Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thông báo mời thầu: “Sửa chữa và Chống ăn mòn kết cấu kim loại thượng tầng giàn MSP-10 mỏ Bạch Hổ - Vietsovpetro (MSP10-118-TS-SM Rev.1 & MSP10-119-TS-SM Rev.1)” – DV-009/20-KT1-NTK
  Cập nhật lúc 20/11/2019 8:25:12 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/11/2019 9:00:00 SA đến: 12/12/2019 9:00:00 SA
 • TBMT gói VT-675/19-KT “Vật tư cho hệ thống bơm điện ly tâm trên NRĐM”
  Cập nhật lúc 19/11/2019 10:20:06 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/11/2019 8:00:00 SA đến: 05/12/2019 9:00:00 SA
 • Gia hạn DV-371/19-CNTT (Bảo dưỡng hệ thống truyền thanh thông báo TOA-ZENITEL)
  Cập nhật lúc 19/11/2019 9:12:22 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/10/2019 8:00:00 SA đến: 26/11/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Sửa chữa và Chống ăn mòn kết cấu kim loại giàn BK1/BK10 mỏ Bạch Hổ - Vietsovpetro (BK1-041-TS-SM Rev.0 & BK1-042-TS-SM Rev.0)” – DV-003/20-KT1-NTK
  Cập nhật lúc 18/11/2019 10:10:16 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/11/2019 9:00:00 SA đến: 06/12/2019 9:00:00 SA
 • Hoán cải thay thế hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh (gói thầu DV-399/19-KT)
  Cập nhật lúc 18/11/2019 8:18:40 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/11/2019 9:00:00 SA đến: 09/12/2019 9:00:00 SA
 • Hoán cải thay thế hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh (gói thầu DV-398/19-KT)
  Cập nhật lúc 18/11/2019 8:16:31 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/11/2019 9:00:00 SA đến: 09/12/2019 9:00:00 SA
 • Vật tư và Dịch vụ đại tu Fuel gas heater, Seal gas heater và thay thế Heat tracing giàn DGCP – 28/19-DGCP/XNK
  Cập nhật lúc 15/11/2019 4:08:48 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 22/11/2019 9:00:00 SA đến: 04/12/2019 9:00:00 SA
 • Gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu: "Cung cấp vật tư để đồng bộ máy phát điện dự phòng giàn BK21" (ĐH CD-007/19-DA)
  Cập nhật lúc 14/11/2019 3:33:16 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 14/11/2019 8:00:00 SA đến: 21/11/2019 2:00:00 CH
 • KT-157/19-VT – Vật tư, thiết bị phục vụ cho điều hành và các công trình biển của XNKT
  Cập nhật lúc 13/11/2019 5:01:13 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/11/2019 8:00:00 SA đến: 27/11/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Sửa chữa và Chống ăn mòn kết cấu kim loại giàn RP-1 mỏ Rồng - Vietsovpetro (RP1-184-TS-SM Rev.0 & RP1-185-JK-SM Rev.1 & RP1-186-TS-SM Rev.0)” – DV-005/20-KT1-NTK
  Cập nhật lúc 13/11/2019 3:56:37 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/11/2019 9:00:00 SA đến: 09/12/2019 9:00:00 SA
 • TBMT gói VT-016/19-KT/TƯ “Vật tư tiêu hao cho thiết bị điện BK Thiên Ưng”
  Cập nhật lúc 13/11/2019 9:11:02 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/11/2019 8:00:00 SA đến: 29/11/2019 9:00:00 SA
 • Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu 003/19/XNKSG
  Cập nhật lúc 11/11/2019 3:46:18 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 15/11/2019 8:00:00 SA đến: 22/11/2019 9:00:00 SA
 • - Đơn hàng hiệu chỉnh số: 0300/18 - Tên hàng hóa : Cáp, xích cẩu & mani
  Cập nhật lúc 11/11/2019 2:40:35 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 15/11/2019 8:00:00 SA đến: 28/11/2019 9:00:00 SA
 • Vật tư cho kết nối giếng CT-103 CT-108, dự án Cá Tầm
  Cập nhật lúc 11/11/2019 8:24:19 SA - Bên mời thầu: XN Xây lắp
  Thời gian bán HSMT từ: 11/11/2019 10:00:00 SA đến: 25/11/2019 10:00:00 SA
 • Sửa chữa class tàu Trường Sa năm 2019 (đơn hàng DV-364/19-VTB)
  Cập nhật lúc 08/11/2019 9:42:06 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/11/2019 7:15:00 SA đến: 06/12/2019 9:00:00 SA
 • VT-16/19-DA/Cá Tầm “Vật tư thiết bị nhà bếp, thiết bị nhà ở, thiết bị vệ sinh, đồ gỗ, dụng cụ sinh hoạt thể thao văn hóa cho giàn Cá Tầm năm 2019 Lô 09-3/12”
  Cập nhật lúc 07/11/2019 2:35:10 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/11/2019 8:00:00 SA đến: 20/11/2019 2:00:00 CH
 • TBMT gói VT-613/19-KT "Dụng cụ đo lưu lượng khí dầu cho công trình biển - Vật tư kết nối BK15 & BK16"
  Cập nhật lúc 06/11/2019 8:53:03 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 12/11/2019 8:00:00 SA đến: 22/11/2019 9:00:00 SA
 • TBMT gói VT-108/19-DA/FPSO "Vật tư cho vận hành tàu FPSO MSR-3614-3655-3656-3669-3673-3709"
  Cập nhật lúc 05/11/2019 1:44:12 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/11/2019 8:00:00 SA đến: 21/11/2019 9:00:00 SA
 • Sửa chữa tòa nhà Xí nghiệp Khí (29/19-XNK/DV)
  Cập nhật lúc 04/11/2019 2:44:13 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 08/11/2019 9:00:00 SA đến: 20/11/2019 9:00:00 SA