Sign In

Thông báo đấu thầu

 • class repair of Vessel “Truong Sa” in 2020 of Block 09.1 (VSP’s Inquiry No. DV-364/19-VTB)
  Cập nhật lúc 31/03/2020 9:38:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 31/03/2020 7:00:00 SA đến: 15/04/2020 9:00:00 SA
 • Chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên XN VTB&CTL, đơn hàng VTB-015/20/DV
  Cập nhật lúc 31/03/2020 8:13:26 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 31/03/2020 8:00:00 SA đến: 08/04/2020 8:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu qua mạng - Gói thầu: Sửa chữa chống thấm các tòa nhà của Trung tâm y tế - Vietsovpetro” (Gói thầu số DV-070/20-XD1-VTN)
  Cập nhật lúc 30/03/2020 3:09:20 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2020 9:00:00 SA đến: 10/04/2020 9:00:00 SA
 • TBMT gói KT-022/20-VT "Vật tư để sửa chữa các đường ống công nghệ (bằng nhân lực của giàn) trên các Công trình biển năm 2020"
  Cập nhật lúc 30/03/2020 2:49:45 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 06/04/2020 8:00:00 SA đến: 16/04/2020 9:00:00 SA
 • Hệ thống kiểm soát thiết bị đầu cuối (gói thầu số VT-096/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 30/03/2020 9:48:01 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 03/04/2020 10:00:00 SA đến: 20/04/2020 2:00:00 CH
 • Provision of Open drain cassion submersible pump for BK-TNG Platform, Block 04-3 under Vietsovpetro’s Package VT-047/20-KT.
  Cập nhật lúc 30/03/2020 9:47:13 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/03/2020 4:30:00 CH đến: 16/04/2020 9:00:00 SA
 • Bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ cho XN VTB&CTL, đơn hàng VTB-031/20/DV
  Cập nhật lúc 27/03/2020 3:19:57 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 30/03/2020 7:00:00 SA đến: 09/04/2020 8:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Máy quét và các thiết bị ngoại vi
  Cập nhật lúc 27/03/2020 10:01:45 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 30/03/2020 8:00:00 SA đến: 14/04/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu XNKSG-0036/20 - Dịch vụ nhân công cho công tác thi công giếng khoan
  Cập nhật lúc 27/03/2020 9:59:46 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 03/04/2020 8:00:00 SA đến: 23/04/2020 9:00:00 SA
 • VT-05/20-KT/TƯ Cung cấp “Vật tư cải hoán hệ thống điện BK Thiên Ưng kết nối Tam Đảo 02”.
  Cập nhật lúc 27/03/2020 9:53:53 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2020 3:45:00 CH đến: 09/04/2020 2:00:00 CH
 • Kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm định bè cứu sinh Viking – 02/20-DGCP/XNK
  Cập nhật lúc 27/03/2020 8:29:44 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 01/04/2020 9:00:00 SA đến: 07/04/2020 9:00:00 SA
 • Đá xanh san lấp năm 2020
  Cập nhật lúc 27/03/2020 7:13:34 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 27/03/2020 7:30:00 SA đến: 07/04/2020 9:00:00 SA
 • Hóa phẩm cho BK – Thiên Ưng (VT-079/20-KT)
  Cập nhật lúc 26/03/2020 5:24:46 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2020 8:00:00 SA đến: 14/04/2020 9:00:00 SA
 • VT-009/20-DA/FPSO “Vật tư Văn Phòng & VPP - MSR-3252-3387-3418-3649-3744-3759 cho vận hành Tàu FPSO-TGT1 năm 2020”
  Cập nhật lúc 26/03/2020 3:42:01 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 01/04/2020 8:00:00 SA đến: 13/04/2020 2:00:00 CH
 • Vật tư tiêu hao phục vụ thi công
  Cập nhật lúc 26/03/2020 3:26:02 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2020 3:20:00 CH đến: 06/04/2020 10:00:00 SA
 • Máy điện thoại các loại
  Cập nhật lúc 26/03/2020 3:16:30 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 27/03/2020 8:00:00 SA đến: 09/04/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Mực Fax
  Cập nhật lúc 26/03/2020 3:14:49 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 27/03/2020 8:00:00 SA đến: 09/04/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị thông tin vệ tin Inmarsat-C
  Cập nhật lúc 26/03/2020 2:58:27 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 27/03/2020 8:00:00 SA đến: 09/04/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Máy bộ đàm
  Cập nhật lúc 26/03/2020 2:47:55 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 27/03/2020 8:00:00 SA đến: 09/04/2020 9:00:00 SA
 • Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (CD-036/20)
  Cập nhật lúc 26/03/2020 2:45:47 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2020 3:00:00 CH đến: 06/04/2020 3:00:00 CH
 • E-HSMT KT-031/20-VT_Bình chứa acid năm 2020
  Cập nhật lúc 26/03/2020 11:09:15 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/03/2020 8:00:00 SA đến: 09/04/2020 2:00:00 CH
 • Dịch vụ сải tạo và mở rộng vùng quan sát kho Vật liệu nổ Đất Đỏ
  Cập nhật lúc 26/03/2020 11:08:39 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 01/04/2020 8:00:00 SA đến: 14/04/2020 9:00:00 SA
 • Sơn và dung môi cho vận hành, sửa chữa thường xuyên giàn CCP và MKC (XNK-08/20)
  Cập nhật lúc 26/03/2020 9:40:52 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 01/04/2020 9:00:00 SA đến: 13/04/2020 9:00:00 SA
 • Purchasing E&I materials for extention of Gaslift system and Manifold on BK14/BT7, Block 09.1 (bidding package No. VT-073/20-XL-NHT)
  Cập nhật lúc 26/03/2020 7:39:04 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/04/2020 9:00:00 SA đến: 14/04/2020 2:00:00 CH
 • Vật tư tiêu hao - dự án: Thi công lắp đặt bơm chìm trên giàn RC4 & RC-ĐM
  Cập nhật lúc 25/03/2020 3:45:16 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/03/2020 2:50:00 CH đến: 06/04/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp vật tư bổ sung cho phần nội thất, HVAC BK21
  Cập nhật lúc 25/03/2020 3:03:03 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/03/2020 3:00:00 CH đến: 06/04/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy tòa nhà BMĐH, toà nhà XN Xây lắp & Dịch vụ và tòa nhà Vận tải ô tô vietsovpetro - năm 2020
  Cập nhật lúc 25/03/2020 2:44:07 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 30/03/2020 9:00:00 SA đến: 10/04/2020 10:00:00 SA
 • Gia hạn thời điểm đóng/mở thầu VT-04/20-KT/TƯ "Vật tư tiêu hao cho các thiết bị động lực"
  Cập nhật lúc 25/03/2020 11:25:58 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/03/2020 9:00:00 SA đến: 01/04/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư phục vụ khảo sát giàn BK-TNG năm 2020
  Cập nhật lúc 25/03/2020 11:22:14 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/03/2020 7:00:00 SA đến: 08/04/2020 10:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Thuế thiết bị và kênh liên lạc qua vệ tinh phục vụ giếng khoan CT-7X Lô 09-3 12
  Cập nhật lúc 25/03/2020 11:12:40 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 25/03/2020 12:00:00 SA đến: 10/04/2020 12:00:00 SA
 • Vật tư và phụ tùng sửa chữa bơm ngầm (CD-038/20)
  Cập nhật lúc 25/03/2020 9:11:56 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 30/03/2020 8:00:00 SA đến: 10/04/2020 2:00:00 CH
 •  Content Editor