Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thông tin mời thầu ĐH: 004/17-PTT/VTB
  Cập nhật lúc 18/01/2018 9:51:26 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 17/01/2018 8:00:00 SA đến: 24/01/2018 8:00:00 SA
 • Spare parts for class repair of M/V “Sao Mai – 01”
  Cập nhật lúc 17/01/2018 10:20:47 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/01/2018 8:00:00 SA đến: 08/02/2018 8:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Thuê dịch vụ cải tạo bếp ăn giàn Thỏ Trắng 1 - ThTC1 và giàn Thỏ Trắng 2 – ThTC2 mỏ Thỏ Trắng - Vietsovpetro” – QĐ-1200&1517/17-KT1-NTK
  Cập nhật lúc 16/01/2018 10:18:45 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/01/2018 9:00:00 SA đến: 06/02/2018 9:00:00 SA
 • VT-146/17-DA/FPSO: Van cho hệ thống đo đếm khí MSR-2941-1
  Cập nhật lúc 15/01/2018 8:19:57 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 09/01/2018 8:00:00 SA đến: 19/01/2018 8:30:00 SA
 • Gói thầu KT-002/18-VT – “Vật tư và Hóa phẩm diệt khuẩn cho UBN-2
  Cập nhật lúc 11/01/2018 3:01:04 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/01/2018 8:00:00 SA đến: 29/01/2018 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ cung cấp nhân lực thực hiện thiết kế chi tiết Dự án Cải hoán và mở rộng công suất nén khí giàn MKS Lô 09-1 – Đơn hàng DV-08/17-NIPI-WTCP
  Cập nhật lúc 09/01/2018 10:22:25 SA - Bên mời thầu: Viện
  Thời gian bán HSMT từ: 09/01/2018 8:00:00 SA đến: 05/02/2018 2:00:00 CH
 • VT-148/17-DA/FPSO: Bộ nguồn acqui cho cẩu, xuồng cứu sinh và bơm cứu hỏa trên FPSO MSR-2993, 2956
  Cập nhật lúc 09/01/2018 9:42:25 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 15/01/2018 8:00:00 SA đến: 25/01/2018 9:00:00 SA
 • Vật liệu thép kết cấu và vật tư thi công – VT-333/17-KHI-DA
  Cập nhật lúc 09/01/2018 7:48:24 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 15/01/2018 8:00:00 SA đến: 25/01/2018 9:00:00 SA
 • Cung cấp ống cao su thủy lực và đầu nối (VT-566/17-CĐ)
  Cập nhật lúc 08/01/2018 9:17:43 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 10/01/2018 8:00:00 SA đến: 22/01/2018 2:00:00 CH
 • VT-004/18-KB (Phụ tùng cho búa khoan các loại)
  Cập nhật lúc 04/01/2018 10:27:41 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/01/2018 8:00:00 SA đến: 29/01/2018 9:00:00 SA
 • DV-294/17-XL (Thuê trailer phục vụ hạ thủy chân đế, khối thượng tầng giàn CTC1 xuống sà lan)
  Cập nhật lúc 04/01/2018 10:21:13 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/01/2018 8:00:00 SA đến: 25/01/2018 9:00:00 SA
 • VT-007/18-KHI-DA (Van tự động, lô 09-1)
  Cập nhật lúc 26/12/2017 6:29:02 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/01/2018 8:00:00 SA đến: 22/01/2018 9:00:00 SA