Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Sửa chữa Ball Valve HV-8”#900 Train F giàn CCP (07/20-TUDH/XNK)
  Cập nhật lúc 12/08/2020 3:37:53 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 12/08/2020 3:25:00 CH đến: 24/08/2020 3:30:00 CH
 • Dịch vụ “Thuê thiết bị fishing và thiết bị phụ trợ".
  Cập nhật lúc 12/08/2020 2:50:57 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 17/08/2020 8:00:00 SA đến: 27/08/2020 9:00:00 SA
 • Sửa chữa Nhà làm việc Ban ĐSNO-VPLV (DV-253/20-DSNO)
  Cập nhật lúc 12/08/2020 2:33:19 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/08/2020 9:00:00 SA đến: 24/08/2020 9:00:00 SA
 • Sửa chữa Nhà làm việc Ban ĐSNO-VPLV (DV-253/20-DSNO)
  Cập nhật lúc 12/08/2020 2:33:19 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/08/2020 9:00:00 SA đến: 24/08/2020 9:00:00 SA
 • Sửa chữa Nhà làm việc Ban ĐSNO-VPLV (DV-253/20-DSNO)
  Cập nhật lúc 12/08/2020 2:33:19 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/08/2020 9:00:00 SA đến: 24/08/2020 9:00:00 SA
 • VT-054/20-DA/FPSO Chai khí cho vận hành FPSO-AMD-TGT1 năm 2020 MSR-3810-3876-3891-3939-3953
  Cập nhật lúc 12/08/2020 2:28:13 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/08/2020 8:00:00 SA đến: 27/08/2020 9:00:00 SA
 • Gói thầu TTAT/017/20- DV
  Cập nhật lúc 12/08/2020 9:27:43 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 18/08/2020 8:00:00 SA đến: 28/08/2020 9:00:00 SA
 • TBMT ПДНГ-0252/20-Dịch vụ sửa chữa các bo mạch điện tử cho các hệ thống điều khiển trên các MSP
  Cập nhật lúc 12/08/2020 8:51:14 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/08/2020 8:00:00 SA đến: 28/08/2020 9:00:00 SA
 • VẬT TƯ CHO BÌNH ÁP LỰC BK18A
  Cập nhật lúc 12/08/2020 8:30:39 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 14/08/2020 7:00:00 SA đến: 26/08/2020 9:00:00 SA
 • TBMT VT-258/20-KT Vật tư, phụ tùng cho bảo dưỡng, sửa chữa máy nén và hệ thống ĐH của mỏ NR-DM
  Cập nhật lúc 11/08/2020 4:36:21 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 10/08/2020 10:50:00 SA đến: 21/08/2020 9:30:00 SA
 • Bảo trì hệ thống Datacenter dự phòng DR (DV-243/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 11/08/2020 3:27:44 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/08/2020 8:00:00 SA đến: 01/09/2020 9:00:00 SA
 • TBMT gói thầu ПДНГ-0342/20 "Ắc quy khắc phục sự cố UPS trên RC6"
  Cập nhật lúc 11/08/2020 2:23:21 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/08/2020 8:00:00 SA đến: 27/08/2020 9:00:00 SA
 • GIA HẠN: TBMT Thuê tư vấn hoàn thiện và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001: 2018 (số hiệu ПДНГ- 0211/20)
  Cập nhật lúc 11/08/2020 9:54:06 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2020 8:00:00 SA đến: 17/08/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Mua phụ tùng tiêu hao để vận hành thiềt bị tàu thuyền giàn Tam đảo-05 theo đơn hàng XNKSG-0101/20 (ĐH hiệu chỉnh)
  Cập nhật lúc 11/08/2020 8:59:12 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 17/08/2020 8:00:00 SA đến: 27/08/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho nồi hơi (ĐH VT-307/20-KT)
  Cập nhật lúc 10/08/2020 4:50:06 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/08/2020 8:00:00 SA đến: 24/08/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư, dụng cụ phòng thí nghiệm cho các tàu
  Cập nhật lúc 10/08/2020 4:06:41 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 11/08/2020 8:00:00 SA đến: 25/08/2020 9:00:00 SA
 • Phụ tùng, vật tư chính phục vụ tổng kiểm tra và sửa chữa cần cẩu EMS giàn MMWU-2 năm 2020 (VT-318/20-CD)
  Cập nhật lúc 10/08/2020 3:21:05 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 10/08/2020 2:00:00 CH đến: 20/08/2020 2:00:00 CH
 • Gia hạn E-HSMT 25.XNKT-0034/20 Đăng kiểm bộ đo thương mại để cấp chứng chỉ (bộ đo khí & chất lỏng) trên giàn BK-TNG do đơn vị kiểm định nhà nước Việt Nam thực hiện.
  Cập nhật lúc 10/08/2020 3:10:59 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 10/08/2020 12:00:00 SA đến: 17/08/2020 2:00:00 CH
 • VT-056/20-DA/FPSO Cung cấp Vật tư Tự động hóa cho FPSO Armada TGT1, MSR-3874; 3875; 3892; 3912; 3942; 3965
  Cập nhật lúc 10/08/2020 2:29:55 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 14/08/2020 8:00:00 SA đến: 24/08/2020 9:00:00 SA
 • Phiếu đăng báo đầu thầu 25.XNKT-0039/20
  Cập nhật lúc 10/08/2020 10:27:25 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 14/08/2020 8:00:00 SA đến: 25/08/2020 2:00:00 CH
 • Phụ tùng điện tiêu hao để vận hành giàn Cửu Long (VT-283/20-KB)
  Cập nhật lúc 10/08/2020 8:07:11 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/08/2020 8:00:00 SA đến: 03/09/2020 9:00:00 SA
 • Đồ gỗ cho Tiểu khu 1 Vietsovpetro (Đơn hàng VT-315/20-DSNO)
  Cập nhật lúc 10/08/2020 8:02:56 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 11/08/2020 9:00:00 SA đến: 28/08/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư nhỏ lẻ An toàn, PCCC, BHLĐ (06/20-TRAINA/XNK)
  Cập nhật lúc 10/08/2020 7:59:08 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 14/08/2020 9:00:00 SA đến: 25/08/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư phục vụ khảo sát giàn RC4 RCĐM năm 2020
  Cập nhật lúc 10/08/2020 7:27:04 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 07/08/2020 5:00:00 CH đến: 19/08/2020 10:30:00 SA
 • Phiếu ĐB gia hạn nộp HSDT 25.XNKT-0035-20
  Cập nhật lúc 07/08/2020 9:33:11 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/07/2020 8:00:00 SA đến: 13/08/2020 2:00:00 CH
 • Phụ tùng thay thế cho trạm lặn và thiết bị lặn (gói thầu VT-296/20-VTB)
  Cập nhật lúc 06/08/2020 4:04:48 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/08/2020 7:00:00 SA đến: 24/08/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư, thiết bị Radio năm 2020 (gói thầu VT-295/20-VTB)
  Cập nhật lúc 06/08/2020 4:02:20 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 07/08/2020 7:00:00 SA đến: 24/08/2020 9:00:00 SA
 • Gia hạn đóng thầu gói thầu "Bảo trì hỗ trợ kỹ thuật hệ thống quản lý tài chính vật tư ORACLE ERP” theo đơn hàng số DV-188/20-CNTT.
  Cập nhật lúc 06/08/2020 3:06:50 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 21/07/2020 8:00:00 SA đến: 14/08/2020 9:00:00 SA
 • Thuê nhân công bên ngoài hỗ trợ dự án tổng kiểm tra và sửa chữa cần cẩu EMS giàn MMWU-2 năm 2020
  Cập nhật lúc 06/08/2020 2:59:28 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 06/08/2020 2:00:00 CH đến: 13/08/2020 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu: Chất lỏng Thủy lực ERIFON CLS 25 cho HT Điều khiển Đối áp theo gói thầu XNKSG-0093/20 (ĐH Hiệu chỉnh)
  Cập nhật lúc 06/08/2020 9:44:03 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 13/08/2020 8:00:00 SA đến: 26/08/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Mua phụ tùng điện khắc phục hư hỏng Tam đảo - 03 theo gói thầu XNKSG-0135/20
  Cập nhật lúc 06/08/2020 9:37:56 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 12/08/2020 8:00:00 SA đến: 24/08/2020 9:00:00 SA
 •  Content Editor