Sign In

Thông báo đấu thầu

 • TBMT VT-06/20-KT/TƯ Phụ tùng cho thiết bị lạnh blok nhà ở trên BK Thiên Ưng
  Cập nhật lúc 22/05/2020 2:46:38 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/05/2020 8:00:00 SA đến: 09/06/2020 9:00:00 SA
 • Máy lạnh cho giàn nén nhỏ – XNK-15/20-VT
  Cập nhật lúc 22/05/2020 2:32:46 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 15/05/2020 9:00:00 SA đến: 28/05/2020 9:00:00 SA
 • Dụng cụ sửa chữa cơ khí dụng cụ đo (CD-059/20)
  Cập nhật lúc 22/05/2020 10:30:56 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2020 8:00:00 SA đến: 01/06/2020 3:00:00 CH
 • Gia hạn đóng thầu - Gói thầu số ПДНГ-0235/20
  Cập nhật lúc 22/05/2020 10:11:17 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/05/2020 8:00:00 SA đến: 28/05/2020 10:00:00 SA
 • Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị an toàn của hệ thống cầu cảng đơn hàng số XNDV-0017/20-DV.
  Cập nhật lúc 21/05/2020 3:54:48 CH - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
  Thời gian bán HSMT từ: 27/05/2020 8:30:00 SA đến: 09/06/2020 9:00:00 SA
 • Mời khảo sát và báo giá sửa chữa thiết bị thí nghiệm.
  Cập nhật lúc 21/05/2020 3:53:15 CH - Bên mời thầu: Viện
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2020 8:00:00 SA đến: 26/05/2020 4:00:00 CH
 • Cung cấp bạt, bao xác rắn các loại đơn hàng số XNDV-015/20-VT.
  Cập nhật lúc 21/05/2020 3:49:47 CH - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
  Thời gian bán HSMT từ: 27/05/2020 8:30:00 SA đến: 09/06/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian đóng thầu gói lõi tản nhiệt két nước Cummins KTA 19D-M (CD-056/20)
  Cập nhật lúc 21/05/2020 2:40:40 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2020 8:00:00 SA đến: 27/05/2020 2:00:00 CH
 • Gia hạn đóng thầu gói thầu "Thuê kênh thông tin vệ tinh 1 Mbps" Đơn hàng số DV-138/20-CNTT
  Cập nhật lúc 21/05/2020 7:43:26 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 05/05/2020 8:00:00 SA đến: 29/05/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng máy nén giàn nén lớn cho bảo dưỡng 4K, 8K (ĐH VT-644/19-KHI)
  Cập nhật lúc 20/05/2020 4:32:53 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2020 8:00:00 SA đến: 05/06/2020 9:00:00 SA
 • TBMT cung cấp“Vật tư phụ tùng thay thế và dự phòng cho thiết bị Tự động hóa giàn CNV 2020" - Gói thầu số VT-032/20-DA/CNV.
  Cập nhật lúc 20/05/2020 2:41:54 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/05/2020 8:00:00 SA đến: 04/06/2020 2:00:00 CH
 • TBMT cung cấp “Phụ tùng cho động cơ Diesel " - Gói thầu số ПДНГ-0219/20
  Cập nhật lúc 20/05/2020 2:37:50 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/05/2020 8:00:00 SA đến: 09/06/2020 2:00:00 CH
 • TBMT gói thầu số ПДНГ-0213/20_Trang thiết bị và dụng cụ cho Ban Tăng Sản Lượng năm 2020
  Cập nhật lúc 20/05/2020 2:07:35 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/05/2020 8:00:00 SA đến: 04/06/2020 9:00:00 SA
 • Gói thầu: Văn phòng phẩm/ đồ dùng vệ sinh tại văn phòng công trường khách hàng - Dự án Nam Côn Sơn 2, năm 2020
  Cập nhật lúc 20/05/2020 11:25:00 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2020 11:00:00 SA đến: 01/06/2020 10:00:00 SA
 • Vòng bi (058/20)
  Cập nhật lúc 20/05/2020 10:31:40 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 20/05/2020 10:30:00 SA đến: 02/06/2020 10:00:00 SA
 • TBMT gói thầu VT-034/20-DA/FPSO "Vật tư tiêu hao cho SD Job tàu FPSO năm 2020 MSR-3888"
  Cập nhật lúc 20/05/2020 8:41:01 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/05/2020 8:00:00 SA đến: 04/06/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư điện Quý II năm 2020
  Cập nhật lúc 19/05/2020 3:21:09 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 25/05/2020 9:00:00 SA đến: 08/06/2020 10:00:00 SA
 • Kim loại không gỉ (CD-060/20)
  Cập nhật lúc 19/05/2020 8:45:38 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 19/05/2020 9:00:00 SA đến: 01/06/2020 10:00:00 SA
 • Bảo dưỡng ngăn ngừa hệ thống thiết bị phụ trợ trên giàn nén Rồng (06/20HC-DGCP/XNK-DV)
  Cập nhật lúc 18/05/2020 5:58:18 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 18/05/2020 12:00:00 SA đến: 29/05/2020 9:00:00 SA
 • Mời khảo sát và báo giá sửa chữa thiết bị thí nghiệm.
  Cập nhật lúc 18/05/2020 2:34:44 CH - Bên mời thầu: Viện
  Thời gian bán HSMT từ: 18/05/2020 8:00:00 SA đến: 25/05/2020 8:00:00 SA
 • Gói thầu : XNK&SG-0076/20: Dụng cụ làm sạch kim loại và Sơn
  Cập nhật lúc 18/05/2020 10:58:05 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2020 8:00:00 SA đến: 05/06/2020 9:00:00 SA
 • Gói thầu : XNKSG-0075/20: Sắt thép 2020
  Cập nhật lúc 18/05/2020 10:55:18 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2020 8:00:00 SA đến: 05/06/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ sửa chữa 02 chiller tòa nhà TTYT
  Cập nhật lúc 18/05/2020 10:14:45 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2020 9:00:00 SA đến: 02/06/2020 10:00:00 SA
 • Cáp thép (lô 09-1) (Đơn hàng VT-140/20-CD)
  Cập nhật lúc 15/05/2020 4:55:16 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/05/2020 8:00:00 SA đến: 04/06/2020 9:00:00 SA
 • Kiểm tra & bảo dưỡng áo phao hàng năm 2020
  Cập nhật lúc 15/05/2020 4:24:28 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 18/05/2020 8:00:00 SA đến: 29/05/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ nâng cấp hệ thống điều khiển của EDG và SWG trên GNTT (XNK-18/20-DV)
  Cập nhật lúc 15/05/2020 1:02:20 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2020 9:00:00 SA đến: 02/06/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp Vật tư Y tế thận nhân tạo cho Trung tâm Y tế năm 2020 (Đơn hàng VT-117/20-TTYE)
  Cập nhật lúc 15/05/2020 11:04:03 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2020 9:00:00 SA đến: 10/06/2020 9:00:00 SA
 • Mua thiết bị và vật liệu điện
  Cập nhật lúc 15/05/2020 10:12:56 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 15/05/2020 10:00:00 SA đến: 28/05/2020 10:00:00 SA
 •  Content Editor