Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Vật tư cho máy phát điện dự phòng BK20 (CD-014/19-DA)
  Cập nhật lúc 20/02/2019 3:46:45 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 25/02/2019 8:00:00 SA đến: 05/03/2019 2:00:00 CH
 • Hóa chất rửa oil cooler cho giàn nén khí mỏ Rồng (02/19-DGCP/XNK)
  Cập nhật lúc 20/02/2019 3:37:38 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 27/02/2019 9:00:00 SA đến: 11/03/2019 9:00:00 SA
 • Tủ đựng thiết bị bảo hộ lao động cho giàn MKC (01/19/CUULONG/XNK)
  Cập nhật lúc 19/02/2019 4:20:36 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 27/02/2019 9:00:00 SA đến: 11/03/2019 9:00:00 SA
 • Vật tư cơ khí phục vụ dừng giàn DGCP 2019 (03/19/DGCP/XNK)
  Cập nhật lúc 19/02/2019 4:19:07 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 26/02/2019 9:00:00 SA đến: 08/03/2019 9:00:00 SA
 • Chất nhuộm màu huỳnh quang cho thử đường ống ngầm BK-20
  Cập nhật lúc 19/02/2019 11:06:11 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 23/01/2019 8:00:00 SA đến: 26/02/2019 9:00:00 SA
 • " Hydraulic fracturing treatments in wells of J/V “Vietsovpetro” oilfields" (ITB No. DV-018/19-TTR)
  Cập nhật lúc 19/02/2019 11:00:42 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/01/2019 8:00:00 SA đến: 26/02/2019 10:00:00 SA
 • Sơn và dung môi dùng để sửa chữa kết cấu kim loại và phục hồi chống ăn mòn các giàn (gói thầu số VT-085/19-TTR)
  Cập nhật lúc 19/02/2019 10:53:35 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/02/2019 8:00:00 SA đến: 14/03/2019 10:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn năm 2019
  Cập nhật lúc 19/02/2019 8:25:17 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 25/02/2019 7:00:00 SA đến: 07/03/2019 9:00:00 SA
 • Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế lắp đặt cần cẩu Demag CC600 trên sà lan Vietsovpetro-06 ”, đơn hàng VTB-026/18/DV
  Cập nhật lúc 18/02/2019 2:32:01 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 18/02/2019 10:00:00 SA đến: 28/02/2019 10:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian chào thầu đối với gói thầu "Dịch vụ chế tạo và cung cấp 04 cuộn dây phanh" (CD-012/19)
  Cập nhật lúc 16/02/2019 9:23:07 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 29/01/2019 8:00:00 SA đến: 22/02/2019 2:00:00 CH
 • Gói thầu : XNKSG-0058/19- Thuê overshot 3-7/8" cho giếng 7P-b-GTC
  Cập nhật lúc 14/02/2019 2:08:36 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 19/02/2019 8:00:00 SA đến: 04/03/2019 9:00:00 SA
 • Dầu nhớt hóa chất và sơn cho giàn DGCP năm 2019 (01/19-DGCP/XNK)
  Cập nhật lúc 14/02/2019 9:01:51 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 20/02/2019 9:00:00 SA đến: 04/03/2019 9:00:00 SA
 • VT-004/19-DA/FPSO Than hoạt tính - MSR-3417, Bộ đàm và phụ kiện MSR-3259 cho FPSO-AMD-TGT1
  Cập nhật lúc 13/02/2019 4:16:12 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/02/2019 8:00:00 SA đến: 28/02/2019 9:00:00 SA
 • VT-005/19-DA/TUĐH-VC - Vật tư xử lý sự cố UPS Chloride trên BK4A
  Cập nhật lúc 13/02/2019 4:13:26 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/02/2019 8:00:00 SA đến: 01/03/2019 9:00:00 SA
 • Vật tư, thiết bị cho đấu nối và mở rộng sàn bơm CI skid giàn DGCP (01/19/TUDH/XNK)
  Cập nhật lúc 13/02/2019 3:07:53 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 20/02/2019 9:00:00 SA đến: 05/03/2019 9:00:00 SA
 • Cập nhật tất cả bản vẽ và tài liệu tàu chứa dầu “Chí Linh” theo yêu cầu của Đăng kiểm Việt Nam (đơn hàng DV-034/19-KT)
  Cập nhật lúc 13/02/2019 10:06:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/02/2019 7:15:00 SA đến: 04/03/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Thuê tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho 11 hạng mục công trình xây dựng nhỏ, sửa chữa, cải tạo trên bờ năm 2019-2020 của Vietsovpetro” – DV-030/19-PXD-NTK
  Cập nhật lúc 11/02/2019 10:53:49 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/02/2019 9:00:00 SA đến: 11/03/2019 9:00:00 SA
 • Lõi tản nhiệt két nước CAT 3412 (CĐ-015/19)
  Cập nhật lúc 11/02/2019 9:07:12 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 15/02/2019 8:00:00 SA đến: 22/02/2019 2:00:00 CH
 • VT-01/19-DA/FPSO – Vật tư cho hệ HVAC E-house MSR-3008 rev2 (item#29-item#31); Vật tư cho turret MSR-3359
  Cập nhật lúc 29/01/2019 10:59:01 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/02/2019 8:00:00 SA đến: 21/02/2019 9:00:00 SA