Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Cung cấp hai bộ đo đa pha (MFM 1201; MFM 1202) cho công trình BK20 - Lô 09-1 (VT-008/19-XL-DA/N3-TTHN)
  Cập nhật lúc 25/09/2018 4:32:41 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/10/2018 9:00:00 SA đến: 12/11/2018 9:00:00 SA
 • Dịch vụ sửa chữa cửa các tòa nhà Vietsovpetro – năm 2018
  Cập nhật lúc 25/09/2018 3:14:08 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 29/09/2018 8:00:00 SA đến: 10/10/2018 9:00:00 SA
 • Sửa chữa chống thấm, chống dột các toà nhà vietsovpetro – năm 2018
  Cập nhật lúc 25/09/2018 11:29:37 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 29/09/2018 8:00:00 SA đến: 10/10/2018 9:00:00 SA
 • Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống thông gió và ĐHKK toà nhà TTYT Vietsovpetro - Năm 2018
  Cập nhật lúc 25/09/2018 11:17:56 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 29/09/2018 8:00:00 SA đến: 10/10/2018 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống an ninh tích hợp TK1
  Cập nhật lúc 25/09/2018 11:02:49 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 29/09/2018 8:00:00 SA đến: 10/10/2018 9:00:00 SA
 • Thiết bị thay thế tàu “Vietsovpetro-01” - Thanh cẩu 10T (ĐH VT-442/18-KT)
  Cập nhật lúc 25/09/2018 10:09:02 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2018 7:15:00 SA đến: 16/10/2018 9:00:00 SA
 • Phụ tùng điện cho thiết bị khoan giàn "Tam Đảo-03"(ĐH VT-456/18-KB)
  Cập nhật lúc 25/09/2018 10:04:17 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2018 7:15:00 SA đến: 17/10/2018 9:00:00 SA
 • Đơn hàng 001/18/TAUDAU/VTB
  Cập nhật lúc 25/09/2018 9:59:50 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 01/10/2018 8:00:00 SA đến: 08/10/2018 8:00:00 SA
 • sửa chữa cho kiểm tra trung gian tàu “Vietsovpetro-02” năm 2018 (đơn hàng DV-305/18-KT)
  Cập nhật lúc 25/09/2018 9:57:28 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/09/2018 7:15:00 SA đến: 02/10/2018 9:00:00 SA
 • sửa chữa đốc tàu “Bến Đình-01” năm 2019 (đơn hàng DV-343/18-VTB)
  Cập nhật lúc 25/09/2018 9:53:24 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2018 7:15:00 SA đến: 16/10/2018 9:00:00 SA
 • TBMT_gói thầu số VT-020/18-KT/TƯ
  Cập nhật lúc 25/09/2018 9:25:53 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 01/10/2018 8:00:00 SA đến: 11/10/2018 2:00:00 CH
 • “Mua Cẩu 8 tấn cho Công trình BK20, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-007/19-XL-NHT)
  Cập nhật lúc 25/09/2018 7:13:31 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2018 9:00:00 SA đến: 08/11/2018 2:00:00 CH
 • KT-102/18-VT - Phụ kiện phi kim loại & Thép không gỉ cho công trình biển
  Cập nhật lúc 24/09/2018 4:07:21 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2018 8:00:00 SA đến: 08/10/2018 2:00:00 CH
 • DV-311/18-DVL (Thuê dịch vụ bắn mìn khi thi công giếng khoan CT-6X, lô 09-3/12)
  Cập nhật lúc 24/09/2018 2:28:15 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2018 8:00:00 SA đến: 18/10/2018 9:00:00 SA
 • VT-074/18-DA/DVN: Thiết bị văn phòng & Văn phòng phẩm _gói 2 cho Ban DVKT&VH-XNKT DK
  Cập nhật lúc 24/09/2018 1:46:19 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2018 8:00:00 SA đến: 01/10/2018 2:00:00 CH
 • VT-073/18-DA/H1&H4: Tủ dụng cụ, bàn nguội, thùng đựng mẫu cho Giàn TGT-H1 & TGT-H4”
  Cập nhật lúc 24/09/2018 1:43:58 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2018 8:00:00 SA đến: 01/10/2018 2:00:00 CH
 • VT-075/18-DA/FPSO: Cung cấp Rọ cẩu người trên tàu FPSO MSR 3004
  Cập nhật lúc 24/09/2018 1:41:59 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/09/2018 8:00:00 SA đến: 04/10/2018 9:00:00 SA
 • Máy phát điện dự phòng cho công trình BK20- Lô 09-1 (VT-003/19/XL-DA/N3-TTHN)
  Cập nhật lúc 24/09/2018 10:18:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/09/2018 9:00:00 SA đến: 12/10/2018 9:00:00 SA
 • Ống cho tuyến ống dầu BK20-CTK3- Lô 09.1 (VT-002/19-XL-DA/N3-TTHN)
  Cập nhật lúc 24/09/2018 10:13:43 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2018 9:00:00 SA đến: 06/11/2018 9:00:00 SA
 • KT-063/18-VT/HC – “Ống và phụ kiện phi kim loại cho công trình biển”
  Cập nhật lúc 21/09/2018 4:37:17 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2018 8:00:00 SA đến: 09/10/2018 9:00:00 SA
 • KT-100/18-VT – “Phụ tùng thiết bị hàn”
  Cập nhật lúc 21/09/2018 4:23:18 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2018 8:00:00 SA đến: 08/10/2018 9:00:00 SA
 • mua cần khoan năm 2018 (gói thầu VT-454/18-KB)
  Cập nhật lúc 21/09/2018 3:17:00 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2018 9:00:00 SA đến: 17/10/2018 9:00:00 SA
 • KT-040/18-VT/HC_ Phụ tùng cho MMTB xưởng DV & TT CTB
  Cập nhật lúc 21/09/2018 2:38:37 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2018 8:00:00 SA đến: 08/10/2018 2:00:00 CH
 • Vật tư, phụ tùng cho bảo dưỡng sửa chữa thiết bị cơ khí (08/18/TU-DH/XNK)
  Cập nhật lúc 21/09/2018 8:16:51 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2018 9:00:00 SA đến: 09/10/2018 9:00:00 SA
 • “Mua Ống cho tuyến ống PPD BK9-BK20, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-001/19-XL-NHT)
  Cập nhật lúc 20/09/2018 9:12:02 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2018 9:00:00 SA đến: 05/11/2018 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu: “Cải tạo nhà xe B1 và căn tin - Tiểu khu 2 – Vietsovpetro” - DV-314/18-DSNO1-NTK
  Cập nhật lúc 20/09/2018 8:31:01 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/09/2018 9:00:00 SA đến: 12/10/2018 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu số KT-098/18-VT (cung cấp “Đầu chụp bảo vệ ren ống HKT”)
  Cập nhật lúc 18/09/2018 2:22:03 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/09/2018 8:00:00 SA đến: 04/10/2018 1:45:00 CH
 • TBMT gói thầu số KT-094/18-VT (cung cấp “Thiết bị & dụng cụ phụ trợ, phụ tùng cho trạm ống mềm”)
  Cập nhật lúc 18/09/2018 2:18:56 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/09/2018 8:00:00 SA đến: 04/10/2018 1:45:00 CH
 • Thuê nhân lực lắp ráp các tủ MCC, EMCC& DBs (CD-03/18/WTCP)
  Cập nhật lúc 18/09/2018 11:12:17 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 24/09/2018 8:00:00 SA đến: 04/10/2018 2:00:00 CH
 • Cung cấp nhân lực hỗ trợ thực hiện dự án ICSS và nâng cấp SCADA giàn MKS (CD-04/18/WTCP)
  Cập nhật lúc 18/09/2018 11:10:34 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 24/09/2018 8:00:00 SA đến: 08/10/2018 2:00:00 CH
 • Dịch vụ khảo sát trực quan, đo độ dày đường ống công nghệ, đường ống bọc bảo ôn cách nhiệt, bồn và bình áp lực (07/18-TU-DH/XNK)
  Cập nhật lúc 18/09/2018 9:23:11 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 21/09/2018 9:00:00 SA đến: 04/10/2018 9:00:00 SA