Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Phụ tùng cho máy bơm Foam Impact -100
  Cập nhật lúc 24/04/2019 11:28:29 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 03/05/2019 8:00:00 SA đến: 13/05/2019 9:00:00 SA
 • Thuê cắt tỉa cây lớn mùa mưa bão năm 2019
  Cập nhật lúc 24/04/2019 9:29:44 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 06/05/2019 8:00:00 SA đến: 17/05/2019 9:00:00 SA
 • Vật tư điện quý 2– năm 2019
  Cập nhật lúc 24/04/2019 8:49:32 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 06/05/2019 8:00:00 SA đến: 17/05/2019 9:00:00 SA
 • Sơn và dung môi theo thiết kế các biểu sửa chữa và nhu cầu của giàn CCP & MKC năm 2019 (XNK-09/19-VT)
  Cập nhật lúc 24/04/2019 8:43:28 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 02/05/2019 9:00:00 SA đến: 14/05/2019 9:00:00 SA
 • KT-03/19-DV _ Sửa chữa van thiết bị đầu giếng và phục hồi chi tiết cơ khí
  Cập nhật lúc 23/04/2019 5:58:56 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/04/2019 8:00:00 SA đến: 06/05/2019 9:00:00 SA
 • Gói thầu mua văn phòng phẩm cho XN Vận Tải Biển & CTL năm 2019, đơn hàng VTB-004/19/VT
  Cập nhật lúc 23/04/2019 4:03:58 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 24/04/2019 7:30:00 SA đến: 07/05/2019 8:00:00 SA
 • Vật tư, phụ tùng cho vận hành thường xuyên giàn MKC (XNK-04/19-VT)
  Cập nhật lúc 23/04/2019 10:31:39 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 02/05/2019 9:00:00 SA đến: 14/05/2019 9:00:00 SA
 • Bình giữ nhiệt cho 1.000.000 giờ an toàn
  Cập nhật lúc 23/04/2019 9:37:13 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 02/05/2019 7:00:00 SA đến: 13/05/2019 10:00:00 SA
 • Phụ tùng cho thiết bị chống ăn mòn năm 2019
  Cập nhật lúc 23/04/2019 9:35:37 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/04/2019 7:00:00 SA đến: 07/05/2019 10:00:00 SA
 • Thiết bị cho hệ thống thông tin liên lạc trên các công trình biển theo đơn hàng số VT-279/19-CNTT
  Cập nhật lúc 23/04/2019 8:38:20 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/05/2019 8:00:00 SA đến: 21/05/2019 9:00:00 SA
 • Gói thầu XNKSG-0121/19- Phụ tùng tiêu hao để vận hành Thiết bị tàu giàn Tam Đảo-02
  Cập nhật lúc 23/04/2019 8:06:18 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 02/05/2019 8:00:00 SA đến: 14/05/2019 9:00:00 SA
 • Gói thầu XNKSG-0100/19 Thuê dịch vụ trông giữ xe máy
  Cập nhật lúc 23/04/2019 8:02:00 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 26/04/2019 8:00:00 SA đến: 10/05/2019 9:00:00 SA
 • Kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm định bè cứu sinh Viking – XNK-07/19-DV
  Cập nhật lúc 23/04/2019 7:53:40 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 03/05/2019 9:00:00 SA đến: 14/05/2019 9:00:00 SA
 • KT-038/19-VT - Van chặn và đầu nối cho nhu cầu sửa chữa vận hành
  Cập nhật lúc 22/04/2019 5:58:03 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/04/2019 8:00:00 SA đến: 10/05/2019 9:00:00 SA
 • KT-031/19-VT_ Thiết bị đo lưu lượng nước siêu âm và các phụ kiện cho các công trình biển
  Cập nhật lúc 22/04/2019 5:56:01 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/04/2019 8:00:00 SA đến: 06/05/2019 9:00:00 SA
 • KT-027/19-VT _Phụ tùng cho PPD-30000
  Cập nhật lúc 22/04/2019 5:49:40 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/04/2019 8:00:00 SA đến: 07/05/2019 9:00:00 SA
 • Mời khảo sát và báo giá sửa chữa thiết bị thí nghiệm.
  Cập nhật lúc 22/04/2019 2:31:07 CH - Bên mời thầu: Viện
  Thời gian bán HSMT từ: 22/04/2019 8:00:00 SA đến: 03/05/2019 4:00:00 CH
 • TBMT gói thầu cung cấp “ Vật tư tiêu hao để lấy mẫu sâu giếng CT-101 trên CTC-1" - Gói thầu số VT-02/19-KT/CÁ TẦM
  Cập nhật lúc 22/04/2019 1:49:50 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/04/2019 8:00:00 SA đến: 06/05/2019 2:00:00 CH
 • TBMT_gói thầu cung cấp “Phụ tùng cho ống mềm để sửa chữa giếng năm 2019” - Gói thầu số KT-034/19-VT
  Cập nhật lúc 22/04/2019 1:39:50 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/04/2019 8:00:00 SA đến: 06/05/2019 2:00:00 CH
 • TBMT cung cấp “ Mua Nitơ lỏng và thuê Tank chứa Nitơ lỏng để gọi dòng giếng khoan 16-1/15-2X." - Gói thầu số VT-217/19-KT
  Cập nhật lúc 22/04/2019 1:36:55 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/04/2019 8:00:00 SA đến: 06/05/2019 2:00:00 CH
 • TBMT cung cấp “Phụ tùng cho nồi hơi PPUA 1600" - Gói thầu số KT-032/19-VT
  Cập nhật lúc 22/04/2019 1:33:50 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/04/2019 8:00:00 SA đến: 07/05/2019 2:00:00 CH
 • TTAT/004/19-DVN
  Cập nhật lúc 22/04/2019 10:31:05 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 26/04/2019 8:00:00 SA đến: 10/05/2019 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ ROV bao gồm thiết bị ROV, nhân sự vận hành & lập báo cáo dịch vụ lắp đặt và tháo dỡ thiết bị khảo sát ROV trên tàu dịch vụ (đơn hàng DV-162/19-VTB)
  Cập nhật lúc 22/04/2019 9:05:13 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/04/2019 7:15:00 SA đến: 10/05/2019 9:00:00 SA
 • VT-024/19-DA/FPSO: Vật tư cho van của hệ thống khí trơ MSR-3162; Vật tư cho van và bơm của hệ thống hơi trên topside MSR-3470
  Cập nhật lúc 19/04/2019 4:55:12 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/04/2019 8:00:00 SA đến: 07/05/2019 8:30:00 SA
 • KT-030/19-VT: Vật tư, phụ tùng TĐH khắc phục sự cố cho các giàn (MSP)
  Cập nhật lúc 19/04/2019 4:37:48 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 26/04/2019 8:00:00 SA đến: 06/05/2019 8:30:00 SA
 • Bột kim loại để phun phủ bề mặt chi tiết cơ khí (HVOF) (CD-040/19)
  Cập nhật lúc 19/04/2019 8:21:54 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 25/04/2019 8:00:00 SA đến: 10/05/2019 2:00:00 CH
 • TTAT/003/19-DV
  Cập nhật lúc 19/04/2019 7:34:11 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 24/04/2019 8:00:00 SA đến: 09/05/2019 9:00:00 SA
 • dịch vụ trông giữ xe
  Cập nhật lúc 18/04/2019 4:39:41 CH - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 17/04/2019 8:00:00 SA đến: 24/04/2019 9:00:00 SA
 • Phụ tùng điện tiêu hao để vận hành giàn khoan tự nâng Tam Đảo - 05 (gói thầu VT-235/19-KB)
  Cập nhật lúc 18/04/2019 10:43:23 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/04/2019 9:00:00 SA đến: 09/05/2019 9:00:00 SA
 • Vỏ container KTP 1600 kVA bao gồm các thiết bị phụ trợ (VT-281/19-CD)
  Cập nhật lúc 18/04/2019 10:36:42 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 24/04/2019 8:00:00 SA đến: 06/05/2019 2:00:00 CH
 • Thiết bị, vật tư chính để chế tạo KTP1600 kVA và 1 tủ hạ thế LVSWGR (VT-259/19-CD)
  Cập nhật lúc 18/04/2019 10:27:00 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 24/04/2019 8:00:00 SA đến: 06/05/2019 2:00:00 CH