Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Gia hạn thời gian chào thầu đối với gói thầu "Vật tư chính để chế tạo MCC, DPs cho giàn BK 20 (VT-034/19-CD)"
  Cập nhật lúc 14/12/2018 8:18:12 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 15/12/2018 8:00:00 SA đến: 21/12/2018 2:00:00 CH
 • Gia hạn thời gian chào thầu đối với gói thầu "Vật tư chính chế tạo đồng bộ ICSS-BK20(VT-032/19-CD-DA)"
  Cập nhật lúc 14/12/2018 8:15:53 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 14/12/2018 8:00:00 SA đến: 20/12/2018 2:00:00 CH
 • Dịch vụ đánh giá trạng thái kết cấu vỏ kho nổi chứa dầu “Chí Linh” (đơn hàng DV-443/18-KT)
  Cập nhật lúc 13/12/2018 7:54:56 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/12/2018 7:15:00 SA đến: 02/01/2019 9:00:00 SA
 • DV-008/19-KT: Cung cấp dịch vụ phóng thoi cho mỏ Cá Tầm
  Cập nhật lúc 12/12/2018 2:34:21 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 12/12/2018 8:00:00 SA đến: 24/12/2018 9:00:00 SA
 • Vật tư tiêu hao để chế tạo tũ MCC, EMCC & DBs - dự án cải hoán và mở rộng công suất nén khí lô 09-1 (CD-06 /18/WTCP)
  Cập nhật lúc 10/12/2018 2:54:06 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 14/12/2018 8:00:00 SA đến: 21/12/2018 2:00:00 CH
 • Thay thế hàng rào và lớp phủ mặt sân bóng đá mini – Tiểu khu 1
  Cập nhật lúc 07/12/2018 4:03:31 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 14/12/2018 8:00:00 SA đến: 04/01/2019 9:00:00 SA
 • VT-123/18-DA/FPSO: Cung cấp Vật tư phục vụ công tác làm việc trong không gian kín và vật tư cơ khí cho workshop trên tàu FPSO TGT1 MSR 2911+2986
  Cập nhật lúc 07/12/2018 10:17:16 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 12/12/2018 8:00:00 SA đến: 24/12/2018 9:00:00 SA
 • VT-124/18-DA/FPSO: Cung cấp Vật tư dự phòng cho bộ phân tích hàm lượng dầu trong nước 30-AIT-1620, MSR-3373
  Cập nhật lúc 07/12/2018 10:11:05 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 12/12/2018 8:00:00 SA đến: 24/12/2018 9:00:00 SA
 • VT-125/18-DA/FPSO - Vật tư cho thiết bị làm khô khí MSR-3403
  Cập nhật lúc 07/12/2018 10:07:16 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/12/2018 8:00:00 SA đến: 24/12/2018 2:00:00 CH
 • Pig cho làm sạch đường ống ngầm Công trình BK20
  Cập nhật lúc 06/12/2018 3:02:01 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 11/12/2018 3:00:00 CH đến: 24/12/2018 9:00:00 SA
 • Phần mềm hệ thống quản lý vật tư cho GNTT và GNN (14/18-CUULONG/XNK)
  Cập nhật lúc 06/12/2018 3:01:12 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 12/12/2018 9:00:00 SA đến: 24/12/2018 9:00:00 SA
 • VT-118/18-DA/DVN: Thiết bị văn phòng & Văn phòng phẩm - gói 3 cho XNKT DK
  Cập nhật lúc 05/12/2018 2:28:09 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2018 8:00:00 SA đến: 17/12/2018 2:00:00 CH
 • VT-108/18-DA/FPSO - Cung cấp các ma ní phục vụ công tác cẩu hàng, vận chuyển hàng hoá trên tàu FPSO TGT1 MSR 3085.
  Cập nhật lúc 05/12/2018 2:11:19 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/12/2018 8:00:00 SA đến: 21/12/2018 9:00:00 SA
 • VT-122/18-DA/FPSO - Vật tư cho hệ thống thủy lực của xuồng cứu sinh MSR-2999.
  Cập nhật lúc 05/12/2018 2:08:00 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/12/2018 8:00:00 SA đến: 21/12/2018 10:00:00 SA
 • VT-121/18-KT-TƯ-ĐH _“Vật tư tiêu hao & container chứa vật tư vận hành máy nén khí Đại Hùng”
  Cập nhật lúc 05/12/2018 10:52:53 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/12/2018 8:00:00 SA đến: 21/12/2018 2:00:00 CH
 • Mua vỏ tủ WHCP giàn BK-20 (VT-041/19-CD-DA)
  Cập nhật lúc 05/12/2018 10:22:15 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 11/12/2018 8:00:00 SA đến: 26/12/2018 2:00:00 CH
 • Mua vật tư chính để chế tạo tủ WHCP cho giàn BK20 (ĐH: VT-042/19-CD-DA)
  Cập nhật lúc 05/12/2018 10:07:38 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 11/12/2018 8:00:00 SA đến: 26/12/2018 2:00:00 CH
 • Vật tư chế tạo hộp nối 24KV giàn BK-20 (CĐ-001/19)
  Cập nhật lúc 05/12/2018 9:50:27 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 11/12/2018 8:00:00 SA đến: 18/12/2018 2:00:00 CH
 • Thuê dịch vụ chống ăn mòn cục bộ trên giàn nén khí Rồng (33/18-DGCP/XNK)
  Cập nhật lúc 05/12/2018 9:33:07 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 11/12/2018 9:00:00 SA đến: 21/12/2018 9:00:00 SA
 • “Mua Cáp thép cho cẩu Demag CC600, Lô 09.1” (VT-583/18-XL-NHT)
  Cập nhật lúc 04/12/2018 10:47:00 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/12/2018 9:00:00 SA đến: 21/12/2018 2:00:00 CH
 • VT-107/18-DA/FPSO: Vật tư bảo dưỡng bơm tiếp vận cho bơm cứu hỏa chính MSR-3328
  Cập nhật lúc 30/11/2018 10:41:26 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 06/12/2018 8:00:00 SA đến: 17/12/2018 2:00:00 CH
 • VT-109/18-DA/FPSO: Mua Vật tư tiêu hao MSR-3130-3268-3280-3305 cho FPSO-AMD-TGT1
  Cập nhật lúc 30/11/2018 10:36:55 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 06/12/2018 8:00:00 SA đến: 18/12/2018 2:00:00 CH
 • TBMT cung cấp “Vật tư, phụ tùng cho thiết bị điện – động lực" - Gói thầu số VT-115/18-DA/TƯ ĐH
  Cập nhật lúc 30/11/2018 7:42:13 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2018 8:00:00 SA đến: 19/12/2018 2:00:00 CH
 • TBMT “Cung cấp Ống xuất dầu của hệ thống xuất dầu cho tàu FPSO TGT1 MSR 3007" - Gói thầu số VT-110/18-DA/FPSO
  Cập nhật lúc 30/11/2018 7:39:26 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2018 8:00:00 SA đến: 19/12/2018 2:00:00 CH
 • Mua chòng khoan 6" năm 2019 (gói thầu VT-424/18-KB)
  Cập nhật lúc 29/11/2018 3:25:43 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2018 9:00:00 SA đến: 20/12/2018 9:00:00 SA
 • VT-114/18-DA/HSTD_Cung cấp các chai khí chuẩn cho bảo dưỡng thiết bị HST/Đ
  Cập nhật lúc 29/11/2018 3:10:30 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2018 8:00:00 SA đến: 17/12/2018 2:00:00 CH
 • VT-113/18-DA/HSTD: “Vật tư tiêu hao & dụng cụ cho Giàn HSTD năm 2018”
  Cập nhật lúc 29/11/2018 2:58:59 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2018 8:00:00 SA đến: 17/12/2018 2:00:00 CH
 • VT-112/18-DA/HSTD_ Mua container chứa vật tư vận hành cho Giàn HST&HSD năm 2018
  Cập nhật lúc 29/11/2018 2:56:01 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2018 8:00:00 SA đến: 17/12/2018 2:00:00 CH
 • “Mua Bơm chìm cho giàn CTC1, Lô 09-3/12” (VT-575-XL-NHT)
  Cập nhật lúc 29/11/2018 10:37:23 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/12/2018 9:00:00 SA đến: 21/12/2018 2:00:00 CH
 • sửa chữa đại tu phần Điện và Tự động hóa tàu “Vietsovpetro-01” - 2019 (đơn hàng DV-432/18-KT).
  Cập nhật lúc 27/11/2018 3:18:58 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 30/11/2018 7:00:00 SA đến: 19/12/2018 9:00:00 SA
 • Vệ sinh khoang két và xử lý cặn dầu để sửa chữa đại tu tàu “Vietsovpetro-01” - 2019 (đơn hàng DV-426/18-KT).
  Cập nhật lúc 27/11/2018 3:16:48 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/11/2018 7:15:00 SA đến: 18/12/2018 9:00:00 SA