Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Provision of Equipment and Spare parts for DP System of vessels MT&DSD for 2018 year for Block 09.1 under Vietsovpetro’s Package VT-041/18-VTB
  Cập nhật lúc 21/05/2018 1:31:07 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/05/2018 8:00:00 SA đến: 08/06/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn KT-012/18-DV_Bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định tổ hợp cứu sinh trên các công trình biển
  Cập nhật lúc 21/05/2018 10:45:19 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 08/05/2018 8:00:00 SA đến: 25/05/2018 8:30:00 SA
 • Thông báo gia hạn KT-009/18-DV_Sửa chữa van thiết bị đầu giếng và phục hồi chi tiết cơ khí
  Cập nhật lúc 21/05/2018 10:36:46 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 08/05/2018 8:00:00 SA đến: 01/06/2018 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ phân tích nhớt (15/18-DV/XNK)
  Cập nhật lúc 21/05/2018 8:54:50 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 28/05/2018 9:00:00 SA đến: 05/06/2018 9:00:00 SA
 • “Mua máy tính xách tay” theo đơn hàng số CNTT-0029/18.
  Cập nhật lúc 18/05/2018 3:30:05 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2018 8:00:00 SA đến: 01/06/2018 9:00:00 SA
 • “Mua máy tính cho các chương trình chuyên dụng thiết kế 3D” theo đơn hàng số CNTT-0017/18.
  Cập nhật lúc 18/05/2018 3:26:15 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 15/05/2018 8:00:00 SA đến: 28/05/2018 9:00:00 SA
 • “Máy thu phát VHF để liên lạc với máy bay trực thăng” theo đơn hàng số CNTT-0019/18.
  Cập nhật lúc 18/05/2018 3:23:11 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 15/05/2018 8:00:00 SA đến: 28/05/2018 9:00:00 SA
 • Khảo sát và báo giá sửa chữa thiết bị thí nghiệm
  Cập nhật lúc 18/05/2018 3:05:37 CH - Bên mời thầu: Viện
  Thời gian bán HSMT từ: 18/05/2018 8:00:00 SA đến: 25/05/2018 4:00:00 CH
 • Gói thầu XNK&SG 0180/18: Phụ tùng cơ khí khắc phục hư hỏng khóa vặn cần khoan cho giàn tự nâng "Tam Đảo 03".
  Cập nhật lúc 18/05/2018 2:56:24 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 24/05/2018 8:00:00 SA đến: 05/06/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu tiện đầu nối đặc biệt
  Cập nhật lúc 18/05/2018 2:40:32 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 24/05/2018 8:00:00 SA đến: 04/06/2018 9:00:00 SA
 • GÓI THẦU SỐ TTAT/004/18-DVN
  Cập nhật lúc 18/05/2018 9:33:51 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 24/05/2018 9:00:00 SA đến: 07/06/2018 9:00:00 SA
 • Phụ tùng đường ống công nghệ giàn nén khí cho bảo dưỡng 4K, 8K (XNK-16/18-VT)
  Cập nhật lúc 18/05/2018 9:26:13 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 28/05/2018 9:00:00 SA đến: 07/06/2018 9:00:00 SA
 • Cung cấp vật tư tự động hóa phục vụ thi công đấu nối (01-18/CUULONG/XNK)
  Cập nhật lúc 18/05/2018 8:59:40 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 25/05/2018 9:00:00 SA đến: 05/06/2018 9:00:00 SA
 • Dịch vụ thi công sửa chữa phòng Ler&Battery cho GNR 2018 (12/18-DGCP/XNK)
  Cập nhật lúc 18/05/2018 8:56:23 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 22/05/2018 9:00:00 SA đến: 04/06/2018 9:00:00 SA
 • Gói thầu XNKSG - 0134/18: Vật tư tiêu hao phụ tùng cho xe bơm trám xi măng ЯМЗ-236, 238 (ЦА-320М; УС-6-30) và van cao áp đầu giếng khoan
  Cập nhật lúc 17/05/2018 2:27:36 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 24/05/2018 8:00:00 SA đến: 05/06/2018 9:00:00 SA
 • Phụ tùng sử chữa nâng cấp tàu Sao Mai - 01 năm 2018
  Cập nhật lúc 17/05/2018 9:18:55 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/05/2018 8:00:00 SA đến: 04/06/2018 8:00:00 SA
 • Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và tiếp tục phát hành HSMT gói thầu VT-106/18-KB
  Cập nhật lúc 16/05/2018 2:02:54 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/04/2018 9:00:00 SA đến: 01/06/2018 9:00:00 SA
 • VTB-013/18/VT
  Cập nhật lúc 16/05/2018 10:11:34 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 16/05/2018 7:30:00 SA đến: 28/08/2018 8:00:00 SA
 • KT-039/18-VT_Vật tư, thiết bị phục vụ cho điều hành và các công trình biển của XNKT năm 2018
  Cập nhật lúc 15/05/2018 4:03:43 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 17/05/2018 8:00:00 SA đến: 28/05/2018 9:00:00 SA
 • (KT-030/18-VT) Cung cấp Dụng cụ để kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống báo cháy, báo khí trên các giàn MSP
  Cập nhật lúc 15/05/2018 2:27:41 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/05/2018 8:00:00 SA đến: 21/05/2018 9:00:00 SA
 • VT-018/18-DA/FPSO - Cảm biến báo cháy báo khí cho FPSO, MSR-3111
  Cập nhật lúc 15/05/2018 2:09:59 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2018 8:00:00 SA đến: 31/05/2018 9:00:00 SA
 • VT-008/18-KT/TƯ_Vật tư tiêu hao thiết bị Tự động hoá trên giàn BK-Thiên Ưng
  Cập nhật lúc 15/05/2018 11:01:46 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2018 8:00:00 SA đến: 31/05/2018 8:30:00 SA
 • Thông báo mời thầu cung cấp Nhớt cho BK Thiên Ưng - Gói thầu số VT-007/18-KT/TƯ
  Cập nhật lúc 15/05/2018 8:50:32 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2018 8:00:00 SA đến: 31/05/2018 1:45:00 CH
 • Gói thấu XNKSG-0163/18: Sơn và dung môi
  Cập nhật lúc 15/05/2018 8:38:57 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2018 8:00:00 SA đến: 04/06/2018 9:00:00 SA
 • Vật tư nhỏ lẻ phục vụ vận hành giàn DGCP (11/18-DGCP/XNK-VT)
  Cập nhật lúc 14/05/2018 3:48:42 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 21/05/2018 9:00:00 SA đến: 04/06/2018 9:00:00 SA
 • VT-022/18-DA/FPSO" Mua Vật tư tiêu hao SD Job 2018- MSR-3077-3150-3167 cho FPSO-AMD-TGT1
  Cập nhật lúc 14/05/2018 3:17:38 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/05/2018 8:00:00 SA đến: 28/05/2018 8:30:00 SA
 • Gia hạn thời gian đóng thầu gói CD-044/18: Phụ tùng máy cắt gọt kim loại các loại
  Cập nhật lúc 14/05/2018 3:17:24 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 15/05/2018 8:00:00 SA đến: 28/05/2018 2:00:00 CH
 • Gia hạn thời gian đóng thầu gói CD-043/18: Vật tư, phụ tùng cho xưởng Cần ống và thiết bị đầu giếng
  Cập nhật lúc 14/05/2018 3:16:01 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 15/05/2018 8:00:00 SA đến: 28/05/2018 2:00:00 CH
 • Provision of MV Switchgear for BKs Platform for Block 09.1 under Vietsovpetro’s Package VT-079/18-XL
  Cập nhật lúc 14/05/2018 2:51:43 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/05/2018 8:00:00 SA đến: 07/06/2018 9:00:00 SA
 • Kiểm toán sử dụng năng lượng đện tại các công trình bờ
  Cập nhật lúc 14/05/2018 9:31:19 SA - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
  Thời gian bán HSMT từ: 07/05/2018 8:30:00 SA đến: 28/05/2018 9:00:00 SA
 • ga lạnh A134
  Cập nhật lúc 14/05/2018 9:25:47 SA - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
  Thời gian bán HSMT từ: 08/05/2018 8:00:00 SA đến: 21/05/2018 9:00:00 SA