Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Dịch vụ “Dịch vụ fishing và thiết bị phụ trợ”-Theo đơn hàng số DV-342/19-DVL
  Cập nhật lúc 22/09/2019 2:39:37 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 19/09/2019 8:00:00 SA đến: 30/09/2019 9:00:00 SA
 • Gia hạn bán thầu KT-111/19-VT_ Phụ tùng cho máy nén khí
  Cập nhật lúc 20/09/2019 4:51:16 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/09/2019 8:00:00 SA đến: 26/09/2019 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu: Dịch vụ sửa chữa máy nội soi GE XLG3 (CD-068/19)
  Cập nhật lúc 20/09/2019 3:01:31 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 10/09/2019 8:00:00 SA đến: 30/09/2019 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa máy tính
  Cập nhật lúc 20/09/2019 1:59:47 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2019 8:00:00 SA đến: 09/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Sửa chữa thiết bị ngoại vi
  Cập nhật lúc 20/09/2019 1:57:50 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2019 8:00:00 SA đến: 09/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Bảo trì máy tính và thiết bị ngoại vi
  Cập nhật lúc 20/09/2019 11:25:14 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2019 8:00:00 SA đến: 09/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Trang thiết bị văn phòng lô 09-3/12
  Cập nhật lúc 20/09/2019 11:20:26 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2019 8:00:00 SA đến: 09/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Trang thiết bị văn phòng lô 04-3
  Cập nhật lúc 20/09/2019 11:14:06 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2019 8:00:00 SA đến: 09/10/2019 9:00:00 SA
 • Gia hạn gói thầu số DV-273/19-VTB v/v Thuê dịch vụ ROV cho giếng khoan 09-3/12-7X năm 2019
  Cập nhật lúc 20/09/2019 9:58:13 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 04/09/2019 7:15:00 SA đến: 30/09/2019 9:00:00 SA
 • Gói thầu : XNKSG-0224/19- Kiểm tra, bảo dưỡng hàng năm bè cứu sinh cho các giàn tự nâng 2019
  Cập nhật lúc 20/09/2019 9:52:28 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 26/09/2019 8:00:00 SA đến: 09/10/2019 9:00:00 SA
 • KT-123/19-VT: Phụ tùng điện cho các giàn PPD40000, CTK3
  Cập nhật lúc 20/09/2019 9:44:48 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/09/2019 8:00:00 SA đến: 04/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: XNKSG-0215/19
  Cập nhật lúc 20/09/2019 9:34:33 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 24/09/2019 8:00:00 SA đến: 04/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo đấu thầu lần 2: Gói thầu XNKSG-0181/19 và XNKSG - 0182/19
  Cập nhật lúc 20/09/2019 9:26:52 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 28/08/2019 8:00:00 SA đến: 30/09/2019 9:00:00 SA
 • Gia hạn đóng thầu gói “Bảo trì hỗ trợ kỹ thuật hệ thống quản lý tài chính vật tư ORACLE ERP” theo đơn hàng số DV-281/19-CNTT.
  Cập nhật lúc 20/09/2019 8:52:14 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/08/2019 8:00:00 SA đến: 30/09/2019 9:00:00 SA
 • Thuê kênh vệ tinh 512Kbps- theo đơn hàng số DV-331/19-CNTT
  Cập nhật lúc 20/09/2019 8:46:07 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2019 8:00:00 SA đến: 15/10/2019 9:00:00 SA
 • Nâng cấp bảo trì phần mềm phục vụ công tác khảo sát ROV “VISUALSOFT- theo đơn hàng số DV-346/19-CNTT
  Cập nhật lúc 20/09/2019 8:43:13 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2019 8:00:00 SA đến: 15/10/2019 9:00:00 SA
 • Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế hệ thống điều khiển “Smart Plant P&ID- theo đơn hàng số DV-347/19-CNTT
  Cập nhật lúc 20/09/2019 8:41:10 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2019 8:00:00 SA đến: 15/10/2019 9:00:00 SA
 • Phụ tùng sửa chữa và mở rộng dung lượng mạng vệ tinh” (gói thầu số: VT-564/19-CNTT)
  Cập nhật lúc 20/09/2019 8:38:33 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2019 8:00:00 SA đến: 15/10/2019 2:00:00 CH
 • Nâng cấp bảo trì phần mềm tính toán thiết kế hệ thống neo ORCAFLEX tại Viện NCKH&TK- theo đơn hàng số DV-334/19-CNTT.
  Cập nhật lúc 20/09/2019 8:33:15 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/09/2019 8:00:00 SA đến: 11/10/2019 9:00:00 SA
 • Mua bình điện cho hộp đen tàu Vũng Tàu 05, đơn hàng VTB-031/19/VT
  Cập nhật lúc 19/09/2019 4:27:08 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 19/09/2019 7:00:00 SA đến: 30/09/2019 8:00:00 SA
 • chống ăn mòn tàu “Vietsovpetro-01”-2019 (giai đoạn 1)-đơn hàng DV-320/19-KT
  Cập nhật lúc 19/09/2019 10:53:49 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/09/2019 7:15:00 SA đến: 09/10/2019 9:00:00 SA
 • sửa chữa đại tu kết cấu vỏ tàu “Vietsovpetro-01”-2019 (giai đoạn 1) - đơn hàng DV-316/19-KT
  Cập nhật lúc 19/09/2019 10:50:44 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/09/2019 7:15:00 SA đến: 10/10/2019 9:00:00 SA
 • Dịch vụ “Sửa chữa bảo dưỡng vỏ trạm đo địa vật lý, giá vận chuyển máy giếng”-Theo đơn hàng số DVL-094/19/DV
  Cập nhật lúc 19/09/2019 10:24:28 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 12/09/2019 8:00:00 SA đến: 23/09/2019 9:00:00 SA
 • sửa chữa đại tu phần van ống tàu “Vietsovpetro-01”-2019 (giai đoạn 2)-đơn hàng DV-319/19-KT
  Cập nhật lúc 19/09/2019 9:41:08 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/09/2019 7:15:00 SA đến: 08/10/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu cung cấp “Thiết bị dụng cụ cho vận hành và bảo dưỡng H1/H4&H5 TGT" - Gói thầu số VT-083/19-DA/H1-H4-H5
  Cập nhật lúc 19/09/2019 6:43:06 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2019 8:00:00 SA đến: 07/10/2019 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu cung cấp “Van chặn và đầu nối " - Gói thầu số KT-124/19-VT
  Cập nhật lúc 19/09/2019 6:39:56 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/09/2019 8:00:00 SA đến: 08/10/2019 2:00:00 CH
 • Thuê dịch vụ thay thế các van, đường ống công nghệ và bổ sung Teflon cho các gối đỡ ống trên giàn DGCP năm 2019 (24/19-DGCP/XNK)
  Cập nhật lúc 18/09/2019 4:33:54 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 23/09/2019 9:00:00 SA đến: 03/10/2019 9:00:00 SA
 • Văn phòng phẩm, dụng cụ sinh hoạt đời sống (XNK-23/19-VT)
  Cập nhật lúc 18/09/2019 4:00:38 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2019 9:00:00 SA đến: 04/10/2019 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ chống ăn mòn cục bộ trên giàn nén khí Rồng – 25/19-DGCP/XNK
  Cập nhật lúc 18/09/2019 3:58:46 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 25/09/2019 9:00:00 SA đến: 07/10/2019 9:00:00 SA
 • Mua chất lỏng thủy lực ERIFON CLS 25 cho HT điều kiển đối áp (ĐH XNK&SG số 0192/19)
  Cập nhật lúc 18/09/2019 3:41:00 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 20/09/2019 8:00:00 SA đến: 04/10/2019 9:00:00 SA