG-0251/19- Phụ tùng thiết bị hàn
  Cập nhật lúc 17/10/2019 8:07:13 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 24/10/2019 8:00:00 SA đến: 07/11/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Giấy và mực máy Fax
  Cập nhật lúc 16/10/2019 3:21:40 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2019 8:00:00 SA đến: 04/11/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Phụ tùng cho thiết bị VHF, UHF, HF
  Cập nhật lúc 16/10/2019 3:18:38 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 22/10/2019 8:00:00 SA đến: 04/11/2019 9:00:00 SA
 • Gia hạn đóng thầu gói thầu “Phụ tùng sửa chữa và mở rộng dung lượng mạng vệ tinh” theo đơn hàng số VT-564/19-CNTT.
  Cập nhật lúc 16/10/2019 8:41:43 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2019 8:00:00 SA đến: 25/10/2019 9:00:00 SA
 • “Mua hải đồ và Ấn phẩm hàng hải cho đội tàu năm 2019-2020”, đơn hàng VTB-035/19/VT
  Cập nhật lúc 16/10/2019 8:40:20 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2019 8:00:00 SA đến: 30/10/2019 8:00:00 SA
 • XNXL-152/19 Khí công nghiệp 2019-2020
  Cập nhật lúc 15/10/2019 10:56:30 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2019 2:00:00 CH đến: 29/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu cung cấp “Phụ tùng để kết nối trạm điều khiển giếng WCP đến các giếng mới trên các CTB” - Gói thầu số KT-144/19-VT
  Cập nhật lúc 15/10/2019 7:42:25 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2019 8:00:00 SA đến: 28/10/2019 2:00:00 CH
 • TTAT/020/19-VT
  Cập nhật lúc 14/10/2019 5:23:32 CH - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 21/10/2019 8:00:00 SA đến: 31/10/2019 9:00:00 SA
 • VT-14/19-KT/CATAM Mua hóa phẩm CaCl2 phục vụ công tác NVTL giếng CT-102 mỏ Cá Tầm
  Cập nhật lúc 14/10/2019 4:20:47 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2019 8:00:00 SA đến: 28/10/2019 9:00:00 SA
 • TBMT gói VT-096/19-DA/CNV ""Thiết bị dụng cụ cho vận hành bảo dưỡng giàn CNV"
  Cập nhật lúc 14/10/2019 3:45:15 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2019 8:00:00 SA đến: 29/10/2019 9:00:00 SA
 • Dịch vụ thay thế vật tư, thiết bị hệ thống CCTV tòa nhà BMĐH
  Cập nhật lúc 14/10/2019 10:58:47 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2019 8:00:00 SA đến: 31/10/2019 9:00:00 SA
 • 1-Phụ tùng sửa chữa cẩu cho CCDVSX ; 2- Mua văn phòng phẩm năm 2019
  Cập nhật lúc 11/10/2019 10:05:37 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2019 8:00:00 SA đến: 25/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu cung cấp “Vật tư, phụ tùng cho thiết bị Điện-Tự Động Hóa” - Gói thầu số VT-087/19-DA/R-ĐM
  Cập nhật lúc 11/10/2019 7:23:58 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2019 8:00:00 SA đến: 28/10/2019 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Máy bộ đàm
  Cập nhật lúc 10/10/2019 4:11:30 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 17/10/2019 8:00:00 SA đến: 30/10/2019 9:00:00 SA
 • VT-101/19-DA/MNTUĐH Dụng cụ và thiết bị cho việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện, cơ khí của hệ thống nén khí Đại Hùng trên giàn Thiên Ưng
  Cập nhật lúc 10/10/2019 3:22:32 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2019 8:00:00 SA đến: 28/10/2019 8:30:00 SA
 • KT-142/19-VT “Vật tư cho phương tiện cứu sinh năm 2019”
  Cập nhật lúc 10/10/2019 3:18:00 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2019 8:00:00 SA đến: 23/10/2019 2:00:00 CH
 • TBMT gói VT-091/19-DA/CNV "Vật tư dự phòng bảo dưỡng sửa chữa cẩu và thiết bị cơ khí giàn CNV"
  Cập nhật lúc 10/10/2019 12:12:37 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/10/2019 8:00:00 SA đến: 28/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Vật tư bổ sung cho mở rộng hệ thống khí Gazlift BK-8/BK-17
  Cập nhật lúc 10/10/2019 7:45:55 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2019 7:00:00 SA đến: 22/10/2019 9:00:00 SA
 • Filter giàn MKC (XNK-25/19-VT)
  Cập nhật lúc 09/10/2019 2:32:12 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2019 9:00:00 SA đến: 28/10/2019 9:00:00 SA
 • Thiết bị văn phòng (XNK-26/19-VT)
  Cập nhật lúc 08/10/2019 4:54:00 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 12/10/2019 9:00:00 SA đến: 22/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu cung cấp “Vật tư tiêu hao & Inox Tote Tanks cho dịch vụ vận hành bảo dưỡng hệ thống máy nén khí Đại Hùng trên BK Thiên Ưng " - Gói thầu số VT-085/19-DA/MNTƯĐH
  Cập nhật lúc 08/10/2019 10:32:15 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2019 8:00:00 SA đến: 21/10/2019 2:00:00 CH
 • KT-138/19-VT – Van và chi tiết nối
  Cập nhật lúc 07/10/2019 4:44:30 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2019 8:00:00 SA đến: 22/10/2019 9:00:00 SA
 • KT-136/19-VT – Phụ tùng cho BK và các RC
  Cập nhật lúc 07/10/2019 3:52:13 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/10/2019 8:00:00 SA đến: 21/10/2019 9:00:00 SA