Sign In

Thông báo đấu thầu

 • VT-066/19-DA/FPSO – Vật tư bảo dưỡng và dự phòng cho bộ phận cơ khí MSR-3520rev1-MSR-3537rev1-MSR-3567rev1.
  Cập nhật lúc 23/08/2019 3:41:36 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/08/2019 8:00:00 SA đến: 03/09/2019 9:00:00 SA
 • VT-067/19-DA/CNV – Cảm biến báo khí cháy và các vật tư cho hệ thống báo động của BK-CNV 2019
  Cập nhật lúc 23/08/2019 3:36:40 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/08/2019 8:00:00 SA đến: 29/08/2019 2:00:00 CH
 • DV-02/19-KT/TƯ Thuê chuyên gia và phần mềm chuyên dụng sửa chữa UPS Chloride số 2 giàn BK Thiên Ưng
  Cập nhật lúc 23/08/2019 10:57:14 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 28/08/2019 8:00:00 SA đến: 09/09/2019 2:00:00 CH
 • KT-084/19-VT Dụng cụ Điện và động lực phục vụ vận hành, bảo dưỡng
  Cập nhật lúc 23/08/2019 10:31:48 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 29/08/2019 8:00:00 SA đến: 09/09/2019 9:00:00 SA
 • Thuê kênh vệ tinh VINASAT (3.5Mbps) theo đơn hàng số DV-270/19-CNTT
  Cập nhật lúc 23/08/2019 8:35:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/08/2019 8:00:00 SA đến: 13/09/2019 9:00:00 SA
 • Mời khảo sát và báo giá bảo trì thiết bị thí nghiệm.
  Cập nhật lúc 22/08/2019 4:38:47 CH - Bên mời thầu: Viện
  Thời gian bán HSMT từ: 22/08/2019 8:00:00 SA đến: 29/08/2019 4:00:00 CH
 • VT-470/19-KT – Phụ tùng cho công việc khảo sát giếng mỏ NR-DM 2019
  Cập nhật lúc 21/08/2019 4:34:09 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/08/2019 8:00:00 SA đến: 26/08/2019 9:00:00 SA
 • VT-070/19-DA/HST-HSD Tủ dụng cụ & Bồn chứa nước cho Giàn HST & HSD
  Cập nhật lúc 21/08/2019 4:31:15 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/08/2019 8:00:00 SA đến: 06/09/2019 9:00:00 SA
 • Vật tư để thay thế và sửa chữa khi có sự cố các tuyến cáp ngầm (CD-099/19)
  Cập nhật lúc 21/08/2019 9:04:09 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 29/08/2019 8:00:00 SA đến: 09/09/2019 2:00:00 CH
 • Thiết bị và vật tư điện (CĐ-098/19)
  Cập nhật lúc 21/08/2019 8:56:18 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 27/08/2019 8:00:00 SA đến: 10/09/2019 2:00:00 CH
 • VT-069/19-DA/H1 Thiết bị vật tư thí nghiệm phân tích dầu trong nước cho giàn H1
  Cập nhật lúc 19/08/2019 3:29:52 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/08/2019 8:00:00 SA đến: 04/09/2019 9:00:00 SA
 • VT-071/19-DA/FPSO “Vật tư tiêu hao & thiết bị cẩu hàng cho tàu FPSO-TGT1 năm 2019 MSR-2881-2895-2914-3060-3187-3357-3379-3485-3454-3561-3566-3627”
  Cập nhật lúc 19/08/2019 2:28:19 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/08/2019 8:00:00 SA đến: 03/09/2019 9:00:00 SA
 • VT-072/19-DA/FPSO “Vật tư phục vụ công tác shutdown job 2019 MSR-3493 Rev02
  Cập nhật lúc 19/08/2019 2:24:24 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/08/2019 8:00:00 SA đến: 30/08/2019 9:00:00 SA
 • “Mua kính cửa sổ buồng lái cho tàu Vũng Tàu-05”, đơn hàng VTB-027/19/VT
  Cập nhật lúc 19/08/2019 8:53:37 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 20/08/2019 8:00:00 SA đến: 04/09/2019 8:00:00 SA
 • VT-066/19-DA/FPSO – Vật tư bảo dưỡng và dự phòng cho bộ phận cơ khí MSR-3520rev1-MSR-3537rev1-MSR-3567rev1.
  Cập nhật lúc 16/08/2019 5:13:58 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/08/2019 8:00:00 SA đến: 03/09/2019 9:00:00 SA
 • VT-065/19-DA/VCTUDH _ Vật tư, phụ tùng TĐH
  Cập nhật lúc 16/08/2019 5:12:26 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/08/2019 8:00:00 SA đến: 04/09/2019 2:00:00 CH
 • KT-017/19-DV _ Sửa chữa thiết bị lạnh gởi về từ CTB
  Cập nhật lúc 16/08/2019 5:05:16 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/08/2019 8:00:00 SA đến: 03/09/2019 2:00:00 CH
 • TBMT Gói thầu số KT-087/19-VT “Thiết bị nhà bếp cho CTB”
  Cập nhật lúc 16/08/2019 4:20:04 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 22/08/2019 8:00:00 SA đến: 03/09/2019 2:00:00 CH
 • Mời khảo sát và báo giá sửa chữa thiết bị thí nghiệm.
  Cập nhật lúc 16/08/2019 3:07:58 CH - Bên mời thầu: Viện
  Thời gian bán HSMT từ: 16/08/2019 8:00:00 SA đến: 28/08/2019 4:00:00 CH
 • Thiết bị văn phòng (21/19-DVN/XNK)
  Cập nhật lúc 16/08/2019 10:02:18 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 23/08/2019 9:00:00 SA đến: 03/09/2019 9:00:00 SA
 • Phụ tùng để bảo dưỡng cho 04 máy diesel Caterpillar 3516C trên giàn Tam Đảo 03 năm 2019 (ĐH: VT-490/19)
  Cập nhật lúc 16/08/2019 7:38:46 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 22/08/2019 8:00:00 SA đến: 04/09/2019 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu: Thuê Dịch vụ hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị ACFM AMIGO năm 2019
  Cập nhật lúc 15/08/2019 7:45:50 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 15/08/2019 7:00:00 SA đến: 27/08/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu “Cung cấp dây chuyên dụng phục vụ cho công tác neo tàu, xuất dầu trên tàu FPSOArmada MSR-3452-3473 " - Gói thầu số VT-076/19-DA/FPSO
  Cập nhật lúc 14/08/2019 3:20:08 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/08/2019 8:00:00 SA đến: 30/08/2019 2:00:00 CH
 • Phụ tùng động cơ Ford, Iveco, Perkins của trạm tời XNKT năm 2019 (CĐ-083/19)
  Cập nhật lúc 14/08/2019 2:59:09 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 20/08/2019 8:00:00 SA đến: 30/08/2019 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu cung cấp “Trang thiết bị và dụng cụ cho các xưởng khác" - Gói thầu số KT-086/19-VT
  Cập nhật lúc 13/08/2019 3:49:22 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/08/2019 8:00:00 SA đến: 03/09/2019 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu cung cấp “Vật tư thay thế sửa chữa Thiết bị Điện và Diesel giàn CNV" - Gói thầu số VT-068/19-DA/CNV
  Cập nhật lúc 13/08/2019 3:45:39 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/08/2019 8:00:00 SA đến: 29/08/2019 2:00:00 CH
 • Dụng cụ làm sạch kim loại và Sơn theo gói thầu XNKSG-0163/19
  Cập nhật lúc 13/08/2019 3:19:32 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 16/08/2019 8:00:00 SA đến: 27/08/2019 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống an ninh tích hợp TK1
  Cập nhật lúc 13/08/2019 2:21:34 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 18/08/2019 8:00:00 SA đến: 29/08/2019 9:00:00 SA
 • Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống thông gió và ĐHKK toà nhà TTYT, Tòa nhà Vận tải Ô tô Vietsovpetro - Năm 2019
  Cập nhật lúc 13/08/2019 2:20:59 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 18/08/2019 8:00:00 SA đến: 29/08/2019 9:00:00 SA
 • Dịch vụ sửa chữa cửa các tòa nhà Vietsovpetro – năm 2019
  Cập nhật lúc 13/08/2019 2:20:07 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 18/08/2019 8:00:00 SA đến: 29/08/2019 9:00:00 SA