Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Gia hạn thời gian chào thầu đối với gói thầu "Phụ tùng cho động cơ Diesel Iveco (CĐ-058/18)"
  Cập nhật lúc 20/07/2018 4:47:42 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2018 8:00:00 SA đến: 27/07/2018 2:00:00 CH
 • ​Gia hạn thêm 07 ngày gói thầu 0186/18
  Cập nhật lúc 20/07/2018 10:00:13 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 9:00:00 SA đến: 27/07/2018 9:30:00 SA
 • Gia hạn thêm 07 ngày DH 0177/18
  Cập nhật lúc 20/07/2018 9:57:23 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 9:00:00 SA đến: 27/07/2018 9:30:00 SA
 • Vật tư kiểm tra không phá hủy (NDT) mối hàn phục vụ thi công rải ống ngầm - Dự án: Xây dựng giàn Cá Tầm.
  Cập nhật lúc 20/07/2018 8:26:03 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/07/2018 8:30:00 SA đến: 06/08/2018 10:00:00 SA
 • Vật tư kiểm tra không phá hủy (NDT) mối hàn phục vụ thi công rải ống ngầm - Dự án: Xây dựng giàn Cá Tầm.
  Cập nhật lúc 20/07/2018 8:26:03 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/07/2018 8:30:00 SA đến: 06/08/2018 10:00:00 SA
 • Vật tư kiểm tra không phá hủy (NDT) mối hàn phục vụ thi công rải ống ngầm - Dự án: Xây dựng giàn Cá Tầm.
  Cập nhật lúc 20/07/2018 8:26:03 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/07/2018 8:30:00 SA đến: 06/08/2018 10:00:00 SA
 • Vật tư kiểm tra không phá hủy (NDT) mối hàn phục vụ thi công rải ống ngầm - Dự án: Xây dựng giàn Cá Tầm.
  Cập nhật lúc 20/07/2018 8:26:03 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/07/2018 8:30:00 SA đến: 06/08/2018 10:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu "Mua vật tư cứu sinh "
  Cập nhật lúc 19/07/2018 4:37:16 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 18/07/2018 8:00:00 SA đến: 01/08/2018 8:00:00 SA
 • Phụ tùng cho xe nâng năm 2018
  Cập nhật lúc 19/07/2018 8:00:43 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 24/07/2018 7:00:00 SA đến: 06/08/2018 9:00:00 SA
 • Dịch vụ hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị ACFM AMIGO năm 2018
  Cập nhật lúc 19/07/2018 7:58:40 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 24/07/2018 7:00:00 SA đến: 06/08/2018 9:00:00 SA
 • KT-066/18-VT: Van, ống và phụ kiện PVC-U, PPR cho công trình biển
  Cập nhật lúc 18/07/2018 2:30:50 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/07/2018 8:00:00 SA đến: 03/08/2018 9:00:00 SA
 • VT-057/18-DA/FPSO - Vật tư bảo dưỡng,và dự phòng cho bơm tăng áp hệ thống xử lý nước sinh hoạt MSR-3189 rev1
  Cập nhật lúc 18/07/2018 1:41:34 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/07/2018 8:00:00 SA đến: 03/08/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu mua máy mài năm 2018, đơn hàng số XNXL-129/18
  Cập nhật lúc 18/07/2018 7:37:14 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 23/07/2018 12:00:00 SA đến: 02/08/2018 12:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu "Mua dụng cụ sửa chữa"
  Cập nhật lúc 17/07/2018 10:50:19 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 17/07/2018 8:00:00 SA đến: 31/07/2018 8:00:00 SA
 • Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu Phụ tùng cho máy cuốn ống năm 2018, đơn hàng số XNXL-099/18
  Cập nhật lúc 16/07/2018 4:08:17 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2018 8:00:00 SA đến: 23/07/2018 8:00:00 SA
 • Bơm & phụ tùng bơm công nghệ (08/18/CUU LONG/XNK)
  Cập nhật lúc 16/07/2018 3:52:36 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 9:00:00 SA đến: 02/08/2018 9:00:00 SA
 • VT-13/18-KT-TƯ_“Vật tư thiết bị cho nhà bếp, thiết bị vệ sinh, thiết bị dụng cụ văn hóa thể thao, đồ gỗ cho giàn BK Thiên Ưng năm 2018”
  Cập nhật lúc 16/07/2018 3:41:43 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 8:00:00 SA đến: 30/07/2018 2:00:00 CH
 • KT-065/18-VT – “Trang thiết bị và dụng cụ cho ban Tăng sản lượng năm 2018”
  Cập nhật lúc 16/07/2018 3:36:41 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 8:00:00 SA đến: 30/07/2018 9:00:00 SA
 • Đầu cốt cáp thép (CĐ-062/18)
  Cập nhật lúc 16/07/2018 2:04:06 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 24/07/2018 8:00:00 SA đến: 03/08/2018 2:00:00 CH
 • XNKSG-0205/18- Sửa chữa Thiết bị điện tử giàn Cửu Long, Tam đảo -03
  Cập nhật lúc 16/07/2018 11:13:28 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 8:00:00 SA đến: 01/08/2018 9:00:00 SA
 • XNKSG-0233/18-Vật tư tiêu hao các máy nén khí và thiết bị lạnh giàn Tam đảo – 03
  Cập nhật lúc 16/07/2018 11:08:36 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 8:00:00 SA đến: 31/07/2018 9:00:00 SA
 • XNKSG-216/18-Vật tư tiêu hao thiết bị tàu thuyền giàn Tam đảo – 03
  Cập nhật lúc 16/07/2018 11:04:18 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 8:00:00 SA đến: 31/07/2018 9:00:00 SA
 • VT-056/18-DA/TƯ-ĐH Các chai Gas chuẩn cho thiết bị phân tích thành phần gas của hệ thống máy nén Gas Đại Hùng trên BK Thiên Ưng
  Cập nhật lúc 16/07/2018 9:41:44 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/07/2018 8:00:00 SA đến: 30/07/2018 9:00:00 SA
 • VT-353/18-DVL (Máy đo nhiệt độ, áp suất cao)
  Cập nhật lúc 16/07/2018 9:13:00 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 8:00:00 SA đến: 20/08/2018 9:00:00 SA
 • VT-328/18-TTAT (Thiết bị, dụng cụ để huấn luyện và kiểm tra công tác an toàn (Mô hình huấn luyện thực hành điều khiển giếng khoan theo tiêu chuẩn IWCF (SIMULATOR))
  Cập nhật lúc 16/07/2018 9:08:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 8:00:00 SA đến: 06/08/2018 9:00:00 SA
 • Gói thầu : XNKSG-0215/18- Phụ tùng cho sửa chữa 03 cẩu А308 tại CCDVSX năm 2018
  Cập nhật lúc 16/07/2018 8:56:16 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 8:00:00 SA đến: 01/08/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn mời thầu: Phụ tùng máy dẫn đường máy bay
  Cập nhật lúc 16/07/2018 8:06:27 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2018 8:00:00 SA đến: 31/07/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn mời thầu gói thầu: Máy điện thoại các lọai
  Cập nhật lúc 16/07/2018 7:53:00 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2018 8:00:00 SA đến: 31/07/2018 9:00:00 SA
 • Vật tư, thiết bị cho bơm CI Skid (01/18-TUDH/XNK)
  Cập nhật lúc 12/07/2018 1:31:29 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 9:00:00 SA đến: 03/08/2018 9:00:00 SA
 • Cung cấp áo mưa, khẩu trang chống bụi và xà bông bột đơn hàng số XNDV-026/18-VT.
  Cập nhật lúc 12/07/2018 11:18:04 SA - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
  Thời gian bán HSMT từ: 18/07/2018 8:30:00 SA đến: 31/07/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị vô tuyến sóng cực ngắn
  Cập nhật lúc 11/07/2018 2:59:11 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 18/07/2018 8:00:00 SA đến: 31/07/2018 9:00:00 SA