Sign In

Thông báo đấu thầu

 • thông báo mời thầu "Mua phụ tùng sửa chữa hệ thống DP tàu VSP-Express" đơn hàng VTB-036/17/VT
  Cập nhật lúc 24/10/2017 11:01:48 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2017 8:00:00 SA đến: 06/11/2017 8:00:00 SA
 • VT-119/17-DA/FPSO - Mua Sơn MSR- 2688-2810 cho FPSO-AMD-TGT1
  Cập nhật lúc 24/10/2017 8:39:11 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/10/2017 8:00:00 SA đến: 07/11/2017 9:00:00 SA
 • Cáp thép (số hiệu gói thầu KT-095/17-VT)
  Cập nhật lúc 24/10/2017 8:03:39 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/10/2017 8:00:00 SA đến: 10/11/2017 2:00:00 CH
 • VT-114/17-DA/DVN: Mua Nitơ lỏng và thuê Tank chứa Nitơ lỏng để gọi dòng giếng khoan CT-5X
  Cập nhật lúc 23/10/2017 3:57:14 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/10/2017 8:00:00 SA đến: 06/11/2017 8:30:00 SA
 • Thông báo mời thầu “Mua sắt thép" đơn hàng VTB-025/17/VT
  Cập nhật lúc 23/10/2017 2:14:49 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 17/10/2017 8:00:00 SA đến: 02/11/2017 8:00:00 SA
 • GIA HẠN: VT-104/17-DA/FPSO: Vật tư điện thay thế và dự phòng cho FPSO - MSR-2872, 2873, 2875, 2924
  Cập nhật lúc 23/10/2017 9:30:26 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 10/10/2017 8:00:00 SA đến: 27/10/2017 9:00:00 SA
 • “Bảo dưỡng thiết bị lưu trữ DC” theo đơn hàng số CNTT-010/17/DV.
  Cập nhật lúc 23/10/2017 8:38:42 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 27/10/2017 8:00:00 SA đến: 09/11/2017 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu đơn hàng XNK&SG - 0320/17
  Cập nhật lúc 23/10/2017 8:21:15 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 26/10/2017 8:00:00 SA đến: 09/11/2017 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu đơn hàng XNK&SG - 0315/17
  Cập nhật lúc 23/10/2017 8:19:28 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 26/10/2017 8:00:00 SA đến: 07/11/2017 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu đơn hàng XNK&SG - 0301/17
  Cập nhật lúc 23/10/2017 8:17:46 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 26/10/2017 8:00:00 SA đến: 07/11/2017 9:00:00 SA
 • Cáp và phụ kiện thiết bị điện
  Cập nhật lúc 23/10/2017 7:30:04 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 30/10/2017 9:00:00 SA đến: 09/11/2017 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cẩu CR-4 và Máy nén không khí giàn MKC
  Cập nhật lúc 23/10/2017 7:25:59 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 25/10/2017 9:00:00 SA đến: 07/11/2017 9:00:00 SA
 • Cung cấp “ Thiết bị nâng tải chuyên dụng và cáp cẩu" -Theo đơn hàng số DVL-086/17/VT
  Cập nhật lúc 20/10/2017 1:46:32 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2017 8:00:00 SA đến: 02/11/2017 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ chống ăn mòn (CĐ-079/17)
  Cập nhật lúc 20/10/2017 1:41:11 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 30/10/2017 8:00:00 SA đến: 10/11/2017 2:00:00 CH
 • Cung cấp Phụ tùng cho thiết bị của Xưởng sửa chữa thiết bị khoan khai thác (CĐ-078/17)
  Cập nhật lúc 20/10/2017 1:39:46 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 30/10/2017 8:00:00 SA đến: 10/11/2017 2:00:00 CH
 • : Cung cấp “Vật tư cách nhiệt” -Theo đơn hàng số DVL-085/17/VT - Loại gói thầu:
  Cập nhật lúc 20/10/2017 1:25:33 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2017 8:00:00 SA đến: 01/11/2017 9:00:00 SA
 • Cung cấp “Vật tư, dụng cụ cho xưởng sửa chữa thiết bị địa vật lý” -Theo đơn hàng số DVL-084/17/VT
  Cập nhật lúc 20/10/2017 11:20:56 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2017 8:00:00 SA đến: 02/11/2017 9:00:00 SA
 • Cung cấp “ Phụ tùng dùng cho sửa chữa trạm tời và động cơ" -Theo đơn hàng số DVL-083/17/VT
  Cập nhật lúc 20/10/2017 11:16:16 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2017 8:00:00 SA đến: 02/11/2017 9:00:00 SA
 • Cung cấp “Sửa chữa, bảo dưỡng Fakel, bình tách và các thiết bị khác” -Theo đơn hàng số DVL-077/17/DV
  Cập nhật lúc 20/10/2017 10:51:39 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2017 8:00:00 SA đến: 02/11/2017 9:00:00 SA
 • Cung cấp “Phụ tùng cho hệ thống thủy lực, khí nén ” -Theo đơn hàng số DVL-075/17/VT
  Cập nhật lúc 20/10/2017 10:32:13 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2017 8:00:00 SA đến: 01/11/2017 9:00:00 SA
 • : Cung cấp “Kim loại đen ” -Theo đơn hàng số DVL-074/17/VT
  Cập nhật lúc 20/10/2017 10:24:48 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2017 8:00:00 SA đến: 02/11/2017 12:00:00 SA
 • Phụ tùng hệ thống làm mát MKC
  Cập nhật lúc 20/10/2017 10:18:23 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 27/10/2017 7:00:00 SA đến: 08/11/2017 9:00:00 SA
 • Cung cấp “Thiết bị điện và vật tư ” -Theo đơn hàng số DVL-073/17/VT
  Cập nhật lúc 20/10/2017 10:13:20 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2017 8:00:00 SA đến: 01/11/2017 9:00:00 SA
 • Dịch Vụ thay cáp tải thang máy PL3 tòa nhà Khai Thác Cơ Điện
  Cập nhật lúc 20/10/2017 10:10:18 SA - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
  Thời gian bán HSMT từ: 25/10/2017 8:00:00 SA đến: 07/11/2017 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu: Gói thầu mua Phụ tùng tiêu hao điện để vận hành giàn khoan tự nâng Tam đảo-05 (theo đơn hàng XNKSG-0304/17)
  Cập nhật lúc 19/10/2017 3:30:12 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 30/10/2017 9:00:00 SA đến: 09/11/2017 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: Gói thầu mua Vật tư tiêu hao cho vận hành thiết bị tàu thuyền giàn Tam đảo-01 (theo đơn hàng XNKSG-0314/17).
  Cập nhật lúc 19/10/2017 3:25:04 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 30/10/2017 8:00:00 SA đến: 09/11/2017 9:00:00 SA
 • Làm sạch, bảo dưỡng bề mặt chi tiết máy nén khí Dresser Rand-Giàn CCP
  Cập nhật lúc 18/10/2017 4:40:44 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 27/10/2017 9:00:00 SA đến: 07/11/2017 9:00:00 SA
 • Dung dịch rửa Turbine (XNK-52/17)
  Cập nhật lúc 18/10/2017 2:37:00 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 25/10/2017 9:00:00 SA đến: 06/11/2017 9:00:00 SA
 • KT-094/17-VT - Máy Điều Hòa Công Nghiệp
  Cập nhật lúc 18/10/2017 2:27:32 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/10/2017 8:00:00 SA đến: 03/11/2017 9:00:00 SA
 • Kim loại đen 2018 (KT-102/17-VT).
  Cập nhật lúc 18/10/2017 10:17:40 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/10/2017 8:00:00 SA đến: 06/11/2017 1:30:00 CH